Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Wagner, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8196-6170

ResearcherID: brak

Scopus: 57200342184

PBN: 900637

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza wybranych zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w aspekcie ich rewitalizacjiComparative analysis of selected water bodies in Krakow and vicinity in terms of their revitalisation / Aleksandra WAGNER, Dino Hasanagić // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : VII międzynarodowa konferencja : 2–4 października 2013 : streszczenia = Innovative solutions for revitalisation of degraded areas : 7th international conference : 2–4 October 2013 : abstracts / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. — [Lędziny ; Katowice : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. ; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych], [2014]. — S. 65–67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rewitalizacja, metale, zbiorniki wodne, bioróżnorodność

  keywords: management, revitalization, metals, water bodies, biodiversity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An attempt to evaluating the water bodies in selected rural regions in the vicinity of Kraków (Poland)Próba waloryzacji zbiorników wodnych w wybranych rejonach wiejskich w sąsiedztwie Krakowa / Aleksandra WAGNER, Dario Hruševar, Uroš Ljubobratović // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej i kształtowania środowiska obszarów wiejskich = Current problems of water management and rural environment development / Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska. — Warszawa: PAN WNBiR, 2011. — (Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych ; ISSN 0084-5477 ; z. 561). — S. 195–205. — Bibliogr. s. 203–204, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessment of the eco-tourist potential and the recreational facilities of the quarter Bieńczyce (Dzielnica XVI), city commune of Krakow, Poland : focus on water bodies / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał, Peter Eggenbauer, Aleksandra Obrist, Boris Tokmačija // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 83–87. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr.

 • keywords: Nowa Huta, sustainable development, recreation, water bodies, Bieńczyce

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of the eco-tourist potential and the recreational facilities of the quarter Bieńczyce (Dzielnica XVI), city commune of Krakow, Poland : focus on water bodies / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał, Peter Eggenbauer, Aleksandra Obrist, Boris Tokmačija // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka awifauny wybranych zbiorników wodnych na terenie KrakowaCharacteristics of the avifauna of selected water bodies in Cracow / Aleksandra WAGNER // W: Dzika przyroda w mieście / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział, cop. 2017. — Na okł. dod.: XIII Konferencja naukowo-techniczna : "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Dzika przyroda w mieście". — ISBN: 978-83-945245-3-1. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparative analysis of selected water bodies in Cracow and vicinity in terms of their revitalisationAnaliza porównanwcza wybranych zbiorników wodnych w Krakowie i okolicy w aspekcie ich rewitalizacji / Aleksandra WAGNER, Dino Hasanagić // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-930319-6-2. — S. 139–152. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zagospodarowanie, rewitalizacja, metale, zbiorniki wodne, bioróżnorodność

  keywords: management, revitalisation, metals, water bodies, biodiversity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Contribution to the knowledge of plant diversity in the Malopolska region / Aleksandra WAGNER, Dario Hruševar // International Journal on Advances in Life Sciences ; ISSN 1942-2660. — 2015 vol. 7 no. 3 & 4, s. 158–176. — Bibliogr. s. 164–165, Abstr.

 • keywords: water bodies, vegetation, alien species, suburban areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Co zrobić by nie zabrakło nam czystej wody?[How to secure clean water?] / Aleksandra WAGNER // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2003 nr 10, s. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ecological, cultural and recreational aspects of revitalisation, focus on the right bank of the Vistula River in CracowEkologiczne, kulturowe i rekreacyjne aspekty rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni prawobrzeżnej części Krakowa / Małgorzata Orlewicz-Musiał, Aleksandra WAGNER // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa, T. 8 / pod red. Jana Skowronka. — Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, 2016. — ISBN: 978-83-939544-3-8. — S. 247–260. — Bibliogr. s. 258–260, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekreacja, kamieniołomy, tereny poprzemysłowe, Podgórze, kierunki rewitalizacji

  keywords: post-industrial areas, quarries, leisure, Podgórze, directions of revitalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ecotourism as a factor of sustainable development of specially protected regions / Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI, Maria ZIELIŃSKA // W: Across disciplinary boundaries towards a sustainable life : psychodynamic reflection on human behaviour / eds. Elmar A. Stuhler, Shalini Misra. — München ; Mering : Rainer Hampp Verlag, 2008. — (Research on Cases and Theories ; ISSN 0940-2829 ; vol. 12). — ISBN: 978-3-86618-205-9. — S. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Eco-tourist potential of the community of Liszki, district of Krakow, Poland / Olia Leniv, Barbara PATUŁA, Kensuke Suzuki, Aleksandra WAGNER // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Education for sustainable development in the region of reclaimed abandoned borrow pits in Cracow (Poland) and the region on Cracow / A. WAGNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 579–584. — Bibliogr. s. 583–584, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ekologiczna i społeczna rola ogródków działkowych na przykładzie ogrodów „Małe Błonia” i „Aster” w KrakowieEnvironmental and social role of allotment gardens, focus on the gardens „Małe Błonia” i „Aster” in Krakow / Aleksandra WAGNER, Barbara PATUŁA // W: Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość? / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2013. — ISBN: 978-83-935740-0-1. — S. 143–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • EUROECO 2002 : promotion of sustainable development on global scale in the context of the forthcoming earth summit : Kraków (Cracow), Poland 11–13 March 2002 / ed. by Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI. — [Kraków : s. n.], [2002]. — 89 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : Kraków 18th–19th September 2006 / eds. Aleksandra WAGNER, Jan W. DOBROWOLSKI ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — 136 s.. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Functions and dysfunctions of tourism and recreation and how they influence aquatic environments / Aleksandra WAGNER, Małgorzata Orlewicz-Musiał // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3, s. 1045–1050. — Bibliogr. s. 1049–1050, Abstr.

 • keywords: water bodies, evaluation methods, tourist attractiveness, anthropogenic impact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511 / red. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. — [t.] 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511 / red. naczelny Jadwiga MACIASZEK, red. językowy Aleksandra WAGNER. — Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. — t. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Historic cities and nature / A. WAGNER // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 193. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Integrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy / Jan W. DOBROWOLSKI, [et al.], Robert MAZUR, Agata Nowak, Małgorzata ŚLIWKA, Obid TURSUNOV, Aleksandra WAGNER, [et al.] // W: Optimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-981-10-6862-1 ; e-ISBN: 978-981-10-6863-8. — S. 27–71. — Bibliogr. s. 64–70, Abstr.. — Błąd w nazwisku autora: w tekście: Turunov zamiast Tursunov. — Agata Nowak – afiliacja: Poznań University of Life Sciences

 • keywords: sustainable development, environmental education, adaptation, biodiversity, climate change, bio-energy, bioremediation, bio-based economy, laser biostimulation, microalgae biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-10-6863-8_3

21
 • Interdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy)Interdisciplinary co-operation in the area of the protection of cultural landscape, focussed on the Cinque Terre National Park (Italy) / Jan W. DOBROWOLSKI, Józef JACHIMSKI, Beata HEJMANOWSKA, Aleksandra WAGNER, Adam BOROŃ, Wojciech DRZEWIECKI, Sławomir MIKRUT, Małgorzata ŚLIWKA, Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK, Barbara PATUŁA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 167–182. — Bibliogr. s. 181–182, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/P6PGqj

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, geoinformatyka, parki narodowe

  keywords: sustainable development, national parks, education, geoinformatics, eco-tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Inter-generation integration – 23 years of the activities of the AGH-UST Open University / Jan W. DOBROWOLSKI, Aleksandra WAGNER // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 124–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Involving diverse stakeholders for sustainable development: some learning experiences from across Poland / Jan DOBROWOLSKI, Justyna Kobylarczyk, Aleksandra L. WAGNER, Robert MAZUR // W: Optimizing open and distance learning in higher education institutions / eds. Umesh Chandra Pandey, Verlaxmi Indrakanti. — Hershey : Information Science Reference, cop. 2018. — (Advances in Educational Technologies and Instructional Design Book Series ; ISSN 2326-8905). — ISBN: 9781522526247 ; e-ISBN: 9781522526254. — S. 336–358. — Bibliogr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4018/978-1-5225-2624-7.ch016

24
 • Kampus AGH w Krakowie oraz tereny pobliskich parków w aspekcie oceny stopnia rewitalizacjiAGH-UST campus area in Kraków and neighbouring parks in the aspect of the assessment of their revitalisation / Aleksandra WAGNER, Vesna Gulin // Problemy Rozwoju Miast ; ISSN 1733-2435. — 2014 R. 11 z. 2, s. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — A. Wagner – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — III Międzynarodowy kongres rewitalizacji miast : rewitalizacja w polityce miejskiej : 4–6 czerwca, 2014, Kraków

 • słowa kluczowe: kampus AGH, analiza hierarchiczna, Park Jordana w Krakowie, Park Krakowski

  keywords: AGH-UST campus, Jordan Park in Kraków, Park Krakowski, hierarchical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Management of the industrial area of Nowa Huta (Kraków, Poland), focus on water bodies / WAGNER Aleksandra // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 435–439. — Bibliogr. s. 439, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: