Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Byrska-Rąpała, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6958-6471 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-2200-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392035

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • Alianse strategiczne jako forma współpracy przedsiębiorstw naftowychStrategic alliances as a form of cooperation between oil companies / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 38–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/04_27.pdf

 • słowa kluczowe: funkcja użyteczności, układ partnerski farm-out, wartość oczekiwanego efektu finansowego, wartość tolerowanego ryzyka

  keywords: utility function, partnership farm-out, risk adjusted value, expected monetary value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza założeń i identyfikacja parametrów modeli symulacyjnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnegoAnalysis of assumptions and parameters identification of simulation models of gas drilling exploration / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Rafał WIŚNIOWSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2016 t. 17 z. 12 cz. 2: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, s. 49–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 66, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-2.pdf

 • keywords: shale gas, modelling, simulation, logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the three-point method to hydrocarbon reserves estimation / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // W: The mining Příbram symposium : October 4–8, 1999 Prague : mathematical methods in geology : MA : mineral resources : proceedings volume / ed. Václav Némec ; Scientiae Rerum Montanarum Příbram. International section. — [Příbram : s. n.], 1999. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie świadomości energetycznej społeczeństwa polskiegoA survey of energy consciousness of Polish society / Zbigniew ŁUCKI, Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Bartosz SOLIŃSKI, Izabella STACH // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. 2, s. 5–63. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Creating value of oil and gas prospects through hedging / A. BYRSKA-RĄPAŁA // Revista Brasileira de Geociências ; ISSN 0375-7536. — 2000 vol. 30 no. 1–3, [brak numeracji stron]. — Brazil 2000 : 31st international geological congress : Rio de Janeiro, Brazil, August 6–17 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Energy policy of Poland in the beginning of 20th century in the opinion Polish society – results of the survey / Alicja BYRSKA -RĄPAŁA // W: International Mining Forum 2008 : economic evaluation and risk analysis of mineral projects / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.]: Taylor & Francis Group/Balkema, 2008. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — ISBN: 978-0-415-46126-9 ; ISBN10: 0-415-46126-X. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Energy polisy vs. society consciousness – results of the opinion survey / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: The mining Příbram symposium 2007 : the international section Geoethics : October 15–19, 2007 Příbram Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová. — [Příbram : s. n.], [2007]. — S. GB2-1–GB2-10. — Bibliogr. s. GB2-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Estymacja przedziałowa parametrów populacji generalnej[Estimation of parameters of general population] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // W: Matematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania / pod red. Zbigniewa Łuckiego. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1614). — S. 75–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ethical aspects in codes and guidelines for the geological properties evaluation / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: The mining Příbram symposium 2009 : the international section Geoethics : October 12–16, 2009 Příbram, Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová. — [Příbram] : Hornická Příbram ve vědě a technice, 2009. — ISBN: 978-80-254-5090-1. — S. GB2-1–GB2-8. — Bibliogr. s. GB2-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ethical aspects on the geological properties evaluation / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ethical dilemmas of oil industry in the beginning of the 21-st century / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: The mining Příbram symposium 2005 : the international section geoethics : October 10–14, 2005 Příbram, Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová ; Scientiae Rerum Montanarum Příbram. — [Czech Republic : s. n.], [2005]. — S. 1–9, GB 1. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geoetyka a społeczna odpowiedzialność przemysłu surowców energetycznychGeoethics and social responsibility of energy raw materials industry / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Abstr.. — XVIII Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 5–7 listopada 2008 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2008

 • keywords: sustainable development, greenhouse gas, geoethics, social responsibility of industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Innowacyjna architektura przedsiębiorstwa górniczego na przykładzie sektora naftowegoInnovative architecture of mining company on the example of oil sektor / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 19–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: górniczy projekt inwestycyjny, zintegrowane zarządzanie złożem, kokpit menedżerski, innowacyjna architektura przedsiębiorstwa

  keywords: integrated management system, geological deposit, mining investment project, integrated management of the deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Koncepcja zintegrowanego zarządzania projektem inwestycyjnym w sektorze wydobywczymThe concept of integrated management of the investment project in the mining sector / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie, złoże geologiczne, górniczy projekt inwestycyjny, zintegrowane zarządzanie złożem

  keywords: integrated management system, geological deposit, mining investment project, integrated management of the deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Korelacja i regresja[Correlation and regression] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // W: Matematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania / pod red. Zbigniewa Łuckiego. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1614). — S. 126–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Koszt informacji w szacowaniu wartości projektu inwestycyjnego na przykładzie sektora naftowegoCost of information in determining value of investment project on example of oil sector / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 214–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koszt pozyskania informacji geologicznej w rachunku szacowania wartości złoża węglowodorówCost of additional geological information in determining value of hydrocarbon property / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: XVI Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 15–17.11.2006 / kom. organizacyjno-red.: Krzysztof Galos [et al.] ; PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 68). — Opis częśc. wg okł.. — S. 269–279. — Bibliogr. s. 278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kryteria i zasady określania ryzyka poszukiwawczego (COS)The criteria and rules for determining exploration risk (COS) / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: niepewność, ryzyko poszukiwawcze, czynniki ryzyka, czynniki geologiczne

  keywords: uncertainty, exploration risk, risk factors, geological factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Matematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania[Mathematical techniques of management : examples and exercises] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH-JANAS, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 330, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1614). — Bibliogr. s. 151–152, 330–[331]. — Dla studentów kierunku Zarządzanie i marketing

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Matematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania[Mathematical techniques of management : examples and exercises] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Wyd. 4. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 330, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1680). — Bibliogr. s. 151–152, 330–[331]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mathematical methods of estimation of fair market value of hydrocarbon property / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: The mining Příbram symposium 2011 : the international sections: Mathematical methods in geology ; Geoethics : October 8–15, 2011, Příbram, Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová. — Příbram : Hornická Příbram ve vědě a technice, 2011. — Na okł.: 50. Ročník ZSDNP, Sympozia. — ISBN: 978-80-904993-1-7. — S. [1–15]. — Bibliogr. s. [14–15], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metodyka i ocena dokładności szacowania zasobów złóż węglowodorów na podstawie analizy krzywych spadku wydobyciaMetodology and evaluation of the accuracy of the resource estimate of hydrocarbon deposits on the basis of the decline curves of production analysis / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 23–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: funkcja spadku wydobycia, współczynnik spadku wydobycia, błąd prognozy, zasoby złoża węglowodorów

  keywords: deposits of hydrocarbon resources, production decline curve, decline rate, forecast error

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Metodyka szacowania wartości godziwej złoża węglowodorówMethodology of estimation of fair market value of hydrocarbon property / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 185 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 220). — Bibliogr. s. 167–179, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-351-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: