Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej M. Krzyżanowski, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4273-3344 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6701488279

PBN: 5e70922c878c28a047391263

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne właściwości montmorillonitu modyfikowanego silikażelem w odniesieniu do par substancji apolarnychSorption of non-polar substances by montmorillonite modified with silica gel / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 431–439. — Bibliogr. s. 438, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of chemical character of surface of selected coals : abstract / P. BARAN, A. KRZYŻANOWSKI, M. WÓJCIK, K. ZARĘBSKA // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie struktury porów karbonizatów otrzymanych z węgla kamiennego z KWK Brzeszcze z wykorzystaniem metody porozymetrycznej oraz Skaningowego Mikroskopu ElektronowegoThe study on pore structure of chars derived from coal from Brzeszcze coal mine using porosimetry and SEM methods / Magdalena GAZDA, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Bronisław BUCZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 vol. 59 nr 2, s. 56–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, karbonizacja, porowatość, substancja mineralna, porozymetria, Skaningowy Mikroskop Elektronowy

  keywords: porosity, carbonization, mineral matter, porosimetry, Scanning Electron Microstructure, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych : [abstrakt][The structure of mineral-carbonaceous nanocomposites elucidated from sorption studies : abstract] / T. GRZYBEK, A. KRZYŻANOWSKI, M. MOTAK // W: Materiały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390732564. — S. 154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Carbon covered clays as catalytic supports : the influence of sulphur dioxide on manganese promoted DeNOx catalysts / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 3, s. 49–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — 7th seminar on Catalytic DENOX : Zakopane, September 13–15, 2002 / eds. Mieczysława Najbar, Anna Białas. — Olsztyn : Hard Publishing Company, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Catalytic and sorptive properties of silver-impregnated montmorillonite / A. KRZYŻANOWSKI, A. Ślusarek, W. Staniuk, M. MOTAK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA, M. KWIATKOWSKI // W: ZEOLITE 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 181–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Catalytic properties of mineral-carbonaceous sorbents in DeNOx process / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — S. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Changes in the porous structure of acid-activated mixed sorbent (montmorillonite – silica gel) / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Anna Michałowska, Katarzyna ZARĘBSKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 100. — Bibliogr. s. 100. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Characteristics of water, methanol and benzene vapours sorption properties of selected metamorphic types of hard coalCharakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych, metamorficznych odmian węgla kamiennego w odniesieniu do par wody, metanolu i benzenu / Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 vol. 23 iss. 4, s. 139–147. — Bibliogr. s. 146–147, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96655-29800?filename=Characteristics%20of%20water_.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, właściwości sorpcyjne, sorpcja wody, sorpcja metanolu, sorpcja benzenu

  keywords: sorption properties, sorption of water, sorption of methanol, sorption of benzene, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Characterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method / A. KRZYŻANOWSKI, A. TOMCZYK, K. ZARĘBSKA, P. BARAN, N. CZUMA // W: ISSHAC-9 : Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings. — Lublin : [s. n.], 2015. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-83-7784-669-8. — S. 202–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakterystyka układu montmorillonit-żel kwasu krzemowego[Characteristics of montmorillonite-silicon acid gel system] / A. KRZYŻANOWSKI // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 368

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ciepła sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglach kamiennych i węglu aktywnym : [abstrakt][Heats of heptane and heptene-1 sorption in hard and activ coals] / Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Adam NODZEŃSKI, Paweł BARAN, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Erwin Lalik // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 303, S14-P1. — Bibliogr. s. 303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparison of sorption capacity of selected saturated and non-saturated hydrocarbons on coal samples: a laboratory study / K. ZARĘBSKA, A. KRZYŻANOWSKI // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : XI Polish-Ukrainian symposium : August 22–26, 2007, Krasnobród – Zamość, Poland : program and proceedings / eds. E. V. Aksenenko [et al.]. — [Lublin : Wydawnictwo UMCS], [2007]. — Opis częsć. wg okł.. — ISBN: 978-83-227-2717-1. — S. 187. — Bibliogr. s. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparison of the sorption properties of coal in respect of saturated and unsaturated hydrocarbons : abstract / P. BARAN, J. Cygankiewicz, A. KRZYŻANOWSKI, K. ZARĘBSKA // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
 • Fizykochemia adsorpcji gazów i par na wytypowanych węglach kamiennych[Physicochemistry of adsorption of gases and vapours on selected coal] / Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Katarzyna CZERW, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Adam Smoliński // W: GZN2019 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019 : źródła zagrożeń górniczych – natura, technika, ekonomia : Jaworze, 6–8 listopada 2019. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2019. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Montmorillonites modified with carbon and promoted with Mn and Fe as $DeNO_{x}$ catalysts / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp // W: EUROP CAT–V : 2\textsuperscript{nd}–7\textsuperscript{th} September 2001 : abstracts. Book 3, Symposium 7: Environmental catalysis 1: end-of-pipe technology ; symposium 18: Electro-fuel cell catalysis ; symposium 8: Environmental catalysis 2: catalysis for green chemistry / EFCATS – European Federation of Catalysis Societies ; Irish Catalysis Society. — [S. l. : s. n.], 2001. — 7-P-26. — Bibliogr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Montmorylonity modyfikowane depozytem węglowym jako katalizatory usuwania NO z gazów odlotowych : porównanie własności katalizatorów promowanych manganem i żelazem[Montmorillonites modified with carbonaceous deposits as catalysts for NO removal from waste gases : the comparison of the properties of catalysts promoted with magnese and iron] / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Helmut Papp, Mieczysław ŻYŁA // W: Kataliza w ochronie środowiska : materiały VII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego : Poznań, 3 grudnia 1999 / ed. Z. Sarbak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Chemii ; Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nanokompozyty węglowo-montmorillonitowe – preparatyka, budowa, własności i zastosowanieCarbonaceous-montmorillonite nanocomposites – preparation, structure, properties and application / Teresa GRZYBEK, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.13. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • $NH_{3}$ oxidation by active carbons or carbon modified montmorillonites promoted with manganese / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCARBON 2000 : 1\textsuperscript{st} World Conference on Carbon : 9–13 July 2000, Berlin. Vol. 1, Abstracts and programme oral presentations. — Köln : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000. — S. 321–322. — Bibliogr. s. 322

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: