Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Firlit, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7535-6170 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 16068408700

PBN: 5e70922b878c28a04739111b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • A new optimal current controller for a three-phase shunt active power filter based on Karush-Kuhn-Tucker conditions / Krzysztof KOŁEK, Andrzej FIRLIT // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 6381, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6381/pdf

  orcid iD
 • keywords: optimal control, power quality, active power filter, current controller, harmonics reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14196381

2
 • Analityczne i graficzne kryteria stabilności liniowych układów automatycznej regulacji (UAR)[The analytical and graphical stability criterions of linear automatic control systems (ACS)] / Andrzej FIRLIT // W: Teoria sterowania i technika regulacji : laboratorium / pod red. Stanisława Potrawki. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1638). — S. 67–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce. Cz. 1, Efektywność produkcji energii elektrycznejAnalysis of operation of selected wind farms in Poland. Pt. 1, Efficiency of generation of electric energy / Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2012 R. 80 nr 2, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce. Cz. 1, Efektywność produkcji energii elektrycznej[Analysis of operation of selected wind farms in Poland. Pt. 1, Efficiency of power production] / Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // W: Jakość energii i efektywność energetyczna 2011 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowo-techniczna : 17–18 listopada 2011, Trzebieszowice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce. Cz. 2, Jakość energii elektrycznej[Analysis of operation of selected wind farms in Poland. Pt. 2, Power quality] / Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // W: Jakość energii i efektywność energetyczna 2011 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowo-techniczna : 17–18 listopada 2011, Trzebieszowice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza pracy wybranych farm wiatrowych w Polsce. Cz. 2, Jakość energii elektrycznejAnalysis of operation of selected wind farms in Poland. Pt. 2, Quality of electric energy / Krzysztof CHMIELOWIEC, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2012 R. 80 nr 2, s. 23–26. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu generacji rozproszonej na wybrane parametry jakości energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia OchotnicaAnalysis of the impact of dispersed generation on selected aspects of power quality in a low-voltage electricity network located in the area of energy cluster Virtual Green Ochotnica Power Plant / Łukasz TOPOLSKI, Wojciech Schab, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 3, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/3/5.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: prosument, wzrosty napięcia, asymetria napięć i prądów, jednofazowe mikroinstalacje

  keywords: prosumer, voltage swells, voltage and current unbalance, single-phase microinstallations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.03.05

8
 • Analiza wybranych aspektów jakości energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia ze znaczącym udziałem generacji rozproszonej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia OchotnicaAnalysis of selected aspects of power quality in a low-voltage electricity network with a significant share of distributed generation in Virtual Green Ochotnica Power Plant cluster / Łukasz Topolski, Wojciech Schab, Andrzej FIRLIT, Krzysztof PIĄTEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 83–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.. — Ł. Topolski - afiliacja: TAURON Dystrybucja S. A., Oddział Kraków. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: prosument, wzrosty napięcia, asymetria napięć i prądów, 1-fazowe mikroinstalacje

  keywords: prosumer, single-phase PV microinstallations, current and voltage unbalance, voltage swells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.17

9
 • Analysis of selected power quality indicators at non-measured distribution network points based on measurements at other pointsAnaliza wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w nieopomiarowanych punktach sieci dystrybucyjnej wyznaczonych na podstawie pomiarów w innych punktach / Andrzej FIRLIT, Bogusław ŚWIĄTEK, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Tomasz SIOSTRZONEK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 5, s. 39–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/5/7.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, jakość energii elektrycznej, estymacja wskaźników jakości energii elektrycznej, analiza statystyczna wskaźników jakości energii elektrycznej

  keywords: artificial neural networks, estimation of power quality indicators, power quality indicators, statistical analysis of power quality indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.05.07

10
 • Analysis of the factors having an influence on the $LC$ passive harmonic filter work efficiency / Chamberlin Stéphane AZEBAZE MBOVING, Zbigniew HANZELKA, Andrzej FIRLIT // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 5 art. no. 1894, s. 1–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 49–51, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1894/pdf

  orcid iD
 • keywords: frequency characteristics, reactive power compensation, voltage and current distortion, harmonics mitigation, primary grid voltage spectrum, filter-detuning phenomena, grid short-circuit power, single-tuned filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15051894

11
12
 • Badania naukowe w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii AGH Akademii Górniczo-Hutniczej[Scientific research of the Department of Power Electronics and Energy Control Systems, AGH University of Science and Technology] / Robert STALA, Andrzej FIRLIT, Tomasz DRABEK, Jakub GRELA, Zbigniew MIKOŚ, Adam PENCZEK, Grzegorz SIEKLUCKI, Aleksander SKAŁA, Zbigniew WARADZYN, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC, Krzysztof PIĄTEK // W: ENiD 2016 : XV sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce : Gliwice – Tarnowskie Góry, 12–14 maja 2016 : materiały / Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki. — Gliwice : Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-911058-2-5. — S. 53–81. — Bibliogr. s. 76–81, Streszcz.

13
 • Ciągły monitoring jakości energii elektrycznejContinuous monitoring of electric energy quality / Andrzej FIRLIT // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2012 R. 80 nr 2, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ciągły monitoring jakości energii elektrycznej[Continuous monitoring of power quality] / Andrzej FIRLIT // W: Jakość energii i efektywność energetyczna 2011 [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowo-techniczna : 17–18 listopada 2011, Trzebieszowice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8]. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparative analysis of control algorithms based on the p-q power theory and the theory of the current's physical components (L. S. Czarnecki) for hybrid compensator / Andrzej FIRLIT // W: EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — ISBN10: 8391429679. — S. 337–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparative tests of power quality analyzers – harmonic distortion / K. CHMIELOWIEC, M. Ziętek, K. PIĄTEK, A. FIRLIT, R. Szkoda, P. Balawender // W: ICHQP 2012 [Dokument elektroniczny] : 2012 IEEE 15th International Conference on Harmonics and Quality of Power : Hong Kong, 17–20 June 2012 / IEEE Power & Energy Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, 2012. — (Proceedings (International Conference on Harmonics and Quality of Power. Online) ; ISSN 2164-0610). — e-ISBN: 978-1-4673-1943-0. — S. [1–6]. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6381286 [2014-05-07]. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: power quality, harmonic distortion, voltage measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Comparison of control algorithms for three-phase three-wire shunt active power filter under distorted supply voltage using dSPACE system / Andrzej FIRLIT, Grzegorz Skawiński // W: EPQU '05 : Electrical Power Quality and Utilisation : 8th international conference : September 21–23, 2005, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek. — Łódź : Technical University. Institute of Electrical Power Engineering, 2005. — S. 303–311. — Bibliogr. s. 310–311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Comparison of three-phase shunt active power filters with control based on the p-q and the current's physical components theories / Andrzej FIRLIT // W: EPE – PEMC 2004 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} international Power Electronics and Motion Control conference : 2–4 September 2004, Riga, Latvia / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Latvia : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8, A102110. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 6.0 ; Microsoft Windows 2000 ; Windows ME ; Windows NT 4.0 ; Windodows XP ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Dod. wymagania systemowe: Microsoft. NET Framework Version 1.1 ; Microsoft Data Access Components 2.6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Current's physical components theory and {\em p-q} power theory in the control of the three-phase shunt active power filterTeoria składowych fizycznych prądu oraz teoria mocy {\it p-q} w zastosowaniu do sterowania równoległym energetycznym filtrem aktywnym / Andrzej FIRLIT // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 R. 53 nr 3, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, energetyczny filtr aktywny, teorie mocy

  keywords: active power filter, electric power quality, power theories

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Elektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane[Power plants with the renewable sources – selected issues] / red. nauk. Zbigniew HANZELKA, Andrzej FIRLIT. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 524, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-817-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Estymacja wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w nieopomiarowanych punktach sieci dystrybucyjnejEstimation of selected power quality indicators at non-measured distribution network points using neural networks / Andrzej FIRLIT, Bogusław ŚWIĄTEK, Krzysztof PIĄTEK, Mateusz DUTKA, Tomasz SIOSTRZONEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 67, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.. — Konferencja naukowo-techniczna „Jakość dostawy energii elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów” : Częstochowa, 28-29 listopada 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, jakość energii elektrycznej, estymacja wskaźników jakości energii elektrycznej

  keywords: artificial neural networks, estimation of power quality indicators, power quality indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.67.02

22
 • Field experience with Statcom in application to wind farms / Krzysztof PIĄTEK, Andrzej FIRLIT, Daniel Wojciechowski // W: ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4799-8416-9. — e-ISBN: 978-1-4799-8415-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • keywords: ancillary services, system integration, reactive power compensation, wind farm, Statcom

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ISNCC.2015.7174694

23
 • Field experience with Statcom in application to wind farmsDoświadczenia z wdrażania układu typu Statcom do kompensacji oddziaływania farmy wiatrowej / Krzysztof PIĄTEK, Andrzej FIRLIT, Daniel Wojciechowski // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 5, S. 253–257. — Bibliogr. s. 257, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/5/51.pdf

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, farmy wiatrowe, Statcom, przyłączenie do systemu, usługi systemowe

  keywords: ancillary services, system integration, reactive power compensation, wind farm, Statcom

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.05.51

24
 • Flicker measurement coprocessor for AMI meters / Krzysztof KOŁEK, Krzysztof PIĄTEK, Andrzej FIRLIT, Krzysztof CHMIELOWIEC // W: EPQU'20 [Dokument elektroniczny] : 12th international conference and exhibition on Electrical Power Quality and Utilization : 14\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} September, 2020, Kraków, Poland : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2020. — (Proceedings of the ... International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (Online) ; ISSN 2150-6655). — USB ISBN: 978-1-7281-7460-0. — e-ISBN: 978-1-7281-7461-7. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047fv0078.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9220307

  orcid iD
 • keywords: FPGA, power quality, flicker, Field Programmable Gate Arrays, voltage fluctuations, fixed point arithmetic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPQU50182.2020.9220307

25
 • Handbook of electrical power reliability : selected issues / ed. Zbigniew HANZELKA; aut.: Angelo Baggini, Zbigniew HANZELKA, Andrzej FIRLIT, Szczepan MOSKWA, Tomasz Rodziewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 314, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 307–[315]. — ISBN: 978-83-66727-01-4

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: