Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Garlicki, prof. zw. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Budowa geologiczna złoża najstarszej soli kamiennej „Kazimierzów” w O. G. „Sieroszowice I” (kopalnia „Polkowice-Sieroszowice”)Geology of the oldest rock salt “Kazimierzów” in “Sieroszowice I” area (“Polkowice-Sieroszowice” mine) / Andrzej Banaszak, Aleksander GARLICKI, Andrzej Markiewicz // W: Quo vadis sal : pokładowe złoża soli w Polsce : XI międzynarodowe sympozjum solne : Szklarska Poręba, 9–10 listopada 2006 r. = Quo vadis sal : bedded salt deposits in Poland : international salt symposium / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : PSGS], [2006]. — S. 11–12. — Bibliogr. s. 12. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budowa geologiczna złoża najstarszej soli kamiennej Kazimierzów w OG Sieroszowice I (kopalnia Polkowice-Sieroszowice)Geology of the oldest rock salt Kazimierzów in Sieroszowice I area (Polkowice-Sieroszowice Mine) / Andrzej Banaszak, Aleksander GARLICKI, Andrzej Markiewicz // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. Przegląd Solny / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — 2007 t. 23 z. spec. 1, s. 9–20, [1] k.. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Abstr.

 • keywords: the Oldest Rock Salt deposit, Foresudetic Monocline, internal salt tectonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego w drugim dziesięcioleciu działalnościPolish Salt Mine Association in the second decade of activity / Aleksander GARLICKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2005 R. 44 z. 234–235 Przegląd Spraw Solnych [nr] 4–5, s. 5–7. — Bibliogr. s. 6–7, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego

  keywords: Polish Salt Mining Association

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Salt Mines at Bochnia and Wieliczka / Aleksander GARLICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2008 vol. 56 spec. iss. 8/1: Geotourism in Poland, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Salt Mines at Bochnia and Wieliczka / Aleksander GARLICKI // W: 6\textsuperscript{th} International symposium of the international geoscience programme (IGCP) project-589 : development of the Asian Tethyan Realm: genesis, process and outcomes : Western Tethys meets Eastern Tethys : Kraków (Poland), 29 September-5 October 2017 : abstract volume & field trip guidebook / ed. Michał Krobicki. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7863-770-7. — S. 663–670. — Bibliogr. s. 670. — Toż w: {https://goo.gl/VoAEBK}. — Przedruk z Przeglądu Geologicznego 2008 vol. 56, nr 8/1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sole niebieskie w wysadzie kłodawskim : praca zbiorowaBlue halite of the Kłodawa salt dome / pod red. Tomasza TOBOŁY i Lucyny NATKANIEC-NOWAK ; [aut.]: Aleksander GARLICKI, Wiesław HEFLIK, Sylwester Janiów, Grzegorz Misiek, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Katarzyna Stadnicka, Andrzej SZYBIST, Tomasz TOBOŁA, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Sylwia Zelek. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 135, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0310). — Bibliogr. s. 131–[136]. — ISBN: 978-83-7464-149-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sól kamienna na obszarze przedsudeckim[Rock salt of Fore-Sudetic area (SW Poland)] / Aleksander GARLICKI, Piotr Kijewski, Andrzej SZYBIST, Jolanta Jamróz, Andrzej Markiewicz // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 269–277. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Target model for protecting the „Wieliczka” salt mine after a disastrous water influx in 1992 / A. GARLICKI, A. GONET, S. STRYCZEK // W: Contribution of rock mechanics to the new century : proceedings of the ISRM International Symposium: third Asian Rock Mechanics symposium : Kyoto, Japan, November 30–December 2, 2004, Vol. 2 / eds. Yuzo Ohnishi, Kenji Aoki. — Rotterdam : Millpress Science Publishers, 2004. — S. 1177–1180. — Bibliogr. s. 1180, Abstr.

 • keywords: sealing slurries, protection of salt mines, water hazards, borehole and pipeline injection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Współczesny przemysł solny na świecieContemporaneous salt industry of the world / Aleksander GARLICKI // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2003 R. 42 nr. 5, s. 5–6. — Streszcz., Abstr.. — Kierunki rozwoju solnictwa w Polsce (15-16.11.2000 ; Kłodawa ; Polska)

 • słowa kluczowe: składowanie odpadów, produkcja soli, przemysł solny, jodowanie soli, podziemne magazynowanie

  keywords: waste disposal, underground storage, salt production, salt industry, Iodine Deficiency Disorder - IDD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykłady w Colorado School of Mines[Lectures in Colorado School of Mines] / Aleksander GARLICKI // W: Polscy geolodzy na pięciu kontynentach / pod red. Wiesława Śliżewskiego, Wojciecha Salskiego, Zbigniewa Wernera ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373728406. — S. 493–494

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Złoża soli kamiennej w Polsce i możliwości ich wykorzystaniaRock salt deposits in Poland and opportunities of their utilization / Katarzyna CYRAN, Aleksander GARLICKI // W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — ISBN: 978-83-915765-7-1. — S. 231–239. — Bibliogr. s. 238–239, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: