Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Koch, dr inż.

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Application of the skew surfaces in design of timber sructures in the elaboration by Teofil Żebrawski „A few descriptive geometry problems as an addition to the work of F. Sapalski with an example of application of skew surfaces to carpentry” (1847)Zastosowanie powierzchni „wichrowatych” w projektowaniu konstrukcji drewnianych w opracowaniu Teofila Żebrawskiego: „Kilka zadań z geometrii wykreślnej jako dodatku do dzieła F. Sapalskiego z przykładem zastosowania powierzchni wichrowatych w Ciesiołce” 1847 r. / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2013 vol. 24, s. 51–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_24/Biuletyn-%20nr%204-%20p%2051-58.pdf

 • słowa kluczowe: Sapalski Franciszek, Żebrawski Teofil, geometria wykreślna, powierzchnia wichrowata, skrzyżowanie, linia prosta

  keywords: applications, Teofil Żebrawski, Franciszek Sapalski, descriptive geometry, cylindrical, conical, skew surface, intersections, straight line

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficznąAutoCAD applications to selected problems related to topographic surface / Andrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 1999 z. 7, s. 19–24. — Summ.. — Materiały seminarium geometrii i grafiki inżynierskiej : czerwiec 1999. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/Zeszyt_7/koch_kpl.pdf

 • słowa kluczowe: powierzchnia topograficzna, rysunek przestrzenny, rysunek na rzutni

  keywords: topographic survey, spatial drawing, drawing on viewport

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cienie obiektów geometrycznych na powierzchni topograficznej w odwzorowaniu rzutu cechowanegoCast shadows of geometrical objects on a topographic surface in the mapping projection method / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis ; ISSN 1506-2864. Prace Wydziału Geodezji i Kartografii. — 2007 z. 27, s. 55–64. — Bibliogr. s. 63, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Coincidental figures in selected double-image projections / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2002 : proceedings of Symposium on Computational Geometry : Bratislava, September 2002, Kočovce, SR, Vol. 11 / ed. Daniela Velichová ; Slovak University of Technology in Bratislava. — Bratislava : SUT. Department of Mathematics, Mechanical Engineering Faculty, [2002]. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computer aided analysis of types of a specifically determined conic with application of the CABRI program / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii : September 1999, Kočovce, Ročnik 8 = Proceedings of Seminars on Computational Geometry : vol. 8 / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dr Tomasz Sulima Samujłło – posthumous tributeDr Tomasz Sulima Samujłło - wspomnienie pośmiertne / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2009 vol. 19, s. 93–94. — Abstr.. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_19/z19_12z.pdf

 • słowa kluczowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, geometria wykreślna, Sulima-Samujłło Tomasz, rysunek techniczny

  keywords: descriptive geometry, AGH University of Science and Technology, technical drawing, Sulima-Samujłło Tomasz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działalność Pracowni i Zespołu Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej[Activity of Division and Team of Descriptive Geometry and Engineering] / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // W: Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe / pod red. Bogdana Choczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008. — Na okładce: Jubileusz 10-lecia Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. — ISBN: 978-83-92319-14-6. — S. 124–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Examination of coincidential conic in certain double – image projection method with the use of the Cabri program / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2000 : proceedings of seminars on computational geometry : September 2000, Kočovce, Vol. 9 / Slovak University of Technology in Bratislava. Civil Engineering Faculty ; Mechanical Engineering Faculty. — Bratislava : Vydavatel'stve STU, 2000. — S. 61–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Franciszek Sapalski ”{\em Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku szkoły woyskowey applikacyyney}”The first descriptive geometry textbook in Poland – analysis of the time methodology and didactics of the subject in the context of the contemporary teaching methods / KOCH Andrzej, WIEJA Tomasz // W: SCG'2007 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : Október 2007, Kočovce, Roč. 16 = SCG'2007 : proceedings of symposium on Computer geometry / ed. Daniela Velichová ; Slovenská Spoločnosť pre Geometriu a Grafiku, Strojnícka Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — [Bratislava : Vydavatel'stvo STU], [2007]. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-80-227-2734-1. — S. 48–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Issues of descriptive geometry comprised in the works „Geometria wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku szkoły woyskowey applikacyyney” and „Zastosowania geometryi wykreślnej” by Franciszek Sapalski / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2010 vol. 21, s. 49–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_21/PTGiGI-Biuletyn-21-49-56.pdf

 • słowa kluczowe: metodologia, zastosowania, czasopismo, Sapalski Franciszek, geometria wykreślna

  keywords: applications, descriptive geometry, methodology, Sapalski Franciszek, journal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Polar conicsStożkowe biegunowe / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska : Międzyuczelniane Czasopismo Naukowe ; ISSN 1425-333X. — 2000 z. 5, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Presentation of Descriptive Geometry as a new field of science by F. Sapalski in Cracow Scientific Society on 16\textsuperscript{th} November 1817 / Andrzej KOCH, Tomasz WIEJA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2011 vol. 22, s. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_22/Biuletyn-22-p67-74.pdf

 • słowa kluczowe: aplikacja, algebra, Sapalski Franciszek, geometria wykreślna, stereotomia

  keywords: application, descriptive geometry, algebra, Sapalski Franciszek, stereotomy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni $E^{3}$3D plane sections of curved surfaces and intersections of solids and surfaces modelled by means of AutoCAD / Andrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN 1505-2044. — 1999 vol. 7, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ.. — Materiały seminarium geometrii i grafiki inżynierskiej : czerwiec 1999. — Gliwice : PTGiGI, 1999. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_7/Koch1_b_%20nr%20s.pdf

 • słowa kluczowe: 3D, AutoCAD, przekrój powierzchni, przenikanie powierzchni

  keywords: 3D, AutoCAD, intersection surface, penetration of surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Relations between two planar fields of images in central-polar projection methodAnaliza niektórych przekształceń w odwzorowaniu środkowo-biegunowym / Andrzej KOCH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1453. Geometria i Grafika Inżynierska ; ISSN 1427-9274. — 2000 z. 3, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The orthogonal collineation / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Computer Graphics and Descriptive Geometry ICECGDG : Cracow 18–22 July 1996, Vol. 1 / eds. Andrzej Wyżykowski [et al.] ; Cracow University of Technology. Faculty of Architecture. Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics. — Kraków : FOTOBIT, 1996. — Opis częśc. wg okł.. — S. 125–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The transformation method in AutoCAD / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2001 : zborník sympózia o počítačovej geometrii = porceedings of symposium on Computational geometry : September 2001, Kočovce, Roč. 10 = SCG'2001 : porceedings of symposium on Computational geometry, Vol. 10 / ed. Daniela Velichová ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — S. 80–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Utilization of drawing in 3D AutoCAD R14 for presentation of plane sections and intersections of polyhedra and surfaces / Andrzej KOCH, Krzysztof PAŁAC, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'99 : zbornik seminára o počitačovej geometrii : September 1999, Kočovce, Ročnik 8 = Proceedings of Seminars on Computational Geometry : vol. 8 / Slovenská Technická Univerzita w Bratislave. Strojnícka Fakulta ; Stavebná Fakulta. — Bratislava : STU, 1999. — S. 67–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Visualization of 3D objects by means of computer programs / Marek GAWRON, Andrzej KOCH, Adam LANKOSZ, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // W: SCG'2003 : zborník sympózia o počítačovej geometrii, Kočovce, Roč. 12 = SCG'2003 : proceedings of symposium on Computer geometry : September 2003, Vol. 12 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31–37. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Visualization of some stereometric problems / Marek GAWRON, Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO, Tomasz WIEJA // W: SCG'2004 : zborník sympózia o počítačovej geometrii : November 2004, Kočovce, Roč. 13 = SCG'2004 : proceedings of symposium on Computer geometry, Vol. 13 / Slovenská spoločnosť pre geometriu a grafiku ; Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. — Bratislava : Vydavatel'stvo STU, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie rzutni dodatkowych w metodzie rzutu cechowanegoApplication of auxiliary projection planes to the mapping projection method / Andrzej KOCH, Tomasz SULIMA-SAMUJŁŁO // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej = The Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics ; ISSN 1644-9363. — Tytuł poprz.: Stanowi częściowo kontynuację: Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej ; ISSN: 1505-2044. — 2000 vol. 10, s. 14–18. — tekst: http://ogigi.polsl.pl/biuletyny/Zeszyt_10/z10_4.pdf

 • słowa kluczowe: geometria wykreślna, metoda rzutu cechowego, metoda transformacji

  keywords: descriptive geometry, transformation method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: