Wykaz publikacji wybranego autora

Aldona Garbacz-Klempka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8417-6131

ResearcherID: A-3083-2017

Scopus: 35088115000

PBN: 5e709208878c28a04738ee24

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 234, z ogólnej liczby 239 publikacji Autora


1
2
 • Aluminium jako tworzywo artystyczne : opracowanie technologii wykonania statuetki ze stopu na osnowie aluminiumAluminium as artistic material / Zofia Kwak, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Janusz KOZANA, Dominik Rachwał // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 131–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniquesWstęp do problematyki konwersji elementów konstrukcyjnych, w tym elementów odlewanych / Edward Czekaj, Stanisław Pysz, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Robert Żuczek // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 21–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/axqBXh

 • słowa kluczowe: odlewanie, stopy aluminium, inżynieria materiałowa, konwersja materiałowa, konwersja konstrukcyjna, konwersja wytwórcza

  keywords: aluminium alloys, casting, materials engineering, material conversion, design conversion, process conversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2016.42.1.21

4
 • Analiza metaloznawcza ołowianych plomb typu drohiczyńskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie[Metallographic analysis of leaden seals of Drohiczyn type from the collection of National Museum in Krakow] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Anna Bochnak // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XXII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [30 maja – 1 czerwca 2019 r.], Bobolice : książka abstraktów / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2019. — ISBN: 978-83-65955-33-3. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza mikrostruktury i właściwości wieloskładnikowych brązów cynowychMicrostructure and property analysis of multicomponent tin bronzes / J. KOZANA, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK, E. Czekaj, A. Gazda, M. PEREK-NOWAK // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 141–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz.

 • słowa kluczowe: stopy miedzi, brązy cynowe, DSC, mikrostruktury, SEM-EDS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza procesu konserwacji sarkofagów i świeczników cynowych[Analysis of the preservation process of sarcophagi and tin candlholders] / S. RZADKOSZ, D. Sidor, A. GARBACZ-KLEMPKA, A. Dyga // W: Nauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — ISBN: 978-83-63663-21-6. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych z osady kultury łużyckiej w GrzybianachAnalysis of the Bronze Age and early Iron Age casting technology on the basis of moulds from the Lusatian culture settlement at Grzybiany / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy / pod red. Tomasza Stolarczyka, Justyny Baron. — Legnica ; Wrocław : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-88155-53-6. — S. 539–565. — Bibliogr. s. 564, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie[Analysis of technology of making copper casting based on studies of histoerical objects and modern products] / Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 319–327. — Bibliogr. s. 326–327, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie[Analysis of technology of making copper casting based on studies of historical objects and modern products] / Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC // W: Quo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — ISBN: 978-80-553-0506-6. — S. 158–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza technologii warsztatu odlewniczego osady kultury mogiłowej w Szczepidle, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, stan. 17, na podstawie badań metaloznawczychTechnological analysis of the casting workshop from the Szczepidło settlement on the basis of metallurgical studies / Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: Szczepidło : osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą = Szczepidło : tumulus culture metallurgitsts' settlement on the Warta river / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Archeologii. Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej. — Poznań : [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza], 2016. — (Archaeologia Bimaris. Monografie ; t. 9). — ISBN: 978-83-946591-1-0. — S. 389–424. — Bibliogr. s. 423–424, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza wyrobów metalowych pod względem jakości i technologii odlewania : skarb z epoki brązu z centralnej Polski[Analysis of a castings quality and metalworking technology : Bronze Age treasure from central Poland] / A. GARBACZ-KLEMPKA, Ł. Karczmarek, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, M. PEREK-NOWAK, P. Długosz // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Aneks XVAppendix XV / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek Kranc // W: Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) : wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach = Cast iron : art casting in the old Gliwice (1796-1945) : an exhibition from the Gliwice Museum Collection / Anna Kwiecień. — Gliwice : Muzeum w Gliwicach, cop. 2017. — ISBN: 978-83-89856-92-0. — S. 232–238. — Bibliogr. na końcu działu s. 315–318. — Tekst pol.-ang.. — A. Garbacz-Klempka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of computer simulations in designing the manufacturing technology of industrial cast aluminum bronze rotor / Agnieszka Andrychowicz, Andriy BURBELKO, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Piotr Papaj // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 68

 • keywords: computer modeling, aluminum bronze, cast filling, ProCAST programs, simulation software

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Archaeometallurgical investigations of the early iron age casting workshop at Kamieniec : a preliminary study / A. GARBACZ-KLEMPKA, Ł. Kowalski, J. KOZANA, J. Gackowski, M. PEREK-NOWAK, G. Szczepańska, M. PIĘKOŚ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 3, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/kvxWj9

 • keywords: non-destructive testing, investment casting, archaeometallurgy, X-ray fluorescence spectroscopy, Lusatian culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Archeologiczne ślady metalurgii miedzi na Dolnym Śląsku : abstract[Archaeological traces of copper metallurgy in the Lower Silesia : abstract] / A. GARBACZ-KLEMPKA, S. RZADKOSZ, T. Stolarczyk, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [1]. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — A. Garbacz-Klempka, S. Rzadkosz, J. Kozana, M. Piękoś, W. Cieślak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Attempt of provenance study of early medieval Dorogichin small lead seals – a multi-technique approach / Ewa Pańczyk, Jakub Dudek, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // Annual Report / Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; ISSN 1425-204X. — cop. 2021 [R.] 2020, s. 83–86. — Bibliogr. s. 85–86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Back to the Eneolithic: exploring the \emph{Rudki}-type ornaments from Poland / Łukasz Kowalski, Kamil Adamczak, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Patrick Degryse, Zofia Stos-Gale, Magdalena Kozicka, Wojciech Chudziak, Andrzej Krzyszowski, Artur Jedynak // Archaeological and Anthropological Sciences ; ISSN 1866-9557. — 2019 vol. 11 iss. 8 spec. iss. Paleodiet in the Iberian Peninsula: exploring the connections between diet, culture, disease and environment using isotopic and osteoarchaeological evidence, s. 4355–4377. — Bibliogr. s. 4375–4377, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-04-13. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12520-019-00825-4.pdf

 • keywords: archaeometallurgy, Eneolithic, LIA, wagon, spiral metalwork, Baden, TRB

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12520-019-00825-4

23
 • Badania i wizualizacja technologii odlewniczej w epoce brązu na podstawie ceramicznych i kamiennych form z Legnicy z ul. SpokojnejThe studies and visualisation of casting technology in the Bronze Age on the basis of ceramic and stone moulds found in Legnica at Spokojna Street / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Dominik Ścibior, Zofia KWAK // W: Metalurdzy znad Kaczawy : cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej / pod red. Kamila Nowaka, Tomasza Stolarczyka ; Muzeum Miedzi w Legnicy. — Legnica : Muzeum Miedzi, 2016. — ISBN: 978-83-88155-62-8. — S. 109–128. — Bibliogr. s. 126–127, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania metaloznawcze skarbu z Nowego KramskaMetalographic analysis of the Nowe Kramsko hoard / Łukasz Kowalski, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: Skarb z Nowego Kramska : analizy, konteksty / red. Arkadiusz Michalak, Julia Orlicka-Jasnoch. — Zielona Góra : [Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza], 2019. — ISBN: 978-83-926234-6-5. — S. 139–178. — Bibliogr. s. 175–178

 • słowa kluczowe: badania metaloznawcze, skład, spektroskopia rentgenowska, badanie twardości

  keywords: chemical composition, metallographic analysis, X-ray spectroscopic analysis, hardness testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów KrakowaMetallurgical studies of ancient Cracow bells / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Katarzyna Zamulińska, Tomasz Węcławowicz // W: Dzwon w chrześcijańskiej Europie = Die Glocke im christlichen Europa = The bell in Christian Europe / red. nauk. Gerard Guźlak. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. — (Kultura Dzwonu = Kultur der Glocke = The Bell Culture ; t. 1). — ISBN: 978-83-8018-208-0. — S. 424–443. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: