Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Kruk, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Badania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFCPhysicochemical studies of the interconnect-cathode system for Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells / Andrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 107–108. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 335–344. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 344

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrejPhysicochemical investigations of the complex oxides in the ${Mn-Co-O}$ system obtained by wet chemistry method / Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrejPhysicochemical behaviour of complex oxides obtained from the Mn-Co-O system using wet chemistry methods / Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 vol. 64 nr 1, s. 120–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processesStudy of the structure and physicochemical properties of spinels obtained from the Cu-Mn-Co-O system using EDTA gel processes / Andrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Anna ADAMCZYK, Tomasz BRYLEWSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 3, s. 374–381. — Bibliogr. s. 380–381, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/917

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, stal ferrytyczna, interkonektor metaliczny, IT-SOFC, układ Cu-Mn-Co-O

  keywords: ferritic stainless steel, IT-SOFC, metallic interconnect, protective coating, Cu-Mn-Co-O system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żelStudy of the structure and physicochemical properties of spinels obtained from the $Mn-Co-Cu-O$ system using EDTA gel processes / KRUK A., STYGAR M., ADAMCZYK A., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 52. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Electrochemical properties of cathode-electrolyte gradient system for use in proton-conducting fuel cells PCFC / Andrzej KRUK, Ewa DURDA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: CCFES2015 [Dokument elektroniczny] : Cracow Colloquium on f-electron systems : Cracow, 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} June 2015 : program and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2015]. — S. [1], P-15. — Wymagania systemowe: Adobe Rader. — Tryb dostępu: http://www.ccfes2015.up.krakow.pl/book-of-abstracts [2017-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fabrication and characterization of cathode-electrolyte gradient system for use in proton-conducting fuel cells / Ewa DURDA, Andrzej KRUK, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fizykochemiczne właściwości materiałów w układzie Crofer 22APU/$La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}$ na interkonektory do zastosowania w SOFCPhysicochemical properties of the Crofer 22APU/$La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}$ materials for SOFC interconnects / Magdalena Miszczyk, Ewa DZIEKAN, Kazimierz PRZYBYLSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Richard A. GAWEŁ, Andrzej KRUK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 vol. 64 nr 1, s. 131–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kompatybilność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego 3Y-TZP/$Al_{2}O_{3}$ do materiału katodowego LSCF48 z przeznaczeniem do ogniw paliwowych IT-SOFCThermomechanical compatibility of the 3Y-TZP/$Al_{2}O_{3}$ composite electrolyte with the LSCF48 cathode material for IT-SOFC applications / Katarzyna OBAL, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Andrzej KRUK, Zbigniew PĘDZICH, Mieczysław RĘKAS // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Microstructure and electrical properties of ferritic steel surface-modified using an electrochemical methodMikrostruktura i właściwości elektryczne stali ferrytycznej modyfikowanej powierzchniowo metodą elektrochemiczną / KRUK A., ADAMCZYK A., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — A. Kruk - pierwsza afiliacja: Instytut Fotonowy Sp. z o. o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych ogniwach paliwowych PCFCMicrostructure and electrical properties of the composite materials in the interconnect/cathode/electrolyte system for Protonic Conductive Fuel Cell (PCFC) application / Ewa DZIEKAN, Richard A. GAWEŁ, Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych stało-tlenkowych ogniwach paliwowych typu $SOFC-H^{+}$Microstructure and electrical properties of composite materials in the interconnect/cathode/electrolyte system for protonic solid oxide fuel cell ($SOFC-H^{+}$) applications / Ewa DURDA, Richard Andrzej GAWEŁ, Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 423–432. — Bibliogr. s. 431–432, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych stalach ferrytycznychMicrostructure and electrical properties of the spinel coating on selected ferritic steels / Tomasz BRYLEWSKI, Andrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Mariusz Krauz, Marta Homa, Witold KUCZA // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznychMicrostructure and electrical properties of a spinel coating on selected ferritic stainless steels / Andrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Mariusz Krauz, Marta Homa, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Paweł RUTKOWSKI, Michał Bobruk, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 235–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1024

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, stal ferrytyczna, układy Y-Mn-Co-O, interkonektor metaliczny, IT-SOFC

  keywords: ferritic stainless steel, IT-SOFC, metallic interconnect, protective coating, Y-Mn-Co-O system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • ${Mn_{1.5}Co_{1.5}O_{4}}$ spinel conducting coatings on AL453 ferritic steel with regard to application as interconnects in IT-SOFCs / Mirosław STYGAR, Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: 9\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • $Mn_{1.5}Co_{1.5}O_{4}$ spinel conducting coatings on Al453 ferritic steel with regard to their application as interconnects in IT-SOFCPrzewodzące powłoki spinelu $Mn_{1.5}Co_{1.5}O_{4}$ na stali ferrytycznej Al453 z przeznaczeniem na interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFT / A. KRUK, M. STYGAR, T. BRYLEWSKI, K. PRZYBYLSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 377–381. — Bibliogr. s. 381

 • keywords: interconnect, ferritic stainless steel, microstructure, spinel-based coatings, electrical resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0003

20
 • ${Mn-Co}$ spinel protective conductive coating on ferritic stainless steel for SOFC interconnect applications : [abstract] / Andrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT 2012 : 7th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials : 17–20 June 2012, Trondheim, Norway / eds. R. Bjørge, F. J. H. Ehlers, R. Holmestad. — [Norway : s. n.], [2012]. — S. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • $Mn-Co$ spinel protective-conductive coating on Al453 ferritic stainless steel for IT-SOFC interconnect applications / Andrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2013 vol. 17 iss. 4, s. 993–1003. — Bibliogr. s. 1002–1003, Abstr.

 • keywords: ferritic stainless steel, oxidation, spinel-based coatings, solid oxide fuel cell, metallic interconnects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10008-012-1952-8

22
 • Ochronne układy warstwowe $AL453(Mn,Co)_{3}O_{4}$ jako metaliczne interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFCProtective $AL453(Mn,Co)_{3}O_{4}$ composite materials as metallic interconnects for IT-SOFCS / Tomasz BRYLEWSKI, Andrzej KRUK, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 20–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: żaroodporna stal ferrytyczna, powłoka ochronna, interkonektor metaliczny, IT-SOFC, spinel manganowo-kobaltowy, FSS, średniotemperaturowe stało-tlenkowe ogniwo paliwowe

  keywords: ferritic stainless steel, IT-SOFC, protective coatings, metallic interconnect, parowanie chromu, chromium vaporization, cobalt manganese spinels, intermediate temperature solid oxide fuel cell, FSS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ochronno-przewodzące układy warstwowe $(La, Ca)CrO_{3}$/Crofer 22APU jako metaliczne interkonektory do średniotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych IT-SOFCProtective and conductive $(La, Ca)CrO_{3}$/Crofer 22APU composite layers as metallic interconnects for intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC) / STYGAR M., KRUK A., BRYLEWSKI T. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 139. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ochronno-przewodzące układy warstwowe $(Mn,Co)_{3}O_{4}$/Al 453 jako metaliczne interkonektory do ogniw paliwowych typu IT-SOFCProtective-conducting $(Mn,Co)_{3}O_{4}$/Al 453 composite materials as a metallic interconnects for IT-SOFC / Tomasz BRYLEWSKI, Andrzej KRUK, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25