Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Bąk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości predykcji przemieszczeń obserwowanych na elektrowni Zapory SolinaAnalysis of the possibility of forecasting the displacements of the Solina Dam based on measurements data of the power plant / Aleksandra BĄK // W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska : XIX konferencja naukowo-techniczna : Bielsko-Biała, 16–18 listopada 2016 r. : streszczenia prezentacji = Prevention of environmental pollution, changes and degradation : XIX science and technology conference : Bielsko-Biała, November 16–18, 2016 : abstracts book. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2016. — ISBN: 978-83-65182-56-2. — S. 15. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model in monitoring the elements of the Solina Dam] / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // W: „Nauka dla środowiska przyrodniczego” [Dokument elektroniczny] : IV ogólnopolska konferencja młodych naukowców w Poznaniu : Poznań, 23–25 kwietnia 2015 r. : książka abstraktów / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 86–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: EDF, modelowanie odkształceń, odkształcenia zapór

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model for monitoring parts of the Solina dam] / Aleksandra BĄK, Leszek OPYRCHAŁ // W: Nauka dla środowiska [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. nauk. Tomasz Cłapa, Emil Mariusz Szymański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zgorzelec : GSP, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-938446-9-2. — S. 109–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 117, Abstr., Summ.. — Publikacja z IV ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców "Nauka dla środowiska przyrodniczego" : [Poznań, 23–25 kwietnia 2015 r.]

 • słowa kluczowe: modelowanie, zapora Solina, EDF, odkształcenia zapór

  keywords: modeling, EDF, dam displacements, the Solina dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Drezdeńskie plany Kamieńca PodolskiegoDrezden maps of the Kamieniec Podolski fortifications / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki ; ISSN 0023-5865. — 2016 t. 61 z. 1, s. 55–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kamieniec Podolski, Johann Georg Starcke, Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, fortyfikacje, plany miast

  keywords: Kamianets-Podilskyi, Johann Georg Starcke, Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, fortifications, town plans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Evaluate the usefulness of the EDF model in the safety assessment based on displacement data obtained from pendulums at the Solina Dam / Aleksandra BĄK // W: Young scientists towards the challenges of modern technology : 10\textsuperscript{th} International PhD students and young scientists conference : Warsaw, 21–23 September 2015 : programme. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015] + CD Proceedings. — e-ISBN 978-83-935118-3-9. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2], Abstr.

 • keywords: deformation of the dam, Solina Dam, EDF model, displacement model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Evaluate the usefulness of the edf model in the safety assessment on example of the Solina damOcena możliwości prognozowania odkształceń zapory Solina w oparciu o model ÉDF / Aleksandra BĄK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8620–8629. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8628–8629, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, przemieszczenia, zapora Solina, korona zapory, EDF

  keywords: EDF, monitoring and control of a dam, dam safety, deformation modelling, displacement production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluate the usefulness of the EDF model in the safety assessment on example of the Solina Dam / Aleksandra BĄK // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 143

 • keywords: deformation model, EDF, monitoring and control of a dam, dam safety, displacement prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Evaluation of the possibility of forecasting the displacements of the Solina Dam based on observation of the feeler gauges / Aleksandra BĄK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 61

 • keywords: Solina Dam, EDF model, displacement forecasting, modelling displacements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Evaluation of the possibility of modeling displacements based on measurement data from inclinometers located at the Solina Dam / Aleksandra BĄK // W: Interdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monograpgy / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 11). — Na okł. XI Krakowska konferencja młodych uczonych : 22–23.09.2016 ; Materiały dostępne również na dysku Flash. — e-ISBN: 978-83-62079-08-7. — S. 14–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21, Abstr.. — Abstrakt zamieszony również we współwydanej na płycie CD książce abstraktów. — S. 9–10. — ISBN 978-83-62079-15-5

 • keywords: modeling, forecasting, dam safety, Solina Dam, vertical displacement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający wykładniczej intensywności uszkodzeń na przykładzie niezawodności zapórThe reliability function and mean time to failure respective to the exponential failure rate on the example of dams reliability / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 3, s. 295–307. — Bibliogr. s. 306–307, Summ.

