Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Kot, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 14522589000

PBN: 909710

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych[Analysis of impact of nonlinear loads on power losses in network elements] / Rafał TARKO, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Wlademar SZPYRA // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 16-1–16-8. — Bibliogr. s. 16-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza zapotrzebowania i bilans mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym[Balance sheet and analysis of reactive power demand in the Polish Power System] / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 1/1–1/6. — Bibliogr. s. 1/6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analysis of impact of nonlinear loads on losses in power network elementsAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 8, s. 327–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=69825

 • słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, odbiorniki nieliniowe, straty mocy

  keywords: power network, nonlinear loads, power losses

4
 • Analysis of the impact of nonlinear loads on capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substationsAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nn / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 10, s. 172–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2013/10/46.pdf

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, sieci elektroenergetyczne, odbiorniki nieliniowe, transformatory rozdzielcze

  keywords: nonlinear loads, reactive power compensation, power networks, distribution transformers

5
 • Balance sheet and analysis of reactive power demand in the Polish Power SystemBilans i zapotrzebowanie mocy biernej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym / Aleksander KOT // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2013 nr 1/14, s. 68–74. — Bibliogr. s. 71, 74, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, moc bierna, zapotrzebowanie mocy

  keywords: electric power system, reactive power, power demand

6
 • Bilans mocy biernej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – referat konferencyjnyBalance sheet and analysis of reactive power demand in the Polish Power System – conference paper / Aleksander KOT // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2013 nr 32, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.. — Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'13 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 12–14 czerwca 2013

 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, moc bierna, zapotrzebowanie mocy

  keywords: electric power system, reactive power, power demand

7
 • Długoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla potrzeb planowania rozwoju sieci 110 kV[Long-term forecasting of power demand and energy consumption for planning of 110 kV networks development] / Aleksander KOT // W: PE 2008 : prognozowanie w elektroenergetyce : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Wisła, 17–19 września = PE 2008 : forecasting in electric power engineering : 9\textsuperscript{th} international scientific conference : September 2008 / Politechnika Częstochowska. Instytut Elektroenergetyki, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 63). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7193-385-1. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dynamiczna rekonfiguracja sieci średniego napięcia[Dynamic reconfiguration of medium voltage networks] / Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 17-1–17-7. — Bibliogr. s. 17-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Efektywność przebudowy sieci napowietrznej SN na sieć kablową w obszarach narażonych na działanie sadzi katastrofalnej[Effectiveness of replacement of MV overhead network by cable network in areas exposed to catastrophic rime] / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Marcin Duniec // W: Elektroenergetyczne linie napowietrzne : V konferencja naukowo-techniczna : 15 maja 2012 r., Dźwirzyno / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 17-1–17-7. — Bibliogr. s. 17-7, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Efficiency improvement of reactive power compensation in power distribution networksPoprawa efektywności kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 6, s. 190–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2013/6/34.pdf

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, ograniczanie strat energii

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, energy loss reduction

11
 • Energia i moc bierna : zasady rozliczeń za pobór a skutki ekonomiczne przesyłania[Reactive energy and reactive power : economic consequences and principles of payment] / Waldemar SZPYRA, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Jacek Słowik // Energia Elektryczna ; ISSN 1897-3833. — 2012 nr 11, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Frequency variations / Hermina Albert, Nicolae Golovanov, Aleksander KOT, Janusz BROŻEK // W: Handbook of power quality / ed. Angelo Baggini. — Chichester : John Wiley & Sons Ltd., cop. 2008. — ISBN: 978-0-470-06561-7. — S. 1–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Inteligentne zarządzanie siecią dystrybucyjną[Smart management of wide-area power distribution network] / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Pomiary w elektroenergetyce – SMART GRID – SMART METERING : Muszyna, 15–16 listopada 2012 r.. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [7–8]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kompensacja mocy biernej w sieciach zasilających odbiory nieliniowe[Reactive power compensation in power networks, with non-linear loads] / Rafał TARKO, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 10/1–10/11. — Bibliogr. s. 10/10–10/11, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Koszty strat wywołanych przesyłaniem mocy biernej, a zasady rozliczeń za pobór mocy biernej[The costs of transmission losses caused by reactive power and the principle of payment for reactive power] / Waldemar SZPYRA, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO, Jacek Słowik // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 12/1–12/6. — Bibliogr. s. 12/6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Kryteria oceny efektywności kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych[Criteria for efficiency evaluation of reactive power compensation in electrical power networks] / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : III konferencja naukowo-techniczna : 10–11 grudnia 2014 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — s. 5-1–5-12. — Bibliogr. s. 5-12, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych[Optimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks] / Waldemar L. SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // W: APE'13 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : systemy elektroenergetyczne, automatyka i sterowanie, problemy rozwoju elektroenergetyki, energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne : Jurata, 12–14 czerwca 2013 / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2013]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków). — S. 139–148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://actaenergetica.org/pl/wp-content/uploads/2013/06/ActaE-04-Enargetyka-odnawialna-i-sieci-elektroenergetyczne.pdf [2014-01-15]. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

18
 • Kryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych – referat konferencyjnyOptimisation criteria for reactive power compensation in distribution networks – conference paper / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2013 nr 33, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz.. — Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'13 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 12–14 czerwca 2013

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

19
 • Moc bierna w systemach dystrybucyjnych – przegląd problematyki[Reactive power in power distribution systems – an overview of the issues] / Aleksander KOT, Waldemar SZPYRA // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — [Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w Wiśle, w dnia 7–8 grudnia 2010 r.]. — S. 01-1–01-13. — Bibliogr. s. 01-13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Optimal voltage control in medium voltage power distribution networks / Waldemar SZPYRA, Aleksander KOT // Acta Energetica (Wyd. polskie) : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2080-7570. — 2009 vol. 1 no. 2, s. 88–105. — Bibliogr. s. 105, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Optimisation of reactive power compensation, selected results for medium voltage distribution networksOptymalizacja kompensacji mocy biernej, wybrane wyniki dla sieci rozdzielczych średniego napięcia / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2015 R. 7 nr 3/24, s. 119–129. — Bibliogr. s. 123, 129, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze

  keywords: optimisation, reactive power compensation, power distribution networks

22
 • Optimization criteria for reactive power compensation in distribution networksKryteria optymalnej kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2014 nr 4/21, s. 140–155. — Bibliogr. s. 147, 155, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, kryteria optymalizacji

  keywords: reactive power compensation, power distribution networks, optimization criteria

23
 • Optymalizacja kompensacji mocy biernej, wybrane wyniki dla sieci rozdzielczych średniego napięciaOptimisation of reactive power compensation, selected results for medium voltage distribution networks / Waldemar SZPYRA, Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT // W: APE'15 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : konferencja : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], [2015]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków ; z. 1). — S. 145–151. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eia.pg.gda.pl/_ape/APE15/AE_2015_01.pdf [2016-01-13]. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, kompensacja mocy biernej, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze

  keywords: optimisation, reactive power compensation, power distribution networks

24
 • Optymalizacja rozcięć w rozległych sieciach średnich napięć – praktyczne aspekty obliczeńOptimal configuration of wide-area distribution networks – practical considerations / Aleksander KOT // W: APE'09 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk – Jurata, 3–5 czerwca 2009. T. 4, Elektrownie i sieci elektroenergetyczne – zagadnienia wybrane, źródła generacji rozproszonej w tym elektrownie wiatrowe, sieci i urządzenia średniego napięcia = Present-day problems of power engineering : the XIV\textsuperscript{th} international scientific conference. Vol. 4, Electric power plants and networks – selected problems, distributed generation sources, including wind turbines, medium voltage networks and equipment / Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : PG. KE], [2009]. — S. 119–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Poprawa parametrów niezawodności zasilania poprzez lokalizację automatyki łączeniowej w napowietrznej sieci rozdzielczej SN[Improvement of supply reliability by localization of switching automation in MV overhead networks] / Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Elektroenergetyczne linie napowietrzne : V konferencja naukowo-techniczna : 15 maja 2012 r., Dźwirzyno / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 7-1–7-12. — Bibliogr. s. 7-12, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych