Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Borkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6762-4350 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55697666000

PBN: 5e70935b878c28a0473a7e46

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Biogeochemistry of three different shallow gas systems in continental shelf sediments of the South-Eastern Baltic Sea (Gulf of Gdańsk): Carbon cycling, origin of methane and microbial community composition / Aleksandra Brodecka-Goluch, Katarzyna Łukawska-Matuszewska, Maciej J. KOTARBA, Andrzej BORKOWSKI, Jakub Idczak, Jerzy Bolałek // Chemical Geology ; ISSN 0009-2541. — 2022 vol. 597 art. no. 120799, s. [1-55]. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-08

  orcid iD
 • keywords: stable carbon isotopes, sediments, methane, microbial community, Baltic Sea, shallow gas, carbon cycling, 16S rRNA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemgeo.2022.120799

2
3
 • Interactions of $Fe–N–S$ co-doped porous carbons with bacteria: sorption effect and enzyme-like properties / Andrzej BORKOWSKI, Wojciech Kiciński, Mateusz Szala, Justyna TOPOLSKA, Paweł DZIAŁAK, Marcin D. Syczewski // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 17 art. no. 3707, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/17/3707/pdf

  orcid iD
 • keywords: adhesion, bacteria, toxicity, ROS, heteroatom-doped carbon, Fe–N–C materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13173707

4
 • Ionic liquids strongly affect the interaction of bacteria with magnesium oxide and silica nanoparticles / Andrzej BORKOWSKI, Marcin Syczewski, Anna Czarnecka-Skwarek // RSC Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2046-2069. — 2019 vol. 9 iss. 49, s. 28724–28734. — Bibliogr. s. 28733–28734. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-12. — A. Borkowski - pierwsza afiliacja: University of Warsaw. — tekst: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/ra/c9ra05110d?page=search

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c9ra05110d

5
 • Modyfikacja składu gazów zaazotowanych w złożach z dolomitu głównego[Modification of nitrogen-rich gas composition in main dolomite deposits] / Paweł Zdanowski, Andrzej BORKOWSKI // W: GEOPETROL 2022 : wyzwania dla sektora naftowego i gazowniczego w dobie transformacji energetycznej : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [19-21 września 2022, Zakopane] : materiały konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2022. — S. 107-108. — A. Borkowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Phosphogypsum and clay mineral/phosphogypsum ceramic composites as useful adsorbents for uranium uptake / Marcin D. Syczewski, Andrzej BORKOWSKI, Arkadiusz Gąsiński, Jan Raczko, Katarzyna Mordak, Igor Grądziel, Magdalena Krzesicka, Maciej Kałaska, Rafał Siuda // Applied Geochemistry ; ISSN 0883-2927. — 2020 vol. 123 art. no. 104793, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-16

  orcid iD
 • keywords: adsorption, uranium, phosphogypsum, ceramic composite, secondary uranium minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apgeochem.2020.104793

8
9
 • The clay minerals/phosphogypsum-based ceramic composite as a useful adsorbent for the uranium uptake / Marcin Syczewski, Andrzej BORKOWSKI, Igor Grądziel, Magdalena Krzesicka, Katarzyna Mordak, Jan Raczko, Rafał Siuda, Maciej Kałaska, Arkadiusz Gąsiński // W: ECMS 2019 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} European Conference on Mineralogy and Spectroscopy : [September 11–13, 2019, Prague, Czech Republic] : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ołomuniec : EDUKOL], [2019]. — S. [65]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ecms2019.eu/sites/default/files/Abstract%20book%20ECMS2019%20web.pdf [2019-09-16]. — A. Borkowski - pierwsza afiliacja: University of Warsaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The effect of Brilliant Blue-based plaque-staining agents on aesthetic orthodontic appliances / Justyna TOPOLSKA, Sylwia Motyl, Aleksandra Orłowska, Andrzej BORKOWSKI, Paweł DZIAŁAK, Krzysztof Gronkiewicz // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7050, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/22/7050/pdf

  orcid iD
 • keywords: orthodontic aesthetic brackets, plaque-staining fluids, colour parameters, colour-changing adhesive, oral hygiene, Brilliant Blue sorption, monocrystalline brackets, light-cured adhesive materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14227050

11
12