Wykaz publikacji wybranego autora

Aldona Krawczykowska, dr inż.

poprzednio: Kędzior

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4150-8199 orcid iD

ResearcherID: W-1778-2018

Scopus: 23489067500

PBN: 5e70922b878c28a04739107d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • A new methodology of floatability tests on Polish copper ores based on grain size-density fractions / A. KRAWCZYKOWSKA // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
6
 • Application of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies / K. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny // W: IMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 975-7946-27-3. — S. 829–833. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Badania procesu uszlachetniania kruszyw w innowacyjnym układzie technologicznymExamination of aggregate enrichment process in innovative technological circuit / Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Alona NAD, Agnieszka SUROWIAK, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Dariusz FOSZCZ // W: Kruszywa mineralne, T. 3 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-951536-6-2. — S. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
14
 • Comparison of geometric properties of regular and irregular mineral grains by dynamic image analysis (2D) and optoelectronic analysis (3D) methods / Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Tomasz GAWENDA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2022 vol. 12 iss. 5 art. no. 540, s. 1-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-27. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/12/5/540/pdf?version=1651048883

  orcid iD
 • keywords: particle shape analysis, 2D and 3D measurement methods, dynamic image analysis, optoelectronic method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min12050540

15
16
17
 • Evaluation of comminution effectiveness for selected "crusher-mill" circuits in copper ore processing / B. Ryszka, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, D. KRAWCZYKOWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 106–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing

 • keywords: grinding, copper ore, crushing, comminution circuits, ore preparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evaluation of geometric properties of regular and irregular particles of chalcedonite enrichment products from pulsating laboratory jig by means of dynamic image analysis method (DIA) / D. KRAWCZYKOWSKI, A. KRAWCZYKOWSKA, T. GAWENDA, A. NAD // W: MEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Extraction of selected metals from waste printed circuit boards by bioleaching acidophilic bacteriaEkstrakcja wybranych metali z odpadowych obwodów drukowanych w procesie bioługowania bakteriami / Anna HOŁDA, Aldona KRAWCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2021 no. 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 50–52, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a6.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: bioługowanie, WPCBs, odpadowe obwody drukowane, Acidithiobacillus ferrooxidans

  keywords: bioleaching, WPCBs, waste printed circuit boards, Acidithiobacillus ferrooxidans

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2021-01-06

21
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids / ECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar. — Int.Cl.: H01F 1/44\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2018122799 A1 ; Opubl. 2018-07-05. — Zgłosz. nr PCT/IB2017/058527 z dn. 2017-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2018122799A1.pdf

 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids / ECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr Mikołajczyk, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Waldemar KĘPYS. — Int.Cl.: B03B 5/44\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20190336981 A1 ; Opubl. 2019-11-07. — Zgłosz. nr US201716475173 z dn. 2017-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20190336981A1.pdf

 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids / ECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar. — Int.Cl.: H01F 1/44\textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2017385101 A1 ; Opubl. 2019-07-18. — Zgłosz. nr AU2017385101 z dn. 2017-12-29 // Australian Official Journal of Patents ; ISSN 0819-1794  vol 33 no 27, s. 3959. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2017385101A1.pdf

 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ferrit-feststoffe für eine schwere flüssige Suspension, Verfahren zur Herstellung davon und Verwendung von Ferrit als schwere Flüssige FeststoffeFerrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids / ECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar. — Int.Cl.: B03B 9/06\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3563393 A1 ; Opubl. 2019-11-06. — Zgłosz. nr EP17842422 z dn. 2017-12-29 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305 ; 2019  no. 45, s. 186. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3563393A1.pdf

 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ferrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej[Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids] / ECOBACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, KRAWCZYKOWSKI Damian, GAWENDA Tomasz, FOSZCZ Dariusz, KĘPYS Waldemar, KRAWCZYKOWSKA Aldona. — Int.Cl.: B03B 5/44\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420048 A1 ; Opubl. 2018-07-02. — Zgłosz. nr P.420048 z dn. 2016-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 14, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420048A1.pdf

 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: