Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Jasińska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-5943-4749 orcid iD

ResearcherID: HKV-1373-2023

Scopus: 57384400100

PBN: 617616a97523400564d3304a

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • A simple way to reduce 3D model deformation in smartphone photogrammetry / Aleksandra JASIŃSKA, Krystian PYKA, Elżbieta Pastucha, Henrik Skov Midtiby // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2023 vol. 23 iss. 2 art. no. 728, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/2/728/pdf?version=1673242505

  orcid iD
 • keywords: photogrammetry, smartphone, camera calibration, structure from motion, 3D reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s23020728

2
 • Evaluation of ECOSTRESS thermal data for the city of Krakow according to the land cover type / Karolina PARGIEŁA, Anna MALCZEWSKA, Aleksandra JASIŃSKA // W: ICYR [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} International Conference for Young Researchers : "New challenges of science in the era of environmental changes in different sectors" : multidirectional research in agriculture, forestry, food technology and engineering : 22-23 June 2023, Kraków : [book of abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Publishing House of the University of Agriculture, 2023. — e-ISBN: 978-83-66602-73-1. — S. 41–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://phdschool.urk.edu.pl/zasoby/109/e-book-of-abstracts.pdf [2023-11-27]

 • keywords: land cover, urban heat islands, ECOSTRESS, land surface temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Evaluation of the quality of a checkerboard camera calibration compared to a calibration on a laboratory test field / Aleksandra JASIŃSKA // W: BALTIC SURVEYING’22 [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript{th} international scientific-methodical conference : 12\textsuperscript{th}–13\textsuperscript{th} of May 2022, Olsztyn, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Olsztyn : University of Warmia and Mazury], [2022]. — S. 12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.educaterra.pl/baltic_surveying/conference2022/download/presentationsandposters.html [2022-05-24]. — Dostęp po zalogowaniu. — Dod. dostępna prezentacja w: {http://www.educaterra.pl/baltic_surveying/conference2022/download/I.5_PP_AJasinska.pdf} [2022-05-24]

 • keywords: calibration, test field, internal orientation parameters, checkerboard

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Modelowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem smartfona[Modelling urban greenery using a smartphone] / Aleksandra JASIŃSKA, Krystian PYKA // W: Środowisko przyrodnicze jako obszar badań [Dokument elektroniczny] : V ogólnopolska Konferencja dla studentów i doktorantów : Poznań 25 maja 2023 r. : książka abstraktów / red. Karolina Walczak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza], [2023]. — e-ISBN: 978-83-954476-4-8. — S. [27–28]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://envresearch.web.amu.edu.pl/5-SPJOB-Ksiazka-abstraktow.pdf [2023-06-28]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wykorzystanie danych satelitarnych do analizy różnorodności termicznej obszarów miejskich[The utilization of satellite data for analyzing thermal diversity in urban areas] / Aleksandra JASIŃSKA, Anna MALCZEWSKA, Karolina PARGIEŁA // W: Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni [Dokument elektroniczny] : I kongres geoinformacyjny : X ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Kraków, 25-27 X 2023 : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Polska Akademia Umiejętności - Komisja Geoinformatyki], [2023]. — S. [130]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongres-geo.pl/application/files/3316/9822/3649/ksiega_abstraktow_v03.pdf [2023-11-27]. — Tekst pol.-ang.

 • keywords: land cover, urban heat islands, ECOSTRESS, land surface temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: