Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0977-9028 orcid iD

ResearcherID: F-6400-2018

Scopus: 6506969347

PBN: 5e709333878c28a0473a4c21

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Alternative fuels in the cement industry / Eugeniusz MOKRZYCKI, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analysis of the process of mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fluidised bed combustion (FBC) fly ashes / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 7 art. no. 676, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-24. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/7/676/pdf

  orcid iD
 • keywords: CO2, FBC fly ash, mineral sequestration, direct process, lignite combustion, fluidised bed combustion fly ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11070676

4
 • Biomasa jako paliwo w energetyceBiomass as a fuel in power industry / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2015 t. 17 cz. 2, s. 900–913. — Bibliogr. s. 910–912, Abstr.

 • słowa kluczowe: biomasa, energia odnawialna, elektrownia, współspalanie

  keywords: biomass, renewable energy, power plant, co-firing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • $CO_{2}$ mineral sequestration with the use of ground granulated blast furnace slagMineralna sekwestracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu granulowanych żużli wielkopiecowych / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 1, s. 111–124. — Bibliogr. s. 121–123, Streszcz.. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/121574/edition/105945/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: CO2, mineralna sekwestracja, granulowane żużle wielkopiecowe, metoda bezpośrednia gaz-ciało stałe

  keywords: CO2, mineral sequestration, ground granulated blast furnace slag, direct gas solid method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0008

9
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy[Energetic use of biomass] / Tomasz Mirowski, Eugeniusz Mokrzycki, Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — 167, [1] s.. — Bibliogr. s. 155–164. — ISBN: 978-83-62922-94-9

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Management of waste from energy production – waste combustion in Poland / A. ULIASZ-BOCHEŃCZYK, P. BĄK // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mineralna karbonatyzacja przy zastosowaniu surowców naturalnych – metodą redukcji $CO_{2}$?Mineral carbonation using natural materials – $CO_{2}$ reduction method? / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz MOKRZYCKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 t. 30 z. 3, s. 99–110. — Bibliogr. s. 107–109, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97039-29532?filename=Mineral%20carbonation%20using.pdf

 • słowa kluczowe: CCS, mineralna sekwestracja CO2, surowce naturalne, proces ex situ i in situ, serpentynit, bazalt

  keywords: CCS, CO2 mineral sequestration, natural raw materials, process ex situ and in situ, serpentynite, basalt, carbon capture and storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0027

14
 • Mineralna sekwastracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu odpadów energetycznych – próba oszacowania potencjału w PolsceMineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of energy waste – an attempt to estimate the Polish potential / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 3, s. 179–189. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96996-29489?filename=Mineral%20sequestration%20of.pdf

 • słowa kluczowe: CO2, mineralna karbonatyzacja, odpady energetyczne

  keywords: CO2, mineral carbonation, energy waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0037

15
 • Modeling kinetics of $CO_{2}$ (carbon dioxide) mineral sequestration in heterogeneous aqueous suspensions systems of cement dust / Henryk Świnder, Marcin Michalak, Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2013 vol. 12 no. 4, s. 1–5. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-08-19. — tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396015300628#!

 • słowa kluczowe: sekwestracja CO2, pył cementowy, funkcja niezmienna

  keywords: CO2 sequestration, invariant function, cement dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7424/jsm130401

16
 • Ocena właściwości odpadów dennych ze spalania biomasy w celu określenia kierunków ich przyrodniczego wykorzystania[The assessment of properties of bottom ash from biomass combustion in order to determine the directions of their use] / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Małgorzata ŚLIWKA, Małgorzata PAWUL // W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie : X konferencja : 14–17 czerwca 2016 r., Międzyzdroje / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, [2016]. — ISBN: 978-83-7867-360-6. — S. 125–128. — Bibliogr. s. 128. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: biomasa, odpady energetyczne, popioły denne, kocioł fluidalny, odpady denne, spalanie biomasy, biotesty, fitotesty, odpady paleniskowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Potential application of cement kiln dust in carbon capture, utilisation, and storage technology / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Jan DEJA // Energy ; ISSN 0360-5442. — 2024 vol. 292 art. no. 130412, s. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-01-19. — tekst: https://s.agh.edu.pl/A7RkI

  orcid iD
 • keywords: CO2 emission, CO2 mineral sequestration, carbon storage, cement kiln dust, carbon capture, carbon utilisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.energy.2024.130412

20
21
 • Recovered fly ashes as an anthropogenic raw material / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2023 vol. 13 iss. 5 art. no. 623, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/13/5/623/pdf?version=1682748816

  orcid iD
 • keywords: recovery, fly ash, case study, waste, industrial symbiosis, by-product, anthropogenic raw material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min13050623

22
23
 • The elemental composition of biomass ashes as a preliminary assessment of the recovery potentialCharakterystyka pierwiastkowych składów chemicznych popiołów ze spalania biomasy jako wstępna ocena kierunku odzysku / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz Mokrzycki // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 4, s. 115–132. — Bibliogr. s. 129–130, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/uliasz-bochenczyk-mokrzycki.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: popioły lotne, odzysk, popioły ze spalania biomasy, skład pierwiastkowy

  keywords: recovery, fly ash, elemental composition, biomass ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122593

24
 • The mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomassMineralna sekwestracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu popiołów lotnych ze współspalania węgla i biomasy / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 143–156. — Bibliogr. s. 151–153, Streszcz., Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97173-29658?filename=The%20mineral%20sequestration.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: popioły lotne, mineralna sekwestracja CO2, karbonatyzacja bezpośrednia gaz–ciało stałe, współspalanie biomasy

  keywords: fly ash, CO2 mineral sequestration, gas-solid carbonation, biomass co-combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0044

25