Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Nowak, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG, * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza dwustopniowego procesu wzbogacania drobnych klas ziarnowych miałów węglowych w separatorach zwojowychThe analysis of two-stadial beneficiation process of culm fine particle fractions in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1795. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 284, s. 107–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowychAnalysis of the effects of beneficiation and desulfurization of fine fractions of fine coals in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza kruszarek w wielostadialnych układach rozdrabniania skał bazaltowychThe comparative analysis of crushers in basalt rocks comminution multiple stage systems / Alicja NOWAK, Tomasz GAWENDA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 267–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/Zvfb5F

 • słowa kluczowe: rozdrabnianie, kruszarki stożkowe, kruszarki szczękowe, kruszarki udarowe, stopnie rozdrobnienia, stadium kruszenia, ziarna nieforemne

  keywords: comminution, cone crushers, comminution levels, irregular grains, crushing stage, impact crushers, jaw crushers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badanie możliwości utylizacji pozostałości po recyklingu odpadów szklanych w produkcji kruszywa piaskowcowegoInvestigation on possibilities of glass recycling residue utilisation in sandstone aggregate production / Alicja NOWAK, Barbara TORA, Zbigniew TAJCHMAN, Barbara PESZKO // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie zależności podatności na mielenie od wybranych parametrów węgla kamiennegoInvestigation on dependence of grindability on chosen parameters of hard coal / Barbara TORA, Peter Fecko, Alicja NOWAK, Zbigniew TAJCHMAN // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 285–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyki oddziaływań stochastycznych w strefie klasyfikacji wirówki sedymentacyjnej i ich związki z warunkami procesu rozdziałuThe characteristics of stochastic interactions in settling centrifuge classification zone and their correlations with separation process conditions / Alicja NOWAK, Kazimierz SZTABA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 139–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dokładność klasyfikacji drobno uziarnionych zawiesin w hydrocyklonach i wirówkach sedymentacyjnychClassification accuracy of fine-grained suspensions in hydrocyclones and sedimentation centrifuges / Alicja NOWAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 96–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • słowa kluczowe: hydrocyklony, wirówki sedymentacyjne, klasyfikacja drobno uziarnionych zawiesin, zawiesiny drobno uziarnione

  keywords: hydrocyclones, fine-grained suspensions , sedimentation centrifuges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Granulowane paliwo alternatywne z osadów ściekowych i odpadów węglowych[Solid recovered fuel from sewage sludge and coal waste] / Alicja NOWAK, Barbara TORA, Barbara PESZKO // W: Recyklace odpadů XIII : 27.11.2009 Ostrava / eds. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báñská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-2073-6. — S. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systemsMetodyka oceny dokładności rozdziału drobno uziarnionych zawiesin ilastych w wielostopniowych układach hydrocyklonów / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1209–1220. — Bibliogr. s. 1219–1220. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93382/PDF/10267-Volume58_Issue4-14_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: wielostopniowe układy klasyfikacji, hydrocyklony o małych średnicach, ostrość klasyfikacji, aproksymacja krzywej rozdziału

  keywords: multileveled classification systems, small diameter hydrocyclones, classification efficiency, partition curve approximation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0082

11
 • Możliwości uszlachetniania surowca skalenionośnego ze złoża KarpnikiPossibilities of feldspar raw material benefication from the Karpniki deposit / Alicja NOWAK, Leszek STOCH, Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 125–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków–Przegorzały 22–24 września 2003

 • słowa kluczowe: uszlachetnianie surowca skalenionośnego, koncentrat skaleniowy, skaleniokwarc, złoże Karpniki, Karpniki

  keywords: feldspar raw material beneficiation, feldspar concentrate, quartz feldspar, Karpniki deposit, Karpniki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena dokładności rozdziału drobnych ($$ 2 mm) ziaren miałów węglowych wprocesie odsiarczania wseparatorach zwojowych Evaluation of the sharpness of fine coal particles ($$ 2 mm) separation during desulphurization process performed in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Górnictwo iGeoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica, Kraków; ISSN1732-6702. Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). 2009 R.33 z.4, s.245–257. Bibliogr. s.256–257, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena efektywności rozdziału faz w wirówkach sedymentacyjnychEvaluation of the phase separation efficiency in setting centrifuges / Alicja NOWAK // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 117–118. — Bibliogr. s. 118, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przegląd możliwości wzbogacania i uszlachetniania kaolinu ze złoża Maria III[Revue of possibilities of beneficiation and purification of caolin clay from Maria III deposit] / Kazimierz SZTABA, Alicja NOWAK, Bohdan MAKARY // W: III konferencja naukowo-techniczna : jakość surowców kaolinowych – dziś i jutro : Zamek Czocha-Leśna k/Lubania Śl : 09–11 czerwca 1999 r. / Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin–Kaolin”. — Nowogrodziec : „Surmin–Kaolin”, 1999. — S. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rozdział drobnouziarnionej zawiesiny ilastej w wielostopniowych układach hydrocyklonówSeparation of fine-grained clayey suspension in hydrocyclones multistage systems / Alicja NOWAK // W: Zastosowanie surowców kaolinowych i glinokrzemianowych w różnych gałęziach przemysłu : materiały V [piątej] międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Leśna k. Lubania Śląskiego 2003 = Application of kaolin and aluminosilikate raw materials in various branches of industry : papers of the 5\textsuperscript{th} international scientific and technical conference / pod red. P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 76). — ISBN10: 8389541076. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozdział flotacyjnych koncentratów miedzi w wieloproduktowym klasyfikatorze poziomoprądowymThe separation of flotation copper concentrates by the horizontally streamed multiproduct classifier / Alicja NOWAK, Wiesław MĄCZKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 61–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ.

 • keywords: flotation, copper concentrates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Separation accuracy in multistage systems of centrifugal classification / Alicja NOWAK // W: 7\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 26. 6. – 28. 6. 2003, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2003]. — S. 307–313. — Bibliogr. s. 312, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Studium możliwości gospodarczego wykorzystania odpadowych mułów węglowych zdeponowanych w osadnikachStudy of a commercial applicability of the coal slimes deposited in the settling tanks / Alicja NOWAK, Iwona KUCZYŃSKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 133–142. — Streszcz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20.09.2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Szacowanie efektów wzbogacania w klasyfikacji produktów przeróbki rud miedzi w hydrocyklonachEstimation of beneficiation results in classification of cooper ore processing products in hydrocyclones / Kazimierz SZTABA, Alicja NOWAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przeróbka rud miedzi, hydrocyklony

  keywords: hydrocyclones, copper ore processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Technologia wzbogacania odpadów z kopalni „Zebrzydowa”The enrichment technology of the wastes from “Zebrzydowa” mine / Alicja NOWAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 173–186. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Technologie przetwarzania odpadów surowców skalnychTechnologies of processing of rock mineral waste / Alicja NOWAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 57–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Szkoła Inżynierii Mineralnej : Brenna, listopad 2002. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002. — Opis częśc. wg s. red.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The basic questions of Polish energetic policy in aspect of utilization of renewable and nuclear energy / Barbara TORA, Alicja NOWAK // W: Wastes and environment : 22.–23.10.2009, Ostrava / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], [2009]. — ISBN: 978-80-248-2074-3. — S. 273–278. — Bibliogr. s. 277–278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Uszlachetnianie piasku podsadzkowego ze złoża Kuźnica Warężyńska do zastosowań specjalnychRefining of the filling sand of the Kuźnica Warężyńska deposit for special applications / Marian Goner, Bohdan MAKARY, Alicja NOWAK, Marek Oko, Kazimierz S. SZTABA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 295–308. — Bibliogr. s. 307, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane problemy technologii rozdrabniania i klasyfikacji przepływowej materiałów bardzo drobno uziarnionychSelected problems of crushing technology and flow classification of very fine grained materials / Alicja NOWAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 95–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Szkoła Inżynierii Mineralnej : Brenna, listopad 2002. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002. — Opis częśc. wg s. red.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zagęszczanie drobno uziarnionych zawiesin ilastych pozyskiwanych w procesie kompleksowego zagospodarowania piasków szklarskichThe thickening of fine-grained clay suspensions given by complex process of glass-making sand management / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Alicja NOWAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 91–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: