Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Kozarkiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0683-3148 orcid iD

ResearcherID: D-3362-2016

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739205f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 164, z ogólnej liczby 168 publikacji Autora


1
 • Alianse udziałowe w strategiach koopetycji przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnejEquity alliances in the strategies of coopetition in the telecommunications industry enterprises / Alina KOZARKIEWICZ, Jarosław POLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 156–169. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_11.pdf

 • słowa kluczowe: alianse strategiczne, telekomunikacja, koopetycja

  keywords: strategic alliances, coopetition, telecommunication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i wycena opcji rezygnacji – przykłady zastosowań w przemyśle naftowymAnalysis and assessment of abandonment option – examples of application in oil industry / Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1042). — S. 376–386. — Bibliogr. s. 385, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej działalności badawczo-rozwojowejPortfolio analysis in strategic management accounting in the area of research and development / Alina KOZARKIEWICZ // W: Systemy zarządzania kosztami i wynikami / red. nauk. Edward Nowak ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 58). — ISBN: 978-83-7011-977-5. — S. 185–193. — Bibliogr. s. 192–193, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej organizacji zorientowanych projektowoPortfolio analysis in strategic management accounting of project-based organizations / Alina KOZARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 20, s. 281–292. — Bibliogr. s. 291–292, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of the three-point method to hydrocarbon reserves estimation / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // W: The mining Příbram symposium : October 4–8, 1999 Prague : mathematical methods in geology : MA : mineral resources : proceedings volume / ed. Václav Némec ; Scientiae Rerum Montanarum Příbram. International section. — [Příbram : s. n.], 1999. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania longitudinalne współpracy międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw sektora telekomunikacji mobilnejLongitudinal studies of interorganisational cooperation of enterprises in mobile telecommunications industry / Alina KOZARKIEWICZ, Jarosław POLAK // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ; ISSN 1234-8872. — 2019 z. 175, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.. — tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/948/839

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, koopetycja, badania longitudinalne, telekomunikacja mobilna

  keywords: coopetition, inter-organisational cooperation, longitudinal studies, mobile telecommunications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Between IT and societal shift: preconditions of open strategizingOd IT do przemian społecznych: uwarunkowania otwartych strategii / Alina KOZARKIEWICZ // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences ; ISSN 2080-6000. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu. — 2018 vol. 23 no. 4, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/masc/23/4/article-p3.xml

 • słowa kluczowe: media społecznościowe, transparentność, otwarte innowacje, otwarta strategia, włączanie

  keywords: social media, inclusion, transparency, open innovations, open strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ms.2018.4.01

8
9
 • \emph {Controlling} projektówProject \emph {controlling} / Monika ŁADA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2005 R. 56 nr 8, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Controlling projektów informatycznych – wyniki badań pilotażowychControlling of IT projects – results of pilot studies / Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Monika ŁADA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Creating value to project's stakeholders – the concept and its perception from the perspective of project evaluation criteria analysis / Alina KOZARKIEWICZ // W: EIIC 2012 [Dokument elektroniczny] : Electronic International Interdisciplinary Conference : 3.–7. September 2012 / eds. Michal Mokryš, Anton Lieskovský. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference ; ISSN 1338-7871). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-554-0551-3. — S. 66–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Customer value in contemporary performance measurement systems / Alina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA // W: Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.5–28.5.2010, Brno, Česká republika / ed. Petr Červinek ; Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra financí. — [Brno] : Masarykova univerzita, cop. 2010. — ISBN: 978-80-210-5182-9. — S. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowaniaSuccess factors and barriers of interorganizational cooperation in the realization of software development projects / Alina KOZARKIEWICZ, Przemysław WÓJCIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_17.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekty wytwarzania oprogramowania, projekty outsourcingowe

  keywords: outsourcing, interorganizational collaboration, software development projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce - prezentacja wyników badań empirycznych[Determinants of inter-organizational cooperation in the public sector in Poland - presentation of the results of empirical research] / Alina KOZARKIEWICZ, Monika BOCHENEK // W: Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis na podst. okł.. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce – prezentacja wyników badań empirycznychDeterminants of inter-organizational cooperation in the public sector in Poland - presentation of the results of empirical research / Alina KOZARKIEWICZ, Monika BOCHENEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2018 nr 369, s. [81]–92. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_369/07.pdf

 • słowa kluczowe: projekt, współpraca międzyorganizacyjna, jednostka samorządu terytorialnego, projekt międzyorganizacyjny

  keywords: project, inter-organizational cooperation, inter-organizational project, local governments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Elastyczność projektów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych[Flexibility of investment projects and real options assessment] / Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Ekonomista (Warszawa) ; ISSN 0013-3205. — 2004 nr 4, s. 561–573. — Bibliogr. s. 573

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • E-nauka: automatyzacja procesów w badaniach naukowychE-science: process automation in scientific research / Alina KOZARKIEWICZ, Monika Łada // W: E-management [Dokument elektroniczny]. T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych / red. nauk. Sebastian Kopera. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński Instytut Przedsiębiorczości, 2021. — e-ISBN: 978-83-958454-5-1. — S. 13–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.. — tekst: https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/documents/137560027/138668814/E-management+t.I.pdf/15b23d66-102a-442a-9c6b-90c6b9aa2d92

 • słowa kluczowe: automatyzacja, strategia badawcza, e-nauka, proces badawczy

  keywords: automation, e-science, research strategy, research process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Estymacja przedziałowa parametrów populacji generalnej[Estimation of parameters of general population] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // W: Matematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania / pod red. Zbigniewa Łuckiego. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1614). — S. 75–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ewolucja planowania rocznego w przedsiębiorstwachEvolution of annual planning in enterprises / Monika ŁADA-CIEŚLAK, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2003 R. 54 nr 5, s. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ewolucja strategii a rozwój systemu rachunkowości zarządczej – studium przypadkuEvolution of strategy and development of management accounting system – case study / Monika ŁADA-CIEŚLAK, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 519–528. — Bibliogr. s. 528

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Implementation of IAS/IFRS in Poland – major research approaches and new research possibilitiesWdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce – główne podejścia i nowe możliwości badawcze / Jim Haslam, Monika ŁADA, Alina KOZARKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2014 t. 78, s. 131–150. — Bibliogr. s. 145–149, Summ., Streszcz.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=59558

 • słowa kluczowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, podejścia badawcze, rachunkowość w Polsce

  keywords: International Accounting Standards, research approaches, accounting in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: