Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Dubiel, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5101-9623

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Anisotropy and thermal propeties of boron carbide – graphene composites / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Ján Dusza // W: Engineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — ISBN: 978-80-971648-3-6. — S. 71

 • keywords: thermal stability, anisotropy, thermal conductivity, graphene, boron carbide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anisotropy in thermal properties of boron carbide-graphene platelet composites / Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Wojciech PIEKARCZYK, Magdalena ZIĄBKA, Ján Dusza // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2016 vol. 36 iss. 12, s. 3051–3057. — Bibliogr. s. 3057, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-07. — Engineering Ceramics 2015: materials for better life : Smolenice castle, Slovakia, 10–14 May 2015. — tekst: http://goo.gl/F7ihyd

 • keywords: thermal stability, anisotropy, thermal conductivity, boron carbide, graphene platelets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2015.11.030

3
 • Boron carbide/graphene platelets ceramics with improved fracture toughness, functional and tribological properties / Richard Sedlák, Alexandra Kovalčíková, Ján Balko, Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Vladimír Girman, Ján Dusza // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 270–271. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-07-19]

 • keywords: microstructure, tribology, conductivity, boron carbide, fracture toughness, graphene platelets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Boron carbide/graphene platelet ceramics with improved fracture toughness and electrical conductivity / Richard Sedlák, Alexandra Kovalčíková, Erika Múdra, Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Vladimír Girman, Roman Bystrický, Ján Dusza // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2017 vol. 37 iss. 12, s. 3773–3780. — Bibliogr. s. 3779–3780, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-06. — International Workshop on Graphene/Ceramic Composites 2016 : Cuenca, Spain, 28–30 September 2016. — tekst: https://goo.gl/3oK6KH

 • keywords: boron carbide, electrical conductivity, fracture toughness, graphene platelets, toughening mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2017.04.061

5
 • Effect of graphene platelets addition on microstructure and mechanical properties of boron carbide ceramic composites / Alexandra Kovalčíková, Richard Sedlák, Ján Balko, Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Erika Múdra, Vladimír Girman, Ján Dusza // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 240–241

 • keywords: mechanical properties, microstructure, boron carbide, graphene platelets, wear behaviour

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of graphene platelets on tribological properties of boron carbide ceramic composites / Richard Sedlák, Alexandra Kovalčíková, Ján Balko, Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Mariusz ZIENTARA, Vladimír Girman, Erika Múdra, Ján Dusza // International Journal of Refractory Metals & Hard Materials ; ISSN 0958-0611. — 2017 vol. 65, s. 57–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-05. — ISNNM-2016 : 14th International Symposium on Novel Nano Materials (ISNNM) : July 3–July 8, 2016, Budapest, Hungary. — tekst: https://goo.gl/GpjKaA

 • keywords: microstructure, wear, ceramic matrix composites, friction, boron carbide, graphene platelets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ijrmhm.2016.11.015

7
 • Fractographic investigations of boron carbide/graphene platelets and silicon carbide/graphene platelets ceramic composites / Richard Sedlak, Alexandra Kovalcikova, Paweł RUTKOWSKI, Vladimir Girman, Aleksandra DUBIEL, Jan Dusza // W: FAC 2016 : Fractography of Advanced Ceramics : the international conference : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} October 2016, Slovakia : book of abstracts / authors: Erika Múdra, Alexandra Kovalčíkova, Ján Dusza. — Košice : Institut of Materials Research. Slovak Academy of Sciences, cop. 2016. — ISBN: 978-80-89782-05-5. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mechanical and thermal properties of silicon nitride-titanium nitride particulate composites / A. DUBIEL, P. RUTKOWSKI // W: SM-2015 : 11\textsuperscript{th} conference for young scientists in ceramics ; satellite event: ESR Workshop, COST IC1208 : October 21–24, 2015, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts. — Novi Sad : Faculty of Technology. University of Novi Sad, 2015. — ISBN: 978-86-6253-049-3. — S. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mechanical properties and wear behaviour of boron carbide/graphene platelet ceramics / Richard Sedlák, Alexandra Kovalčíková, Ján Balko, Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Erika Múdra, Vladimir Girman, Ján Dusza // W: Polish-Slovak-Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 13\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63633-97-1. — S. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mechanical properties of hot-pressed $Si_{3}N_{4}-TiN$ grain compositesWłaściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych $Si_{3}N_{4}-TiN$ otrzymywanych metodą prasowania na gorąco \emph {HP} / Aleksandra DUBIEL // W: IMT 2016 : Innovative Manufacturing Technology : seminar: field assistant sintering technology and advanced materials; workshop: programming and selection of process sintering parameters for multiphase, high-melting point and non-equilibrium ceramics : [Krynica-Zdrój, 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} April 2016] : abstracts = Innowacje technologiczne wytwarzania / red. Maria Zybura-Skrabalak. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2016. — ISBN: 978-83-940827-2-7. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mechanical properties of hot-pressed $Si_{3}N_{4}-TiN$ grain compositesWłaściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych $Si_{3}N_{4}-TiN$ otrzymywanych metodą HP / Aleksandra DUBIEL // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2016 nr 5–6, s. 494–495. — Bibliogr. s. 495. — 5. międzynarodowa konferencja IMT 2016