 • słowa kluczowe: funkcja niezawodności, czas bezawaryjnej pracy, niezawodność zapór, katastrofy zapór

  keywords: reliability function, dams reliability, dam disaster, meat time to failure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.213

11
 • Koncepcja zwiększenia potencjału gospodarczego obszaru Kopalni Węgla Brunatnego Turów[The concept of increasing the economic potential of the Turow Lignite Mine area] / Aleksandra BĄK // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : III międzynarodowa konferencja naukowa : monografie. T. 8, Ogrzewnictwo i wentylacje / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Justyny Iwaniuk ; Politechnika Białostocka. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-62582-54-9. — S. 35–61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 60–61, Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, rekultywacja wodna, elektrownia wodna, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, energetyka wodna, Bogatynia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modeling of measurement data obtained from inclinometeres, as a tool to improve the safety of the Solina power plant / Aleksandra BĄK // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • keywords: forecasting, displacement, safety, Solina Dam, hydropower

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modeling of the displacements observed with clinometres of the Solina Dam as a tool to support current control / Aleksandra BĄK // W: 14\textsuperscript{th} students' science conference : Wrocław, 22–25 September 2016 / ed. by Radosław Czahajda [et al.]. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240. Seria: Konferencje ; 20). — Na okł. dod. Kick off your scientific career!. — S. 10. — Pełny tekst W: Electro-mechanical world [Dokument elektroniczny]. — S. 19–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://goo.gl/QlURjV} [2016-09-28]. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • keywords: modeling, Solina Dam, EDF model, monitoring and control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowatorska metodyka określania naprężeń ścinających koryt wielodzielnych, samoczyszczenie kanałów ściekowychInnovative method to calculate shear stresses in multipartiale sewers / Aleksandra BĄK, Leszek OPYRCHAŁ // W: AQUA 2014 : problemy inżynierii środowiska : pełny materiał tekstowy i graficzny : future belongs to us : 29 i 30 maja 2014, Płock : XXXIV międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika / red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej ; Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. — Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku, 2014 + CD: Film promocyjny „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o.. — ISBN: 978-83-925264-6-9. — S. 102–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — Leszek Opyrchał – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: korozja siarczanowa, naprężenia ścinające, samooczyszczanie, kanały ściekowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena możliwości odzwierciedlenia przemieszczeń obserwowanych na szczelinomierzach zlokalizowanych na Zaporze Solina[Evaluation of the possibility to reflect the displacements observed on the feeler gauges located on the Solina dam] / Aleksandra BĄK // W: OSA : Odpady – Środowisko – Atmosfera : II ogólnopolska konferencja naukowa : 20–21 kwietnia 2016. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena możliwości predykcji przemieszczeń murów oporowych Zapory Solina[Evaluation of the possibility of prediction of the Solina Dam displacements obtained from retaining walls] / Aleksandra BĄK // W: ZaMa'16 : VI konferencja Zastosowań Matematyki w technice, informatyce i ekonomii. — Gliwice : [Politechnika Śląska], 2016. — S. 20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena przydatności modelu EDF w monitoringu obiektów hydrotechnicznych na przykładzie zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model for monitoring hydraulic structures on the example of Solina dam] / Aleksandra BĄK // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena przydatności modelu EDF w monitoringu obiektów hydrotechnicznych na przykładzie Zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model in monitoring of hydrotechnical structures on example of the Solina Sam] / Aleksandra BĄK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 151–156. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 156, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 1: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Rolnictwo

 • słowa kluczowe: EDF, monitoring zapór wodnych, bezpieczeństwo zapór, modelowanie odkształceń, ocena stanu zapory wodnej

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena wpływu nowatorskiej metodyki określania naprężeń ścinających na ekonomiczny aspekt budowy kanałów wielodzielnych[The impact assessment of innovative methodologies for calculating shear stress on the aspects of construction of mulitpartite canals] / Aleksandra BĄK, Leszek OPYRCHAŁ // W: Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie. T. 15, Uwarunkowania techniczno-inżynieryjne / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Iwony Burzyńskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-62582-70-9. — S. 149–174. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 173–174, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja siarczanowa, naprężenia ścinające, kanały ściekowe, samooczszczanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przydatność modelu EDF w kontekście oceny bezpieczeństwa zapory SolinaEvaluate the usefulness of the EDF model in the safety assessment on the example of the Solina dam / Aleksandra BĄK // Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych ; ISSN 2450-1859. — 2016 nr 2, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie, przemieszczenia, zapora Solina, ÉDF

  keywords: EDF, monitoring and control of a dam, dam safety, the Solina dam, determination modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane obliczenia w inżynierii wodnej[The selected calculations in water engineering] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Aleksandra BĄK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 219, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0690). — Bibliogr. s. 219–[220]. — ISBN: 978-83-7464-942-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: