Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Dyduch, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913530

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Accounting in the context of business entity management / Alina DYDUCH // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 21–40. — Bibliogr. s. 39–40, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of the financial situation of insurance companiesOcena sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of the financial situation of insurance companies / Alina DYDUCH // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 123–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budżetowanie kosztów pośrednich jako element zarządzania podmiotem gospodarczym[Indirect cost budgeting as an element of enterprise management] / Alina DYDUCH // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : Kraków–Zakopane 2000 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-902384-4-6. — S. 401–412. — Bibliogr. s. 412, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budżetowanie kosztów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy PaństwoweCost budgeting in the State Forests National Forest Holding / Alina DYDUCH // W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 252). — ISBN: 978-83-7695-245-1. — S. 88–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Controling a system informacyjny rachunkowościControlling and accounting information system / Alina DYDUCH // W: Rachunkowość a controlling : controlling obszarów działalności przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Nowak. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2001. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 902). — Zawiera referaty i komunikaty naukowe przygotowane na VI konferencję naukową „Rachunkowość a controlling” : 14–16 października 2001, Polanica Zdrój. — S. 311–318. — Bibliogr. s. 317, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Controlling jako instrument zarządzania przedsiębiorstwemControlling as the instrument of enterprise management / Alina DYDUCH // W: Rachunkowość a controlling : sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej Instytutu Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Polanica Zdrój, 15–17 października 2000 r. / red. nauk. Edward Nowak ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 868. Materiały Konferencyjne). — S. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Długoterminowe inwestycje niefinansowe i ich ujęcie w rachunkowości[Long-term non-financial investments and their presentation in the accountancy] / Alina DYDUCH // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 14–16 czerwca 2004, Kraków – Zakopane : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. — Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. — (Acta Academiae Modrevianae). — S. 69–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Faktoring jako forma finansowania działalności jednostek gospodarczych[Factoring as a form of financing of economic units activity] / Alina DYDUCH // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2005. — Książka jest rezultatem VI konferencji naukowej nt. „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka” : Zakopane, 13–15 czerwca 2005 roku. — ISBN10: 83-922045-1-4. — S. 114–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Finanse i rachunkowość[Finance and accounting] / Alina DYDUCH, Maria SIERPIŃSKA, Zofia Wilimowska. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. — 388, [1] s.. — (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji). — Bibliogr. s. 384–388. — ISBN: 978-83-208-2062-1. — Alina Dyduch – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Maria Sierpińska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dodatkowa afiliacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Internal auditing as a tool supporting the management process in public finance sector unitsAudyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające proces zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–17]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–17], Summ., Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie sektora usług leśnychFixed and variable costs in a forest enterprise / Alina DYDUCH // W: Rachunek kosztów i pomiar dokonań / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 182). — ISBN: 978-83-7692-125-6. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koszty w rachunku zysków i strat według prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowościCosts in profit and loss account according to accounting law and international accounting standards / Alina DYDUCH // W: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 837464074X. — S. 135–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kreatywna rachunkowość – przejawy i skutki wykorzystania w jednostce gospodarczejSigns and consequences of using creative accounting in enterprise / Alina DYDUCH // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Miejsce rachunkowości w kształceniu na poziomie studiów wyższychThe position of accounting in the education at the level of studies / Alina DYDUCH // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 10, s. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-10/EM_09.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Narzędzia rachunkowości zarządczej w systemie controllinguInstruments of management accounting in system of controlling / Alina DYDUCH // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 200–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w PolsceAssessment of financial situation of enterprises in Poland / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wynik finansowy, przedsiębiorstwa, zobowiązania, rentowność

  keywords: profitability, enterprises, financial outcome, liabilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw w PolsceAssessment of financial situation of enterprises in Poland / Alina DYDUCH // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 119–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wynik finansowy, zobowiązania, rentowność, przesiębiorstwa

  keywords: profitability, enterprises, financial outcome, liabilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Płynność finansowa a struktura kapitałuFinancial solvability versus capital structure / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 123–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Podstawy finansów[The basics of finance] / Alina DYDUCH, Kazimiera MENDYS. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 122, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0283). — Bibliogr. s. 121–[123]. — ISBN: 978-83-7464-161-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Podstawy rachunkowości[The basics of accountancy] / Alina DYDUCH, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 153, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0137). — Bibliogr. s. 153–[154]. — ISBN10: 83-89388-68-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Problematyka kosztów w rachunkowości sektora finansów publicznych[Costs problem in accounts of public funds sector] / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : II międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 2001 : materiały konferencyjne / [Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, cop. 2001. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 5). — S. 24–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przydatność audytu wewnętrznego w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznychUsefulness of internal auditing in the management of public finance sector units / Alina DYDUCH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie, audyt wewnętrzny, plan audytu, sektor finansów publicznych

  keywords: management, internal auditing, plan of auditing, public finance sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przydatność informacji dodatkowej w ocenie kondycji finansowej zakładu ubezpieczeńUsefulness of the additional information of finance reporting in assessment of financial condition of insurance companies / Alina DYDUCH, Kazimiera MENDYS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej : [międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 10–11.12.2007] / pod red. nauk. Bronisława Micherdy ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej. — Kraków : UE w Krakowie ; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2007. — Opis częśc. wg wstępu.. — ISBN: 978-83-722837-3-8. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przydatność narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu strategicznymUsefulness of the management accounting tools in strategic management / Alina DYDUCH, Bogusława BEK-GAIK // W: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej / red. nauk. Edward Nowak ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1136). — S. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: