Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Radziejowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3190-7129 orcid iD

ResearcherID: C-4829-2016

Scopus: 57113570300

PBN: 5e7093d0878c28a0473b134a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
2
 • Adaptacja zabytkowych podziemnych wyrobisk w aspektach bezpieczeństwa użytkowaniaAdaptation of historic underground workings in terms of using safety / Tomasz WIEJA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2024 t. 95 nr 1-2, s. 28-32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2024-02-27

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, aspekty prawne, zabytkowe wyrobiska, udostępnianie

  keywords: safety, underground tourist routes, access, legal aspects, historic excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0054.3601

3
 • Analiza porównawcza wybranych technologii budowania obiektów mieszkalnych w kontekście socjalnymComparative analysis of selected technologies for building residential buildings in the social context / Aleksandra RADZIEJOWSKA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2023 nr 1–2, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, analiza wielokryterialna, aspekt socjalny, budynki mieszkalne

  keywords: multi-criteria analysis, residential buildings, social aspect, sustainable construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0016.2704

4
5
 • Analysis of the social aspect of smart cities development for the example of smart sustainable buildings / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Bartosz Sobotka // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 14 art. no. 4330, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4330/pdf

  orcid iD
 • keywords: green buildings, society, smart cities, cause-and-effect relationships, smart sustainable buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14144330

6
 • Aspekty bezpieczeństwa użytkowania w procesie udostępniania zabytkowych wyrobiskSafety aspects of use in the process of accessing historic workings / Tomasz WIEJA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2023 nr 9–10, s. 135–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, podziemne trasy turystyczne, aspekty prawne, zabytkowe wyrobiska, udostępnianie

  keywords: safety, underground tourist routes, access, legal aspects, historic excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0053.9379

7
 • Assessment of building resistance to accidental actions in the social aspect of sustainable construction / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Anna SOBOTKA // W: Current topics and trends on durability of building materials and components [Dokument elektroniczny] : proceedings of the XV edition of the international conference on Durability of Building Materials and Components (DBMC 2020) : Barcelona, Spain, 20–23 October 2020 / ed. by Carles Serrat, Joan Ramon Casas, Vicente Gibert ; Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Barcelona : International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), [2020]. — e-ISBN: 978-84-121101-8-0. — S. 1767–1774. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/DBMC2020/frontal/Doc/EbookDBMC2020.pdf [2021-02-02]. — Bibliogr. s. 1774, Abstr.

 • keywords: social aspect, sustainable construction, accidental actions, security and safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Assessment of large-panel prefabricated buildings in the social aspect of sustainable constructionOcena budynków z wielkiej płyty w aspekcie socjalnym zrównoważonego budownictwa / A. RADZIEJOWSKA, A. SOBOTKA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2021 vol. 67 iss. 3, s. 93–108. — Bibliogr. s. 106–107, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://ace.il.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/06_ACE-00199_A4v2.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, ocena socjalna, budynki z wielkiej płyty, użytkowanie

  keywords: operation, social assessment, sustainable construction, large panel prefabricated buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2021.138045

9
 • Badania technologii budowania budynków wielorodzinnychExaminations building technology of multi-occupied buildings / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2014 vol. 13 no. 1, s. 91–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: budynki wielorodzinne, technologie budowania, ocena AHP

  keywords: residential buildings, building technologies, evaluation of AHP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Characteristic of adaptability - one of basic categories of the social aspect of sustainable housing construction / ORŁOWSKI Z., RADZIEJOWSKA A., Orłowski M., // W: IMST 2017 : 3\textsuperscript{rd} international conference Innovative materials, structures and technologies : Riga, Latvia, 27-29 September 2017 / Riga Technical University. — [Riga : s. n.], [2017]. — S. 116. — A. Radziejowska - dod. afiliacja: Bialystok University of Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Charakterystyka kategorii „dostępność” – podstawowego elementu aspektu socjalnego budownictwa zrównoważonegoCharacteristic of the category ”accessibility” – basic element of the social aspect of sustainable construction / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: model, aspekt socjalny, budownictwo zrównoważone, dostępność, kryteria

  keywords: model, criteria, social aspect, sustainable construction, accessibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/ASPA.2017.16.2.07

15
 • Comparative analysis of slab formwork of monolithic reinforced concrete buildingsDobór deskowań stropowych do realizacji budynków monolitycznych / A. RADZIEJOWSKA, A. SOBOTKA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2020 vol. 66 iss. 1, s. 127-141. — Bibliogr. s. 138-139, Streszcz.. — tekst: https://ace.il.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Paper_692_do-druku_B5_met.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: decyzja, deskowania stropowe, głowice opadowe

  keywords: multi-criteria analysis, slab formwork, drophead, monolithic reinforced concrete technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2020.131779

16
17
18
19
 • Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanychDiagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 8187–8196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 8196, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Diagnostyka obiektów w złym stanie technicznym w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanychDiagnostics of objects in a bad technical condition in the context of safety of construction works / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Agata Struś // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2022 nr 10, s. 64–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.materialybudowlane.info.pl/images/2022/10/s064-067.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: diagnostyka, bezpieczeństwo, symulacja, ocena stanu technicznego, rozbiórka

  keywords: diagnostics, safety, demolition, condition assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2022.10.16

21
22
 • Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements - case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium - WMCAUS. — S. [700]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements – case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz Linczowski // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2019 vol. 471, session 8, art. no. 092084, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-24. — K. Linczowski - afiliacja: engineer in the private company. — WMCAUS 2018 : 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium : 18–22 June 2018, Prague, Czech Republic. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/9/092084/pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/471/9/092084

24
25
 • Książka obiektu budowlanego (KOB) - jak ją dobrze prowadzić?[Building Log Book (KOB) - how to keep it properly?] / Aleksandra RADZIEJOWSKA // Buduj z Głową [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : kwartalnik kosztorysanta. — 2021 nr 3, s. 106–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: