Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Glazor, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza oznaczeń laboratoryjnych porowatości skał uzyskanych różnymi przyrządami[Comparative analysis of laboratory results of rock porosity obtained by various methods] / Andrzej GLAZOR // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 227–236. — Bibliogr. s. 230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza własności zbiornikowo-filtracyjnych skał klastycznych kambru i dewonu południowej części bloku górnośląskiego z wykorzystaniem różnych modeli petrofizycznychAnalysis of reservoir-filtration properties of the cambrian and devonian clastic rocks in the south part of the Upper-Silesian block using various petrophisical models / Andrzej GLAZOR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1999 [wyd. 2000] t. 16, s. 167–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identyfikacja modelu petrofizycznego klastycznych skał zbiornikowych kambru i dewonu południowej części bloku górnośląskiegoIdentification of a petrophysical model of reservoir clastic rocks of the Cambrian and Devonian strata in the south part of the Upper Silesian block / Andrzej GLAZOR, Kazimierz TWARDOWSKI // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 417–422. — Bibliogr. s. 422, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28. 09. 2000]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modele petrofizyczne skał zbiornikowych wykorzystywane w praktyce geologicznejPetrophysical models of reservoir rocks used in geological practice / Jacek TRAPLE, Kazimierz TWARDOWSKI, Andrzej GLAZOR // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 t. 18/2, s. 457–466. — Bibliogr. s. 466–467, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pomiary współczynnika porowatości skał z wykorzystaniem porozymetru helowego firmy Corelab[Measurements of porosity coefficients with the use of Corelab helium porozimeter] / Andrzej GLAZOR, Jacek TRAPLE, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 237–248. — Bibliogr. s. 247, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie efektywności sztucznych sieci neuronowych z analizą regresji w określaniu przepuszczalności skał na podstawie danych petrofizycznychComparison of efficiency of artificial neural networks and regression analysis to determine rock permeability from petrophysical data / Andrzej GLAZOR, Piotr BRODA, Kazimierz TWARDOWSKI // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 1 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 146–147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Własności zbiornikowo-filtracyjne klastycznych skał kambru i dewonu południowej części bloku górnośląskiegoThe reservoir-filtration properties of clastic rocks of the Cambrian and Devonian strata in the Southern part of the Upper Silesian block / Andrzej GLAZOR, Kazimierz TWARDOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 246, s. 139–151. — Bibliogr. s. 149–150, Streszcz., Summ.. — Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż / red. Anna Błażkiewicz. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000. — Na okł. także tyt.: 50 lat Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: