Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Jackowicz-Korczyński, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza ekspozycji zawodowej na pole elektromagnetyczne w pracach pod napięciemAnalysis of technical personnel exposition on electromagnetic fields in live line working / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 66–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu narażeń eksploatacyjnych na procesy degradacji kabli światłowodowych w elektroenergetycznych liniach wysokiego napięcia[Analysis of exploitation stress influence on fibre-optic cables degradation processes in high voltage power transmission lines] / Barbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER // W: Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — Na k. tyt. dodatkowo: Złoty Jubileusz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — S. 229–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of electrical stress of ADSS fiber-optic cables in overhead transmission linesNarażenia elektryczne kabli światłowodowych typu ADSS instalowanych w napowietrznych liniach wysokiego napięcia / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2003 vol. 52 no. 1, s. 61–70. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analysis of electric field distribution around the high voltage overhead transmission lines with an ADSS fiber optic cable / B. FLORKOWSKA, A. JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, M. TIMLER, R. WŁODEK // W: High voltage engineering : proceedings of the XIIIth ISH International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, 25–29\textsuperscript{th} August 2003 : abstract book / ed. Johan J. Smit. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — Opis częśc. wg okł. oraz wstępu. — S. 32. — Pełny tekst w: ISH 2003 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XIIIth International Symposium on High voltage engineering : Delft, Netherlands, August 25–29, 2003 / ed. Johan J. Smit. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania układów izolacyjnych transformatorów napięciem stałymDC voltage testing of transformer insulation / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Janusz Oleksa, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 70–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Biologiczne oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe : modelowanie komputeroweBiological interactions of electromagnetic field on human body : computer simulation / Dominik Helbin, Karol Szafrański, Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Calculation of thermal and electric coefficients $\alpha, beta$ from material resistivity equation from data measurementsWyznaczanie współczynników – temperaturowego i elektrycznego – $\alpha, beta$ w równaniu rezystywności materiału na podstawie danych pomiarowych / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 200–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego , zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity, least-squares method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of electric field and insulation temperature on electric field distribution in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na rozkład natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego , zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field , HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of electric field and insulation temperature on maximum electric field strength in HVDC cablesWpływ natężenia pola elektrycznego oraz temperatury izolacji na maksymalną wartość natężenia pola elektrycznego w kablu wysokiego napięcia stałego / Romuald WŁODEK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2002 t. 21 z. 2, s. 194–199. — Bibliogr. s. 198, Abstr.

 • słowa kluczowe: pole elektryczne, izolacja wysokiego napięcia stałego , zjawisko odwrócenia naprężeń, rezystywność izolacji

  keywords: electric field, HVDC insulation, stress inversion, insulation's resistivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Komputerowa analiza pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznychComputer analysis of 50 Hz electric field near overhead transmission lines / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Wiesław NOWAK, Mieczysław TIMLER // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2006 z. temat. nr 8, s. 170–174. — Bibliogr. s. 174. — APE'06 – Południe : operatorstwo w energetyce po 2006 roku – klucz do decentralizacji technicznego zarządzania sieciowymi systemami energetycznymi : [Wisła, 1–2 czerwca 2006] : II konferencja / oprac. red. Tomasz E. Kołakowski, Iwona Gajdowa ; [Politechnika Śląska [etc.]]. — Katowice : Oficyna Wydawnicza Energia COSiW SEP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Komputerowa identyfikacja pól elektrycznych o częstotliwości sieciowej w otoczeniu obiektów elektroenergetycznychComputer identification of 50 Hz electric fields around electrical power objects / Wiesław NOWAK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Barbara FLORKOWSKA // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2005 R. 3 [nr] 1, s. 176–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.. — EUI 2005 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : jubileuszowe X sympozjum : Krynica, 27–30 września 2005. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie pola elektrycznego i magnetycznego w warunkach prac pod napięciemThe modeling of electric and magnetic fields in live line working / Barbara FLORKOWSKA, Wiesław NOWAK, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2006 R. 4 nr 1, s. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.. — IW 2006 : Inżynieria Wysokich napięć : VIII ogólnopolskie sympozjum : 8–10 maja 2006, Poznań – Będlewo / Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych ZWNiME, Instytut Elektroenergetyki IE. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie rozkładu natężenia pola elektrycznego w module rozdzielnicy gazowej wysokiego napięcia z sześciofluorkiem siarkiModelling of electric field distribution in the module of HV gas insulated substation (GIS) with $SF_{6}$ / Piotr Ciemięga, Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 7, s. 89–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie rozkładu pola elektrycznego w elektroenergetycznej linii napowietrznej w warunkach prac pod napięciemModelling of electrical field distribution in high voltage lines at conditions of life-line working / Maciej Mróz, Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2002 nr 1, s. 62–72. — Bibliogr. s. 71–72, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XXXIX [trzydziestej dziewiątej] Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego / zred. przez zespół pod kierunkiem Jadwigi Orewczyk ; Stowarzyszenie – STN afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Narażenia elektryczne kabli światłowodowych typu ADSS w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięciaElectric stress of ADSS optical fibre cables in high-voltage overhead power lines / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2002 R. 78 nr 10s zesz. spec., s. 76–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.. — IW 2002 : Inżynieria Wysokich Napięć : VI [szóste] ogólnopolskie sympozjum : 20–22 maja 2002 Poznań–Kiekrz. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pole elektryczne w ceramicznym izolatorze kołpakowym : wpływ zanieczyszczeń powierzchniowychElectric field in cap and pin ceramic insulator : influence of surface contamination / Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny. Konferencje ; ISSN 1731-6103. — 2003 R. 1 [nr] 1, s. 108–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.. — EUI 2003 : problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych wysokiego napięcia : IX sympozjum : Zakopane, 9–11 października 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The modelling of electric field distribution in OHTL with ADSS cable / Barbara FLORKOWSKA, Andrzej JACKOWICZ-KORCZYŃSKI, Mieczysław TIMLER // W: EE'2005 [Dokument elektroniczny] : ELEKTROENERGETIKA 2005 : zbornik z III. medzinarodného vedeckého sympózia : 21.–23. september 2005, Stará Lesná = EE'2005 : proceedings of the III\textsuperscript{rd} international scientific symposium : September 21–23, 2005 / Technická univerzita v Košiciach. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky = Technical University of Košice. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Department of Electric Power Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovak Republic : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 80-8073-305-8. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: