Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Wassermann, mgr inż.

poprzednio: Wojtyna

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content / Alicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: AlMg alloys, extrusion welding, weldability testing, joint quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.401

2
3
 • Badania podatności stopów AlMg do wyciskania zgrzewającego : streszczenieResearch on susceptibility of AlMg alloys for extrusion welding : abstract / Alicja WASSERMANN, Dariusz LEŚNIAK, Maria RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Henryk Jurczak // W: KONTECH 2016 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–23.09.2016, Mierzęcin : materiały konferencyjne = XXI international scientific and technical conference : advanced forming technologies and nanostructured materials : conference proceedings. — Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, cop. 2016. — S. 43–44. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka mikrostruktury kształtowników płaskich wyciskanych z wysokoskładnikowych stopów AlMgMicrostructure characterization of extruded flat sections from high-component AlMg alloys / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Alicja WOJTYNA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 797–804. — Bibliogr. s. 804

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, wyciskanie, stopy AlMg

  keywords: extrusion, microstructure, AlMg alloys, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.26

5
 • Investigation of homogenization process of the 5019 alloy extrusion billets / Antoni WOŹNICKI, Dariusz LEŚNIAK, Grzegorz WŁOCH, Alicja WOJTYNA, Monika Zabrzańska // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: SEM, DSC, 5019 alloy, billets homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.10

6
 • Investigations of homogenization process of the 5019 alloy extrusion billets / Antoni WOŹNICKI, Dariusz LEŚNIAK, Grzegorz WŁOCH, Alicja WOJTYNA, Monika Zabrzańska // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 61

 • keywords: SEM, DSC, 5019 alloy, billets homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wyrobów o różnych kształtach wyciskanych ze stopów AlMg o wysokich zawartościach MgMicrostructure and properties characterization of extruded sections with different shapes from AlMg alloys with high Mg contents / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Alicja WOJTYNA, Mateusz DZIKI, Tomasz LATOS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 5, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wyciskanie, wysokomagnezowe stopy AlMg, właściwości wytrzymałościowe

  keywords: extrusion, mechanical properties, microstructure, high alloyed AlMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.5.1

8
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI, Henryk Jurczak // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 29. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Grzyb, A. Woźnicki, A. Wassermann, M. Dziki, K. Zabrowski, J. Madura, J. Zasadziński - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena jakości kształtowników wyciskanych ze stopów AlMgSi przeznaczonych dla segmentu automotiveEstimation of quality of extrudates from AlMgSi alloys intended for automotive / Dariusz LEŚNIAK, Justyna GRZYB, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 12, s. 8–16. — Bibliogr. s. 16

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, stop 6060, wyciskanie, jakość powierzchni, tolerancje wymiarowe, konstrukcja matrycy

  keywords: extrusion, mechanical properties, 6060 alloy, surface quality, dimensional tolerances, die geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.12.2

10
 • Podatność do przeróbki plastycznej na zimno wyciskanych na gorąco stopów aluminium serii 5xxxCold formability of hot extruded aluminium alloys 5xxx series / Dariusz LEŚNIAK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Jacek MADURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 9, s. 11–15. — Bibliogr. s. 15. — Błędny zapis nazwiska: A. Wassermman

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, walcowanie na zimno, struktura, stopy aluminium serii 5xxx, wyciskanie na gorąco

  keywords: mechanical properties, cold rolling, structure, hot extrusion, 5xxx series aluminium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.9.2

11
 • Semi-industrial extrusion of thin-walled profiles from mediu- and high-strength aluminium alloys / Dariusz LEŚNIAK, Alicja WOJTYNA, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Struktura i właściwości mechaniczne wysoko umocnionych stopów AlMgStructure and mechanical properties of high-strengthened AlMg alloys / Dariusz LEŚNIAK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Józef ZASADZIŃSKI, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Jacek MADURA // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 153–156. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Strukturalna i mechaniczna charakterystyka zgrzewów w kształtownikach wyciskanych ze stopów AlMgStructural and mechanical characteristics of seam welds in extruded AlMg profiles / Alicja WASSERMANN, Dariusz LEŚNIAK, Maria RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Krzysztof ZABOROWSKI, Henryk Jurczak // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 217–220. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • The effect of homogenization conditions on the structure and properties of 6082 alloy billetsWpływ warunków homogenizacji na strukturę i własności wlewków ze stopu 6082 / A. WOŹNICKI, D. LEŚNIAK, G. WŁOCH, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WOJTYNA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1763–1771. — Bibliogr. s. 1770–1771. — W bazie Web of Science strony: 1767-1775

 • keywords: 6082 alloy, homogenization temperature, cooling rate after homogenization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0303

17
 • Wpływ temperatury kształtowania plastycznego i sposobu chłodzenia podczas przesycania na twardość stopu 6082Effect of hot working temperature and cooling manner during quenching on hardness of 6082 alloy / Dariusz LEŚNIAK, Antoni WOŹNICKI, Alicja WOJTYNA, Grzegorz WŁOCH, Henryk Jurczak // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 159–163. — Bibliogr. s. 163

 • słowa kluczowe: stop 6082, homogenizacja wlewków, przesycanie z temperatury kształtowania plastycznego

  keywords: 6082 alloy, billets homogenization, solution heat treatment from hot working temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.4.2

18
 • Wpływ zawartości Mg na własności mechaniczne kształtowników ze stopów aluminium serii 5xxx wytwarzanych na drodze wyciskania zgrzewającegoInfluence of Mg content on mechanical properties of products from 5xxx series aluminium alloys produced by extrusion welding / Dariusz LEŚNIAK, Alicja WOJTYNA, Antoni WOŹNICKI, Mateusz DZIKI, Bartłomiej Płonka // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 6, s. 248–253. — Bibliogr. s. 253

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, wyciskanie, kształtowniki, stopy 5xxx, zgrzewalność

  keywords: extrusion, mechanical properties, microstructure, weldability, profiles, 5xxx alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.6.3

19
 • Wyciskanie cienkościennych kształtowników ze stopu 6082 w stanie T5 przez matryce mostkowo-komoroweExtrusion of thin-walled sections from 6082 alloy in T5 temper through porthole dies / Dariusz LEŚNIAK, Alicja WOJTYNA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS, Jacek Borowski, Henryk Jurczak // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 10, s. 521–530. — Bibliogr. s. 530

 • słowa kluczowe: wyciskanie, stop 6082, odkształcalność, wytrzymałość zgrzewu

  keywords: extrusion, AlMgSi alloy, deformability, strength of welds

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.10.8

20