Wykaz publikacji wybranego autora

Alojzy Dzierżęga, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
 • Budowa tuneli w Szwajcarii z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska[Tunnelling with taking in consideration the security and environmental protection in Switzerland] / Alojzy DZIERŻĘGA // W: Ochrona środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, 21.10.2008 : materiały konferencyjne / oprac. red. Jacek Drabek ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Katowice : Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o., 2008. — ISBN: 978-83-924358-1-5. — S. 155–167. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determination of angular standard deviation with total stationsOkreślenie odchylenia standardowego dla kątów mierzonych totalnymi stacjami / Alojzy DZIERŻĘGA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 35–40. — Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: pomiary kątowe, kolimator, totalna stacja, odchylenie standardowe, weryfikacja hipotez, poziom ufności, ekscentryczność kręgu

  keywords: accuracy, total station, collimator, circle eccentricity, level of significance, hypotheses test procedures, standard deviation, angular measurments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ dodatkowych pomiarów osnowy za pomocą GPS na dokładność wytyczenia obiektu metodą biegunowąInfluence of additional measurements of a network using GPS on the accuracy of setting out by the polar method / Alojzy DZIERŻĘGA, Jan GMYREK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: dodatkowe pomiary GPS

  keywords: additional GPS measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: