Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Borkowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6762-4350 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55697666000

PBN: 5e70935b878c28a0473a7e46

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Bacterial communities in biofilms covering the active depositional surface of freshwater tufa / Mirosław Słowakiewicz, Paweł DZIAŁAK, Edoardo Perri, Michał Gradziński, Lars Reuning, Andrzej BORKOWSKI, Maurice E. Tucker // W: BATHURST 2023 [Dokument elektroniczny] : 17th Bathurst meeting : international meeting of Carbonate sedimentologists : Naples, Italy, 5–7 September 2023 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Naples : International Association of Sedimentologists], [2023]. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://bathurst2023.azuleon.org/_docs/BATHRUST2023_ABSTRACTS_BOOK.pdf [2023-09-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Biogeochemistry of three different shallow gas systems in continental shelf sediments of the South-Eastern Baltic Sea (Gulf of Gdańsk): Carbon cycling, origin of methane and microbial community composition / Aleksandra Brodecka-Goluch, Katarzyna Łukawska-Matuszewska, Maciej J. KOTARBA, Andrzej BORKOWSKI, Jakub Idczak, Jerzy Bolałek // Chemical Geology ; ISSN 0009-2541. — 2022 vol. 597 art. no. 120799, s. [1-55]. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-08

  orcid iD
 • keywords: stable carbon isotopes, sediments, methane, microbial community, Baltic Sea, shallow gas, carbon cycling, 16S rRNA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemgeo.2022.120799

4
5
6
 • Influence of different sample preparation techniques on imaging viruses and virus-like particles by scanning electron and scanning transmission electron microscopes / Monika Kąkol, Ezher Tagliasacchi, Andrzej BORKOWSKI, Mirosław Słowakiewicz // Frontiers in Microbiology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1664-302X. — 2023 vol. 14 art. no. 1279720, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-14. — tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1279720/pdf?isPublishedV2=False

  orcid iD
 • keywords: scanning electron microscopy, scanning transmission electron microscopy, protocols, bacteriophages, virus-like particles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3389/fmicb.2023.1279720

7
 • Interactions of $Fe–N–S$ co-doped porous carbons with bacteria: sorption effect and enzyme-like properties / Andrzej BORKOWSKI, Wojciech Kiciński, Mateusz Szala, Justyna TOPOLSKA, Paweł DZIAŁAK, Marcin D. Syczewski // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 17 art. no. 3707, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/17/3707/pdf

  orcid iD
 • keywords: adhesion, bacteria, toxicity, ROS, heteroatom-doped carbon, Fe-N-C materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13173707

8
 • Ionic liquids strongly affect the interaction of bacteria with magnesium oxide and silica nanoparticles / Andrzej BORKOWSKI, Marcin Syczewski, Anna Czarnecka-Skwarek // RSC Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2046-2069. — 2019 vol. 9 iss. 49, s. 28724–28734. — Bibliogr. s. 28733–28734. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-12. — A. Borkowski - pierwsza afiliacja: University of Warsaw. — tekst: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/ra/c9ra05110d?page=search

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c9ra05110d

9
 • Mechanisms of temperature acclimatisation in the psychrotolerant green alga \emph{Coccomyxa subellipsoidea} C-169 \emph{(Trebouxiophyceae)} / Kinga Kania, Anna Drożak, Andrzej BORKOWSKI, Paweł DZIAŁAK, Katarzyna Majcher, Paulina D. Sawicka, Maksymilian Zienkiewicz // Physiologia Plantarum ; ISSN 0031-9317. — 2023 vol. 175 iss. 5 art. no. e14034, s. 1-14. — Bibliogr. s. 11-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-02. — tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppl.14034

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/ppl.14034

10
 • Modyfikacja składu gazów zaazotowanych w złożach z dolomitu głównego[Modification of nitrogen-rich gas composition in main dolomite deposits] / Paweł Zdanowski, Andrzej BORKOWSKI // W: GEOPETROL 2022 : wyzwania dla sektora naftowego i gazowniczego w dobie transformacji energetycznej : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [19-21 września 2022, Zakopane] : materiały konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2022. — S. 107-108. — A. Borkowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Morphology and size of mineral particles may be affected by bacteriophages / Paweł DZIAŁAK, Mirosław Słowakiewicz, Andrzej BORKOWSKI // W: BIOMIN XVII [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} international symposium on Biomineralization : Saint-Étienne, France, 28\textsuperscript{th} August - 1\textsuperscript{st} September 2023 : book of abstracts / [eds.] Joël Gautron, Marthe Rousseau. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Saint-Étienne : Jean Monnet University], [2023]. — S. 87, [ID.] T5 O3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://hal.inrae.fr/hal-04200775 [2023-09-18]. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Phosphogypsum and clay mineral/phosphogypsum ceramic composites as useful adsorbents for uranium uptake / Marcin D. Syczewski, Andrzej BORKOWSKI, Arkadiusz Gąsiński, Jan Raczko, Katarzyna Mordak, Igor Grądziel, Magdalena Krzesicka, Maciej Kałaska, Rafał Siuda // Applied Geochemistry ; ISSN 0883-2927. — 2020 vol. 123 art. no. 104793, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-16

  orcid iD
 • keywords: adsorption, uranium, phosphogypsum, ceramic composite, secondary uranium minerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apgeochem.2020.104793

14
15
 • The clay minerals/phosphogypsum-based ceramic composite as a useful adsorbent for the uranium uptake / Marcin Syczewski, Andrzej BORKOWSKI, Igor Grądziel, Magdalena Krzesicka, Katarzyna Mordak, Jan Raczko, Rafał Siuda, Maciej Kałaska, Arkadiusz Gąsiński // W: ECMS 2019 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} European Conference on Mineralogy and Spectroscopy : [September 11–13, 2019, Prague, Czech Republic] : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ołomuniec : EDUKOL], [2019]. — S. [65]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ecms2019.eu/sites/default/files/Abstract%20book%20ECMS2019%20web.pdf [2019-09-16]. — A. Borkowski - pierwsza afiliacja: University of Warsaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The effect of Brilliant Blue-based plaque-staining agents on aesthetic orthodontic appliances / Justyna TOPOLSKA, Sylwia Motyl, Aleksandra Orłowska, Andrzej BORKOWSKI, Paweł DZIAŁAK, Krzysztof Gronkiewicz // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 22 art. no. 7050, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/22/7050/pdf

  orcid iD
 • keywords: orthodontic aesthetic brackets, plaque-staining fluids, colour parameters, colour-changing adhesive, oral hygiene, Brilliant Blue sorption, monocrystalline brackets, light cured adhesive materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14227050

17
18
 • The role of viruses in biomineralization of modern carbonate deposits as a key to the past / Mirosław Słowakiewicz, Edoardo Perri, Ezher Tagliasacchi, Paweł DZIAŁAK, Michał Gradziński, Sándor Kele, Lars Reuning, Andrzej BORKOWSKI, Pamela R. Reid, Maurice E. Tucker // W: 36\textsuperscript{th} IAS Dubrovnik [Dokument elektroniczny] : international meeting of Sedimentology : June 12-16, 2023, Dubrovnik, Croatia : abstracts book / eds. Igor Vlahović, Darko Matešić ; Croatian Geological Society (HGD), International Association of Sedimentologists (IAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Croatia : Croatian Geological Society (HGD), [2023]. — e-ISBN: 978-953-6907-79-3. — S. 98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iasdubrovnik2023.org/Abstracts-Book.pdf [2023-06-27]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Viruses occur involved in biomineralization of travertines / Mirosław Słowakiewicz, Edoardo Perri, Ezher Tagliasacchi, Paweł DZIAŁAK, Michał Gradziński, Sándor Kele, Andrzej BORKOWSKI, Maurice E. Tucker // W: 36\textsuperscript{th} IAS Dubrovnik [Dokument elektroniczny] : international meeting of Sedimentology : June 12-16, 2023, Dubrovnik, Croatia : abstracts book / eds. Igor Vlahović, Darko Matešić ; Croatian Geological Society (HGD), International Association of Sedimentologists (IAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Croatia : Croatian Geological Society (HGD), [2023]. — e-ISBN: 978-953-6907-79-3. — S. 352. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iasdubrovnik2023.org/Abstracts-Book.pdf [2023-06-27]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Viruses participate in the organomineralization of travertines / Mirosław Słowakiewicz, Edoardo Perri, Ezher Tagliasacchi, Paweł DZIAŁAK, Andrzej BORKOWSKI, Michał Gradziński, Sándor Kele, Maurice E. Tucker // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2023 vol. 13 art no. 11663, s. 1-9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7-8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-19. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-023-38873-5.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/s41598-023-38873-5