Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Łukaszczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7744-6914 orcid iD

ResearcherID: L-1874-2017

Scopus: 56038414800

PBN: 5e709208878c28a04738ee38

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
 • Anodic behaviour of low alloyed iron chromium alloys in geothermal water / A. ŁUKASZCZYK, B. MAZURKIEWICZ, W. SOLARSKI, J. BANAŚ // W: KSCS 2009 [Dokument elektroniczny] : 5th Kurt Schwabe Symposium : from corrosion to semiconductors : May 24–28, 2009 : Erlagen 2009 : programme & CD of abstracts / Friedrich-Alexander-Universität. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Erlagen : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania elektrochemiczne staliwa nisko- i średniochromowego w modelowym roztworze ${Na_{2}SO_{4}}$ w podwyższonej temperaturzeElectrochemical studies of low- and medium-chromium steel in modelling solution of ${Na_{2}SO_{4}}$ at elevated temperature / Alicja ŁUKASZCZYK, Jacek BANAŚ // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 310–315. — Bibliogr. s. 314, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania materiałowe i korozyjne konwencjonalnych stopów Co-Cr-Mo-W przeznaczonych na odlewy konstrukcji szkieletowych w protetyce dentystycznejMaterial and corrosion studies of conventional Co-Cr-Mo-W alloys for frame construction casts in dental prosthetics / Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Alicja ŁUKASZCZYK, Joanna LOCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2015 R. 18 nr 130, s. 2–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4114b67d-04b8-4137-a914-4c3d8cdd2b2c/c/2-130F.pdf

 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, konwencjonalne stopy na osnowie kobaltu, protetyka dentystyczna, roztwór sztucznej śliny, woltamperometria liniowa

  keywords: corrosion resistance, dental prosthetics, conventional cobalt-based alloys, artificial saliva solution, linear sweep voltammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania materiałowe i korozyjne metalowo-ceramicznego uzupełnienia protetycznegoMaterial and corrosion research ceramic-metal restorations / Marzena Stupkiewicz, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA, Alicja ŁUKASZCZYK // W: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 10). — ISBN: 978-83-63989-52-1. — S. 786–791. — Bibliogr. s. 791, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania powierzchni warstw anodowych otrzymanych na stopach $Fe-Cr$ w 0,1M $Na_{2}SO_{4}$ nasycanym $CO_{2}$Studies of anodic layers on $Fe-Cr$ alloys surface in 0,1M $Na_{2}SO_{4}$ / A. ŁUKASZCZYK, J. BANAŚ // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 344–348. — Bibliogr. s. 347, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwórThe electrochemical and chemical processes at metal/solution interfaces / M. STAROWICZ, H. KRAWIEC, E. PRONIEWICZ, J. BANAŚ, A. ŁUKASZCZYK, B. GRYSAKOWSKI, G. PALUMBO, U. LELEK-BORKOWSKA, Z. SZKLARZ, D. ŚWIĘCH // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 117–140. — Bibliogr. s. 136–140, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, nanocząstki, elektrochemia, anodowe roztwarzanie, elektrochemiczna synteza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bio-tribological properties and microstructure of semicrystalline Al2O3/PEEK coatings electrophoretically deposited on the $Ti-13Nb-13Zr$ alloy / Tomasz MOSKALEWICZ, Sławomir ZIMOWSKI, Anita ZYCH, Alicja ŁUKASZCZYK // W: Electrophoretic deposition VI: fundamentals and applications [Dokument elektroniczny] : October 1-6, 2017, Gyeongju, South Korea / ed.  Aldo R. Boccaccini, [et al.]. — [Gyeongju : s. n.], [2017]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/j4hntn [2018-03-22]. — Bibliogr. s. 1

 • keywords: titanium alloy, corrosion resistance, EPD, composite coatings, biotribology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka połączenia metalowo-ceramicznego w wykonawstwie protetycznymCharacteristics of a metal-ceramic joint in prosthetic applications / J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, A. ŁUKASZCZYK, A. Błońska. K. Ciaputa // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 267–274. — Bibliogr. s. 273–274, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja J. Augustyn-Pieniążek, A. Łukaszczyk: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: korona metalowo-ceramiczna, metoda wytapianych modeli, protetyka, roztwór sztucznej śliny, stop Co-Cr-Mo

  keywords: method of wasted wax, artificial saliva solution, metal ceramic crown, prosthetics, Co-Cr-Mo alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Corrosion and passivation of $Fe-Cr$ alloys in geothermal water / Halina KRAWIEC, Alicja ŁUKASZCZYK, Jacek BANAŚ // W: Book of abstracts of the 8\textsuperscript{th} Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : advances in corrosion science for lifetime prediction and sustainability: a celebration of the 100th birthday of Mars Fontana : May 2 to 5, 2010, Columbus, Ohio, USA / International Society of Electrochemistry. — Lausanne : ISE, cop. 2010. — S. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Corrosion behavior at the global and micro-scale of Ti6Al4V and TiMo10Zr4 in Ringer solution / LOCH Joanna, ŁUKASZCZYK Alicja, Vignal Vincent, KRAWIEC Halina // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 90