 • słowa kluczowe: kompozyty, właściwości mechaniczne, azotek krzemu, azotek tytanu

  keywords: mechanical properties, composites, silicon nitride, titanium nitride

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2016.5-6.53

12
 • Spiekanie i mikrostruktura tworzyw kompozytowych z układu $Al_{2}O_{3}/ZrO_{2}/grafen$Sintering and microstructure of $Al_{2}O_{3}/ZrO_{2}/graphene$ system composites / Paweł RUTKOWSKI, Piotr Klimczyk, Aleksandra DUBIEL, Ludosław STOBIERSKI, Lucyna Jaworska // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • The impact of TiN content on microstructure and mechanical properties of ceramic particulate composite $Si_{3}N_{4}-TiN$ / Aleksandra DUBIEL, Gabriela GÓRNY, Mirosław Kaczmarczyk, Marian RĄCZKA, Ludosław STOBIERSKI // W: X STERMAT 2016 [Dokument elektroniczny] : [Xth international conference on Image analysis and stereology in materials] : June 1–4 2016, Białka Tatrzańska : book of abstracts / Polish Society for Stereology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Raeder

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • The influence of graphene on mechanical and thermal properties of hot-pressed ceramic matrix composites / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI // W: Workshop on Graphene/Ceramic Composites : Cuenca (Spain), September 28-30, 2016 : programme and abstracts. — [Spain : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 72. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology, Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The influence of hBN addition on mechanical and elastic properties of $Al_{2}O_{3}-TiN$ composite / A. DUBIEL. P. RUTKOWSKI // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 84, poz. C15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wear behavior and mechanical properties of SiC/GPLs composites with different counterparts / Ján Balko, Richard Sedlák, Alexandra Kovalčíková, Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Ján Dusza // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 216. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-07-19]

 • keywords: hardness, friction coefficient, wear, toughness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wear behavior and mechanical properties of $SiC/GPLS$ composites with different counterparts title of the paper / Ján Balko, Richard Sedlák, Alexandra Kovalčíkova, Paweł RUTKOWSKI, Aleksandra DUBIEL, Ján Dusza // W: DF PM 2017 : Deformation and Fracture in PM materials : international conference : October 22–25, 2017, Stará Lesná, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Beáta Ballóková, Katarína Ondrejová. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-89782-07-9. — S. 54

 • keywords: tribology, friction coefficient, wear, graphene, ceramic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Właściwości cieplne anizotropowych kompozytów SiC-grafenThermal properties of anisotropic SiC-graphene composites / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI, Jan Dusza // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Właściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych o osnowie azotku krzemuMechanical properties of silicon nitride particulate composites / DUBIEL A., RUTKOWSKI P., ZIENTARA D., ZIĄBKA M., STOBIERSKI L. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ dodatku TiN na właściwości mechaniczne kompozytów ziarnistych o osnowie $Si_{3}N_{4}$[Effect of TiN on the mechanical properties of composite granular matrix $Si_{3}N_{4}$] / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ dodatku $TiN$ oraz $hBN$ na właściwości skrawne ostrzy z polikrystalicznego tlenku glinuInfluence of $TiN$ and $hBN$ additives on properties of cutting blades made of polycrystalline aluminum oxide / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI // W: Obróbka skrawaniem : interakcja proces – obrabiarka / pod red. Pawła Twardowskiego. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013. — (Szkoła Obróbki Skrawaniem ; 7). — ISBN: 978-83-7775-268-5. — S. 25–33. — Bibliogr. s. 32–33. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Książka jest efektem VII konferencji naukowej Szkoła Obróbki Skrawaniem : Mierzęcin, 11–13 września 2013 r.

 • keywords: friction coefficient, particulate composite, alumina matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ dodatku $TiN$ oraz $hBN$ na właściwości skrawne ostrzy z polikrystalicznego tlenku glinu[Influence of $TiN$ and $hBN$ additives on properties of cutting blades made of polycrystalline aluminum oxide] / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: 2 CD, s. 708. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 25–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 32–33. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — VII Konferencja naukowa Szkoły Obróbki Skrawaniem : Mierzęcin, 11–13.IX.2013

 • słowa kluczowe: tlenek glinu, kompozyty ziarniste, współczynnik tarcia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ warunków spiekania na właściwości mechaniczne i aplikacyjne spieków nanometrycznego tlenku glinuInfluence of sintering conditions on mechanical and useful properties of nanometric alumina sinters / Aleksandra DUBIEL, Paweł RUTKOWSKI, Ludosław STOBIERSKI, Gabriela GÓRNY // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: