Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0977-9028

ResearcherID: F-6400-2018

Scopus: 6506969347

PBN: 1614190

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Alternative fuels in the cement industry / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An appraisal of the properties of bottom waste obtained from bio-mass congestion to estimate the ways of its environmental use / Małgorzata ŚLIWKA, Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Małgorzata PAWUL // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2017 vol. 19 no. 2, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37

 • keywords: bottom ashes, fluidized-bed boiler, phytotests, bottom waste, bio-mass combustion, bio-mass, bio-tests, energy wastes, furnace waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pjct-2017-0024

3
 • Biomasa jako paliwo w energetyceBiomass as a fuel in power industry / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2015 t. 17 cz. 2, s. 900–913. — Bibliogr. s. 910–912, Abstr.

 • słowa kluczowe: biomasa, energia odnawialna, elektrownia, współspalanie

  keywords: biomass, renewable energy, power plant, co-firing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy w kotłach fluidalnychCharacteristics of ash from the combustion of biomass in fluidized bed boilers / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 3, s. 149–162. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/959aTQ

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, skład fazowy, wymywalność, popioły lotne ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych

  keywords: chemical composition, phase composition, biomass fly ash from fluidized bed boilers, leachability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0029

6
7
 • $CO_{2}$ mineral sequestration with the use of ground granulated blast furnace slagMineralna sekwestracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu granulowanych żużli wielkopiecowych / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 111–124. — Bibliogr. s. 121–123, Streszcz.. — tekst: goo.gl/cBMkcz

 • słowa kluczowe: CO2, mineralna sekwestracja, granulowane żużle wielkopiecowe, metoda bezpośrednia gaz-ciało stałe

  keywords: CO2, mineral sequestration, ground granulated blast furnace slag, the direct gas-solid method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0008

8
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy[Energetic use of biomass] / Tomasz Mirowski, Eugeniusz Mokrzycki, Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — 167, [1] s.. — Bibliogr. s. 155–164. — ISBN: 978-83-62922-94-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Management of waste from energy production – waste combustion in Poland / A. ULIASZ-BOCHEŃCZYK, P. BĄK // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mineralna karbonatyzacja przy zastosowaniu surowców naturalnych – metodą redukcji $CO_{2}$?Mineral carbonation using natural materials – $CO_{2}$ reduction method? / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz MOKRZYCKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 t. 30 z. 3, s. 99–110. — Bibliogr. s. 107–109, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: CCS, mineralna sekwestracja CO2, surowce naturalne, proces ex situ i in situ, serpentynit, bazalt

  keywords: CO2 mineral sequestration, natural raw materials, CCS (Carbon Capture and Storage), process ex situ and in situ, serpentynite, basalt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0027

13
 • Mineralna sekwastracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu odpadów energetycznych – próba oszacowania potencjału w PolsceMineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of energy waste – an attempt to estimate the Polish potential / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 3, s. 179–189. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: CO2, mineralna karbonatyzacja, odpady energetyczne

  keywords: CO2, mineral carbonation, energy waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0037

14
 • Modeling kinetics of $CO_{2}$ (carbon dioxide) mineral sequestration in heterogeneous aqueous suspensions systems of cement dust / Henryk Świnder, Marcin Michalak, Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2013 vol. 12 no. 4, s. 1–5. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.

 • keywords: CO2 sequestration, invariant function, cement dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7424/jsm130401

15
 • Ocena właściwości odpadów dennych ze spalania biomasy w celu określenia kierunków ich przyrodniczego wykorzystania[The assessment of properties of bottom ash from biomass combustion in order to determine the directions of their use] / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Małgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL // W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : X konferencja : 14–17 czerwca 2016 r., Międzyzdroje / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, [2016]. — ISBN: 978-83-7867-360-6. — S. 125–128. — Bibliogr. s. 128. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biomasa, odpady energetyczne, popioły denne, kocioł fluidalny, odpady denne, spalanie biomasy, biotesty, fitotesty, odpady paleniskowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odmiany polimorficzne $CaCO_{3}$ jako produkt karbonatyzacji zaczynów cementowychPolymorphic varieties of $CaCO_{3}$ as a product of cement grout carbonization / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Marek GAWLICKI, Eugeniusz Mokrzycki, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 2, s. 79–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: karbonatyzacja, korozja węglanowa, kalcyt, aragonit, vateryt, zaczyn cementowy

  keywords: cement grout, carbonization, carbonate corrosion, calcite, aragonite, vaterite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0014

17
 • Określenie wpływu sekwestracji ditlenku węgla na właściwości technologiczne zaczynów cementowych celem bezpiecznego dla środowiska składowania geologicznegoEffect of sequestration of carbon dioxide on technological properties of cement-slurries and its impact on environmental safety of geological storage / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Stanisław STRYCZEK, Eugeniusz Mokrzycki, Radosław POMYKAŁA // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 875-884. — Bibliogr. s. 883–884, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Technologia CCS dla przemysłu cementowegoThe CCS technology for the cement industry / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Jan DEJA // Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych ; ISSN 2082-8306. — Tytuł poprz.: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych ; ISSN: 1899-3230. — 2012 R. 5 nr 11, s. 136–145. — Bibliogr. s. 143–144. — Afiliacja Autorki – A. Uliasz-Bocheńczyk: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The elemental composition of biomass ashes as a preliminary assessment of the recovery potentialCharakterystyka pierwiastkowych składów chemicznych popiołów ze spalania biomasy jako wstępna ocena kierunku odzysku / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 4, s. 115–132. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/uliasz-bochenczyk-mokrzycki.pdf

 • słowa kluczowe: popioły lotne, odzysk, popioły ze spalania biomasy, skład pierwiastkowy

  keywords: recovery, fly ash, elemental composition, biomass ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122593

21
 • The mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomassMineralna sekwestracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu popiołów lotnych ze współspalania węgla i biomasy / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 143–156. — Bibliogr. s. 151–153, Streszcz., Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11

 • słowa kluczowe: popioły lotne, mineralna sekwestracja CO2, karbonatyzacja bezpośrednia gaz–ciało stałe, współspalanie biomasy

  keywords: fly ash, CO2 mineral sequestration, gas-solid carbonation, biomass co-combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0044

22
23
 • The use of power industry wastes for mineral sequestration as a method of $CO_{2}$ emissions reduction in the energy sector / Lidia Gawlik, Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // W: SWEMP 2012 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the thirteenth international symposium on environmental issues and waste management in energy and mineral production : New Delhi, India, November 28–30, 2012 / ed. Hao, Neculita, Menegaki, Mehrotra. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Irvine, CA, USA : The Reading Matrix Inc., 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISSN 2167-3322. — S. 131–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Waste from the cement industry – a component of sealing groutsOdpady z przemysłu cementowego – składnik zaczynów iniekcyjnych / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Paulina ŁYKO // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 t. 30 z. 4, s. 65–78. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: popioły fluidalne, zaczyny iniekcyjne, pyły z produkcji cementu

  keywords: sealing grouts, dust from cement production, fluidized bed fly ashes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0040

25
 • Wpływ $CO_{2}$ i spalin na właściwości technologiczne zawiesin odpadów energetycznychThe influence of $CO_{2}$ and fumes on technological properties of the energy waste suspensions / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2014 t. 16, s. 279–289. — Bibliogr. s. 287–288, Abstr.

 • słowa kluczowe: CO2, odpady energetyczne, mineralna sekwestracja

  keywords: CO2, energy waste, mineral sequestration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: