Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Fiołek, dr inż.

poprzednio: Kruk

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5977-1481 orcid iD

ResearcherID: ABD-5024-2021

Scopus: 57210999724

PBN: 5fae905f085dcb5a2b98da5c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Characterization of the microstructure of graphene/polyetherretherketone coatings electrophoretically deposited on titanium alloy / Aleksandra FIOŁEK, Tomasz MOSKALEWICZ // W: EM'2020 [Dokument elektroniczny] : XVII international conference on Electron Microscopy : November 30\textsuperscript{th} - December 2\textsuperscript{nd} 2020, Katowice, Poland : book of abstracts / Silesian University of Technology, Institute of Metallurgy and Materials Science. Polish Academy of Sciences, PTMi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : Silesian University of Technology], [2020]. — 1 dysk optyczny. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: microstructure, nano composite coatings, EPD, electrophoretic deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of EPD and the heat treatment route on the microstructure and selected properties of $Al_{2}O_{3}/PEEK708$ coatings on the $Ti-6Al-4V$ alloy / Tomasz MOSKALEWICZ, Sławomir ZIMOWSKI, Aleksandra KRUK, Alicja ŁUKASZCZYK, Beata DUBIEL, Łukasz CIENIEK // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 266–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Electrophoretic co-deposition of polyetheretherketone and graphite particles: microstructure, electrochemical corrosion resistance, and coating adhesion to a titanium alloy / Aleksandra FIOŁEK, Sławomir ZIMOWSKI, Agnieszka KOPIA, Alicja ŁUKASZCZYK, Tomasz MOSKALEWICZ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 15 art. no. 3251, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/15/3251/pdf

  orcid iD
 • keywords: microstructure, composite coating, graphite, polyetheretherketone, electrophoretic deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13153251

6
7
8
 • Fabrication and characterization of Ha and HA/sol-gel glass coatings on the Co-28Cr-5Mo alloy / Aleksandra FIOŁEK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Tomasz MOSKALEWICZ // W: Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 31\textsuperscript {st} annual conference : 13–16 October 2022 Rytro, Poland : conference proceedings. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-62-3. — S. 66. — Bibliogr. s. 66. — Dostęp również online: {http://biomat.krakow.pl/files/konferencje/rytro/rytro_2022_conference_proceedings.pdf} [2022-10-24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of a steel substrate surface roughness on the mechanical properties of a peek coating deposited with the electrophoretic methodWpływ chropowatości powierzchni podłoża ze stali konstrukcyjnej na właściwości mechaniczne powłoki peek osadzonej elektroforetycznie / Mateusz OTTO, Aleksandra FIOŁEK, Sławomir ZIMOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2022 vol. 300 no. 2, s. 33-44. — Bibliogr. s. 43-44, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-29. — tekst: https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=231343&language=en

  orcid iD
 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, PEEK, powłoka, chropowatość powierzchni podłoża, metoda elektroforezy

  keywords: mechanical properties, coating, PEEK, electrophoretic deposition method, surface roughness of substrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0015.9721

10
 • Influence of mesoporous sol-gel glass doped with Cu and Mg on the adhesion strength, microstructure and surface topography of zein coatings / Filip MACIĄG, Aleksandra FIOŁEK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Tomasz MOSKALEWICZ // W: AMT'2023 : Advanced Materials and Technologies : June 18th – 21st 2023, Wisła, Poland : book of abstracts / eds. Adam Skowronek, Aleksandra Kozłowska. — Katowice - Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2023. — ISBN: 978-83-63605-57-5. — S. 135

 • keywords: coatings, electrophoretic deposition, zein, mesoporous sol-gel glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of substrate preparation on adhesion strength, morphology and surface properties of sodium alginate coatings / Aleksandra FIOŁEK, Tomasz CUDAK, Tomasz MOSKALEWICZ // W: Biomaterials in medicine and veterinary medicine [Dokument elektroniczny] : 32\textsuperscript{nd} annual conference : 12-15 October 2023 Rytro, Poland : conference proceedings / Polish Society for Biomaterials ; AGH University of Krakow. Faculty of Materials Science and Ceramics. Department of Biomaterials and Composites. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, 2023. — e-ISBN: 978-83-65955-68-5. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://biomat.krakow.pl/files/konferencje/rytro/rytro_2023_conference_proceedings.pdf [2023-10-19]. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kinetics and mechanisms of the electrophoretic co-deposition of PEEK and sulfide or nitride particles / A. KRUK, T. MOSKALEWICZ // W: Proceedings of II European summer school on Materials science : 28.VIII – 30.VIII 2019 Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2019. — ISBN: 978-83-60768-87-7. — S. 59–63. — Bibliogr. s. 62–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kinetics and mechanisms of the electrophoretic co-deposition of PEEK and sulfide or nitride particles / Aleksandra KRUK, Tomasz MOSKALEWICZ // W: “Nano-scale characterization for cutting-edge materials research and sustainable materials development” : 7\textsuperscript{th} Dresden Nanoanalysis symposium : August 30\textsuperscript{th}, 2019, Dresden, Germany : abstract booklet. — [Germany] : Fraunhofer Nanoanalysis ; EMCC ; E-MRS, [2019]. — S. 42. — Bibliogr. s. 42. — Toż. w: {https://www.nanoanalytik.fraunhofer.de/content/dam/nanoanalytik/de/documents/7th_Dresden_Nanoanalysis_Symposium_abstracts.pdf} [2019-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Niskotarciowe powłoki kompozytowe o osnowie PEEK osadzane elektroforetycznie na stopie $Ti-6Al-4V$Low friction composite PEEK-based coatings electrophoretically deposited on the $Ti-6Al-4V$ alloy / FIOŁEK A., ZIMOWSKI S., MOSKALEWICZ T. // W: XLVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków, 25-27 IX 2019 : materiały konferencyjne / opiekun naukowy konferencji Piotr Bała ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2019]. — ISBN: 978-83-65955-43-2. — S. 27. — Bibliogr. s. 27. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Osadzanie elektroforetyczne i charakterystyka powłok PEEK 708 na stopie $Ti-6Al-4V$Electrophoretic deposition and characterization of PEEK 708 coatings on the $Ti-6Al-4V$ alloy / A. KRUK, S. ZIMOWSKI, T. MOSKALEWICZ // W: XLVI Szkoła inżynierii materiałowej : Kraków–Rytro, 25–28 IX 2018 : monografia / opiekun naukowy konferencji Piotr Bała ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków] : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2018]. — Na okł.: Prace szkoły inżynierii materiałowej. — ISBN: 978-83-65955-14-2. — S. 164–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: stop Ti-6Al-4V, osadzanie elektroforetyczne, powłoki PEEK 708

  keywords: Ti-6Al-4V alloy, electrophoretic deposition, PEEK 708 coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Peek and peek-based coatings for improvement of the $Ti-6Al-4V$ alloy's tribological properties / Aleksandra KRUK, Sławomir ZIMOWSKI, Tomasz MOSKALEWICZ // W: Materials, technologies, constructions : ”special purpose processes” / red. nauk. Mirosław Tupaj. — Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7934-358-4. — S. 71–84. — Bibliogr. s. 84, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: tribological properties, polyetheretherketone, Ti-6Al-4V alloy, electrophoretic deposition, composite coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • The influence of electrophoretic deposition parameters and heat treatment on the microstructure and tribological properties of nanocomposite $Si_{3}N_{4}/PEEK$ 708 coatings on the titanium alloy / Aleksandra KRUK, Sławomir ZIMOWSKI, Agnieszka KOPIA, Tomasz MOSKALEWICZ // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 252–253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The influence of electrophoretic deposition parameters and heat treatment on the microstructure and tribological properties of nanocomposite $Si_{3}N_{4}/PEEK$ 708 coatings on titanium alloy / Aleksandra FIOŁEK, Sławomir ZIMOWSKI, Agnieszka KOPIA, Tomasz MOSKALEWICZ // Coatings [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-6412. — 2019 vol. 9 iss. 9, art. no. 530, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-21. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-6412/9/9/530/pdf

  orcid iD
 • keywords: microstructure, titanium alloy, tribological properties, nano composite coatings, electrophoretic deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/coatings9090530

21
22
 • Wpływ chropowatości powierzchni stalowego podłoża na właściwości mechaniczne powłoki PEEK osadzonej elektroforetycznie : [streszczenie][Influence of the surface roughness of a steel substrate on the mechanical properties of an electrophoretically deposited PEEK coating : abstract] / Mateusz OTTO, Aleksandra FIOŁEK, Sławomir ZIMOWSKI // W: Materiały konferencyjne XXXIX. Jesiennej Szkoły Tribologicznej [Dokument elektroniczny] : 1–4 września 2021, Kielce. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Kielce : Politechnika Świętokrzyska, Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich], [2021]. — 1 dysk Flash. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, właściwości tribologiczne, PEEK, powłoka, elektroforeza, chropowatość, stalowe podłoże

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ wielkości cząstek $Al_2O_3$ na właściwości mechaniczne i tribologiczne kompozytowych powłok PEEK osadzanych elektroforetycznie na podłożu stalowym[Size influence of $Al_2O_3$ particles on the mechanical and tribological properties of composite peek coatings deposited by electrophoretic method on a steel substrate] / Mateusz OTTO, Sławomir ZIMOWSKI, Aleksandra FIOŁEK // W: XL JST [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne XL jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna 2022 : 13-16 września 2022 r., Bukowina Tatrzańska / red. Marcin Kot, Janusz Krawczyk, Sławomir Zimowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2022]. — e-ISBN: 978-83-67427-09-8. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tribologia2022.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Materialy-Konferencyjne-XL-JST-2022.pdf [2022-09-20]

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, właściwości tribologiczne, PEEK, powłoka, elektroforeza, Al2O3, cząstki nanometryczne, cząstki mikrometryczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: