Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Gil, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7364-0648

ResearcherID: brak

Scopus: 7202429607

PBN: 901053

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 86 publikacji Autora


1
 • A new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses : [abstract] / Maciej BIK, Piotr JELEŃ, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksander GIL, Krzysztof Mroczka, Magdalena LEŚNIAK, Tomasz BRYLEWSKI, Maciej SITARZ // W: EUROCORR 2018 [Dokument elektroniczny] : the annual congress of the European Federation of Corrosion : applied science with constant awareness : 9–13 September, Cracow/Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S.[1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Publ. w cz.: Hot Gasses

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Badania mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania tytanu : [krótkie doniesienia = short communication]The study of the mechanism of the high-temperature oxidation of titanium / Aleksander GIL, Adam Kuc // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 11, s. 552

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania mikrostruktury zgorzeliny na stali Sanicro 25 po utlenianiu w środowisku spalin kotła o parametrach nadkrytycznych : [abstrakt]Microstructure investigation of the oxide scale on Sanicro 25 steel after oxidation in the supercritical boiler of coal fired power plant / Bogdan RUTKOWSKI, Aleksander GIL, Marta LIPIŃSKA-CHWAŁEK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 = 12\textsuperscript{th} international conference on Boiler technology 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; ISSN 1506-9702 ; z. 35). — ISBN: 978-83-938368-3-3. — S. 355–356. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 946–955. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 955, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinuElectrical resistance study of a system composed of a spinel coating deposited on chromium-rich Crofer 22 APU ferritic steel modified with gadolinium nanoparticles / Michał BOBRUK, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen, Tomasz BRYLEWSKI // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 59. — W wersji drukowanej publikacji autor: Michał Bobruk. Na podstawie Erraty uwzględniono pozostałych autorów publikacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie kinetyki utleniania dwuskładnikowych modelowych stopów tytanu w atmosferze $SO_{2}$Kinetics of oxidation of binary model Ti-based alloys in $SO_{2}$ atmosphere / A. Stawiarski, A. GIL, A. KUC, B. Sulikowski, Z. Żurek // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/, s. 85–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk'2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie mechanizmu narastania zgorzeliny $TiO_{2}$ na tytanie metodą markerową$TiO_{2}$ scale growth mechanism studies on titan with marker method / Aleksander GIL, Adam Kuc // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 570. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itremThe study of the structure of the grain boundaries of the $Cr_2O_3$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 R. 60 nr 11, s. 387. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
 • Effect of surface condition on the oxidation behaviour of $MCrAlY$ coatings / A. GIL, V. Shemet, R. Vassen, M. Subanovic, J. Toscano, D. Naumenko, L. Singheiser, W. J. Quadakkers // Surface and Coatings Technology ; ISSN 0257-8972. — 2006 vol. 201 iss. 7, s. 3824–3828. — Bibliogr. s. 3828, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2006-09-20. — 33rd international conference on Metallurgical coatings and thin films : San Diego, USA, May 01-05, 2006. — tekst: https://goo.gl/QQnkFw

 • keywords: roughness, thermal spraying, yttrium, MCrAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.surfcoat.2006.07.252

14
 • Electron microscopy and spectroscopy for characterization of Sanicro 25 steel after oxidation in steam at 700C / B. RUTKOWSKI, A. GIL, A. Agüero, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: XVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ferritic stainless steel modified with $Gd_{2}O_{3}$ nanoparticles and its oxidation resistance and electrical properties / Justyna PLEŚNIAK, Łukasz MAZUR, Jarosław DĄBEK, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 213–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.. — Abstrakt s. 316

 • keywords: interconnect, ferritic stainless steel, SOFC, gadolinium oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Growth mechanism of $Cr_{2}O_{3}$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSTHAL, Tomasz BRYLEWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: oxidation, microstructure, reactive element effect, chromia scale, STEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Improving the corrosion resistance of TiAl alloys via modification of their surface using halogensModyfikowanie powierzchni stopów TiAl halogenami w celu poprawy ich odporności korozyjnej / Zbigniew Żurek, Aleksander GIL, Adam Stawiarski // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 437–440. — Bibliogr. s. 440

 • słowa kluczowe: stopy TiAl, implantacja jonowa, efekt halogenowy

  keywords: ion implantation, TiAl alloys, halogen effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.18

18
 • Improving the oxidation resistance and electrical properties of Crofer 22APU / Aleksander GIL, Michał BOBRUK, Jan WYRWA, Tomasz BRYLEWSKI // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2015 vol. 39 [n.] 3–4, s. 123–131. — Bibliogr. s. 130–131, Abstr., Rés.. — 17th international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Improving the oxidation resistance and electrical properties of Crofer 22 APU : [abstract] / Aleksander GIL, Jan WYRWA, Tomasz BRYLEWSKI // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: solid oxide fuel cell, metallic interconnect, reactive element effect, ferritic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Influence of gadolinium nanoparticle deposition method on oxidation resistance of ferritic steel / PLEŚNIAK J., DĄBEK J., WYRWA J., ADAMCZYK A., GIL A., BRYLEWSKI T. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 103. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of Gd deposition on the oxidation behavior and electrical properties of a layered system consisting of the Crofer 22 APU and $MnCo_{2}O_{4}$ spinel / Tomasz BRYLEWSKI, Sebastian Molin, Michał BOBRUK, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen // Tainetsu Kinzoku Zairyō Dai-123 linkai kenkyū hōkoku = Report of the 123rd Committee on Heart-resisting Metals and Alloys, Japan Society for the Promotion of Science ; ISSN 0287-5942. — 2017 vol. 58 no. 3 spec. iss., s. 439–440. — Memorial symposium for the 60th anniversary of the 123rd Committee on Heart-Resisting Materials and Alloys Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of high temperature exposure on the microstructure of Allvac® 718Plus superalloy studied by novel electron microscopy and tomography techniques / Sebastian LECH, Adam KRUK, Grzegorz CEMPURA, Aleksander Gil, Alina Agüero, Agnieszka Wusatowska-Sarnek, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 94–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Influence of temperature and composition of $So_{2}/O_{2}$ atmosphere on the surface morphology of alumina scales formed on FeCrAl steel / M. Homa, Z. Zurek, A. Stawiarski, J. Zurek, A. GIL, A. RAKOWSKA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2004 vols. 461–464, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.. — High temperature corrosion and protection of materials 6. Pt. 1, Proceedings of the 6th international symposium on High temperature corrosion and protection of materials = Actes de $6^{}\mbox{ème}$ Colloque international sur la corrosion et la protection des matériaux à haute température : Les Embiez, France, May 16–21 2004 / eds. Pierre Steinmetz [et al.] ; TTP. — Switzerland [etc.] : Trans Tech Publications LTD, 2004. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xj9c013e.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.461-464.131.pdf

 • keywords: oxidation, SO2, scale morphology, FeCrAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.461-464.131