 • keywords: microcapillary techniques, biomedical titanium alloys, Ringer solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Corrosion behaviour of $Ti-10Mo-4Zr$ and $Ti-6Al-4V$ alloys in the Hank's solution : influence of pH of solution and alloying elements : [abstract] / J. LOCH, H. KRAWIEC, A. ŁUKASZCZYK, V. Vignal // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: alloying elements, corrosion, titanium alloys, Hank's solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Corrosion behaviour of $Ti-10Mo-4Zr$ and $Ti-6Al-4V$ alloys in the Hank's solution: influence of pH and alloying elements / Joanna LOCH, Halina KRAWIEC, Alicja ŁUKASZCZYK, Vincent Vignal // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2015 vol. 39 n. 3–4, s. 175–182. — Bibliogr. s. 181–182, Abstr., Rés.. — 17th international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.39.175-182

14
15
 • Corrosion of low chromium steels in geothermal water / A. ŁUKASZCZYK, B. MAZURKIEWICZ, W. SOLARSKI, J. BANAŚ // W: EUROCORR 2008 : The European corrosion congress : “Managing corrosion for sustainability” : 7–11 September 2008 Edinburgh : book of abstracts / European Federation of Corrosion. — [Edinburgh : s. n.], [2008]. — (EFC ; event no. 299). — S. 478

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Corrosion of low chromium steels in geothermal water / Alicja ŁUKASZCZYK, Jacek BANAŚ // W: EGPD 2010 : first European Geothermal PhD Day : an initiative of the EERA joint program in geothermal energy : 12. Februar 2010, Potsdam, Germany : collection of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Corrosion resistance and microstructure of recasting cobalt alloys used in dental Prosthetics / J. LOCH, A. Krzykała, A. ŁUKASZCZYK, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: corrosion resistance, investment casting technology, cobalt alloys, ceramic moulds, stomatology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Corrosion resistance of Co-Cr-Mo alloy used in dentistryOdporność korozyjna stopu Co-Cr-Mo wykorzystywanego w stomatologii / A. ŁUKASZCZYK, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 523–528. — Bibliogr. s. 528

 • keywords: microstructure, corrosion resistance, cobalt alloys, method of wasted wax

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0084

20
 • Corrosion resistance of multicomponent PEEK-based coatings on zirconium alloy in Ringer’s solution / A. ŁUKASZCZYK, B. GRYSAKOWSKI, F. KUŚMIERCZYK, T. MOSKALEWICZ // W: ICCME 23 [Dokument elektroniczny] : IV International Conference of Casting and Materials Engineering : Krakow, Poland, November 6–7, 2023 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2023]. — S. 57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://iccme.agh.edu.pl/home/iccme/BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2023-11-14]

 • keywords: corrosion resistance, electrophoretic deposition, zirconium alloy, multi-component coatings, sulfonated PEEK

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Corrosion resistance of $Ti-13Nb-13Zr$ alloy with polyetheretherketone and composite $Si_{3}N_{4}$/polyetheretherketone coatings in Ringer's solution / Alicja ŁUKASZCZYK, Anita ZYCH, Tomasz MOSKALEWICZ // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 32

 • keywords: corrosion resistance, polyetheretherketone, electrophoretic deposition, Ringer's solution, Ti-13Nb-13Zr alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Corrosion resistance of $Ti13Zr13Nb$ alloy with polymer and composite sol-gel bioactive glass/polymer coatings in Ringer's solution : [abstract] / Alicja ŁUKASZCZYK, Tomasz MOSKALEWICZ, Dawid JUGOWIEC, Anita SAK, Łukasz CIENIEK, Halina KRAWIEC // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: corrosion resistance, protective coatings, Ringer's solution, Ti13Zr13Nb alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Corrosion resistant coatings from bio-derived sodium alginate and inorganic components for metallic materials / T. MOSKALEWICZ, M. WARCABA, A. ŁUKASZCZYK // W: TechConnect World Innovation [Dokument elektroniczny] : conference & expo : June 19-21 2023, Washington : [abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Washington : TechConnect], [2023]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: https://www.techconnectworld.com/World2023/monday.html# [2023-06-20]

 • keywords: coating, corrosion resistance, sodium alginate, graphite oxide, adhesion strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: