Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Gałaś, dr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0083-3769 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-7078-2017

Scopus: 6602100323

PBN: 5e709207878c28a04738ed1f

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
2
 • Advantages and shortcomings of the proposed National Park the Colca Canyon and the Valley of the Volcanoes / Andrzej PAULO, Andrzej GAŁAŚ // W: LIMA 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI congreso peruano de geología & SEG 2012 conference : Lima - Perú, Setiembre 23–26, 2012 / SGP, SEG. — Dane tekstowe. — [Lima : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [4]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alcance y formaciones volcánicas del grupo Andahua[Extent and volcanic's constructions of Andahua group] / Andrzej GAŁAŚ // W: Geologia 2008: Expedición Científica Polaca – Cañón del Colca / ed. Zaniel Novoa Goicochea. — Lima : Sociedad Geográfica de Lima, 2009. — Publikacja stanowi przedruk z: Geologia 2008 - "Polskie badania w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów" Kraków 2008. — ISBN: 978-9972-602-49-8. — S. 107–137. — Bibliogr. s. 136–137, Res.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analýza vplyvu na životné prostredie plánovaného suchého poldra Raciborz Dolny v doline rieky Odra v Pol'skuAnalysis of impact on the environment of planned dry polder Raciborz Dolny in the river valley of Odra in Poland / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ // W: 11. Zdravotno-technické stavby – Malé vodné diela – Krajina a voda [Dokument elektroniczny] : zborník z konferencie s medzinárodnou účast'ou : 19–21.11.2012, Vysoké Tatry, Stará Lesná : proceedings = 11\textsuperscript{th} Sanitary constructions – Small waterworks – Landscape and water management / ELSEWA S. R. O., Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-89385-22-5. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Assessment of ecological stability of spatial and functional structure around Świnna Poręba water reservoir / S. GAŁAŚ, A. GAŁAŚ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 83–87. — Bibliogr. s. 87, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of environmental impact assessment process in V4 countries – partial results / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Miloslav Šlezingr, Jitka Fialová, Judit Házi, Károly Penksza // W: Gyepgazdálkodás és természetvédelem : konferencia összefoglaló : February 25\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2013, Budapest = Grassland management and nature conservation : conference proceedings : February 25\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2013, Budapest / Magyar Biológiai Társaság (Hungarian Biological Society), [etc.]. — [Hungary : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-963-87343-7-2. — S. 50–58. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessment of the quality of the environment in the V4 countries / ed. Slávka GAŁAŚ ; Project AQE V4 team: Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Miloslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2014. — 166, [1] s.. — Bibliogr. s. 161–163. — ISBN: 978-83-7464-678-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania młodych wulkanów w południowym Peru : wspomnienia z podróży[Investigation of recent volcanoes in South Peru] / Andrzej GAŁAŚ // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2003 t. 104 nr 10–12, s. 294–296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Chances of geotourism development in the Colca and the Volcanoes of Andagua Geopark (Peru) / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ, Bilberto Zavala, Denitza Churata // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 51, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-08-9. — S. 197–204. — Bibliogr. s. 203–204, Abstr.

 • keywords: geodiversity, Peru, Colca Canyon, geosites, volcanoes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2017/51/S20.026

10
 • Charakterystyka grupy wulkanicznej Andahua w południowym PeruThe characteristics of the Andahua Volcanic Group in southern Peru / Andrzej GAŁAŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 177, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 281). — Bibliogr. s. 171–[178], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-608-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Conditions of development of volcanic attractions in the planned Colca and Andagua Volcanoes Geopark in southern Peru / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ // W: Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand? : 1st–3rd May 2017, Brno, [Czech Republic] : conference proceedings / eds. Jitka Fialová, Dana Pernicová. — Brno : Mendel University, 2017. — (Public Recreation and Landscape Protection ; ISSN 2336-6311). — ISBN: 978-80-7509-487-2 ; e-ISBN: 978-80-7509-488-9. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 67, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0001.pdf} Data dostępu: 2020-02-17

 • keywords: geotourism, Peru, Colca Canyon, volcanic geosites, conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Construction of hydrotechnical structures in terms of rational management of mineral resources / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ // W: WINE 2017 : Water IN Environment 2017 : international conference on the occasion of 40\textsuperscript{th} anniversary of the founding of the Faculty of Civil Engineering : [22nd–24th November, 2017, Košice, Slovakia] : book of abstracts / eds. Vlasta Ondrejka Harbul'áková, Martina Zeleňáková. — Košice : Technical University of Košice, 2017. — ISBN: 978-80-553-2846-1. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Construction of the road through the Colca Canyon : a chance for development, but at what cost? / Andrzej GAŁAŚ, Slávka GAŁAŚ, Melvin Benavente // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Book 5, Ecology, economics, education and legislation. Vol. 1 Ecology and environmental protection ; environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-65-0. — S. 677–684. — Bibliogr. s. 684, Abstr.

 • keywords: environmental impact, geodiversity, Peru, Colca Canyon, road

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Enigmatic white crusts in Kärkevagge Valley / Andrzej GAŁAŚ // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2002 vol. 34 no. 1 dod.: Geovestník, s. 5. — Abstrakt referatu z: Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any 8. a 9. apríla 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Environmental impact assessment in the field of recreational utilization of the area / Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková, Lenka Zvijáková // W: SEA/EIA 2014 [Dokument elektroniczny] : III. ročník konferencie s medzinárodnou účast'ou : 27. – 28. máj 2014, Donovaly / Slovenská agentúra žívotného prostredia v Banskej Bystrici, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Banská Bystrica : Slovenská agentúra žívotného prostredía, [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-89503-29-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: constructions, ski resorts, golf resorts, theme parks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Environmental impact assessment process in the field of recreation in the V4 countries / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Jitka Fialová, Hana Kubíčková, Miloslav Šlezingr, Judit Házi, Károly Penksza // Journal of Landscape Management ; ISSN 1804-2821. — 2013 vol. 4 no. 1, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.

 • keywords: assessment, tourism, recreation, environmental, impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Environmental impact assessment process in the V4 countries in the field of recreation and tourism / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Lenka Zvijáková, Martina Zeleňáková, Miloslav Šlezingr, Jitka Fialová, Hana Kubíčková // W: Public recreation and landscape protection – with man hand in hand... : 1st–3rd May 2013, Brno : conference proceedings / eds. Jitka Fialová, Hana Kubíčková ; Department of Landscape Management FFWT. Mendel University in Brno. — [Brno : Publishing Centre Mendel University], 2013. — ISBN: 978-80-7375-746-5. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: assessment, tourism, recreation, environmental, impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Environmental losses caused by development of great recreation-residence centers, Arłamów Residence in the Turnickie Mts. (SE Poland) : case study / Andrzej GAŁAŚ // W: Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? : 5th–6th May 2014, Křtiny : conference proceeding / eds. Jitka Fialová, Dana Pernicová ; Department of Landscape Management FFWT. Mendel University in Brno. — [Brno : Publishing Centre Mendel University], 2014. — ISBN: 978-80-7375-952-0. — S. 101–106. — Bibliogr. s. 105, Abstr.

 • keywords: impact assessment, tourism and recreation investments, environment components

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Environmental resources management in the light of construction of a reservoir and a polder exempliefied by construction of the reservoirs in Świnna Poręba and Racibórz Dolny, Poland / Slávka GAŁAŚ, Andrzej GAŁAŚ, Martina Zeleňáková // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-10-2. — S. 337–344. — Bibliogr. s. 343–344, Abstr.

 • keywords: mineral resources, exploitation, construction, reservoirs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/53/S21.042

23
24
 • Eruptive styles and inferences about petrology of the Andahua Volcanic Group / Andrzej GAŁAŚ // W: LIMA 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI congreso peruano de geología & SEG 2012 conference : Lima - Perú, Setiembre 23–26, 2012 / SGP, SEG. — Dane tekstowe. — [Lima : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [4–5]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Evaluation of the environment from the point of view of optimal use of its potential / S. GAŁAŚ, A. GAŁAŚ // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 255–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering – sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: