Wykaz publikacji wybranego autora

Aldona Garbacz-Klempka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8417-6131 orcid iD

ResearcherID: A-3083-2017

Scopus: 35088115000

PBN: 5e709208878c28a04738ee24

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 299, z ogólnej liczby 304 publikacji Autora


1
 • A Cucuteni-Vădastra type dagger from site 26 at Strzyżów (S-E Poland) attests to the intercultural landscape of the eneolithic Eastern Carpathians / Anna Zakościelna, Kamil Adamczak, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Łukasz Kowalski // Analecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University ; ISSN 2084-4409. — 2023 vol. 18, s. 83–95. — Bibliogr. s. 93–95, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-29. — tekst: https://journals.ur.edu.pl/anarres/article/view/8369/7167

  orcid iD
 • keywords: Eneolithic, Lublin-Volhynian culture, Western Volhynian Upland, ED XRF analysis, copper dagger, grave goods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/anarres.2023.18.5

2
 • A final Bronze Age hoard from Cierpice, Poland: new evidence for the use and deposition of a horse bridle in the region / Jacek Gackowski, Łukasz Kowalski, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Anna Rembisz-Lubiejewska, Agnieszka Noryśkiewicz, Dariusz Kamiński, Andrzej Podgórski, Grażyna Szczepańska, Paweł Molewski, Mateusz Sosnowski, Marek Kołyszko, Magdalena Kozicka, Albin Sokół // Praehistorische Zeitschrift ; ISSN 0079-4848. — 2023 vol. 98 iss. 2, s. 646–674. — Bibliogr. s. 670–674, Zsfassung, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-09-11. — tekst: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pz-2023-2018/pdf

  orcid iD
 • keywords: Central Europe, Lusatian culture, Late Bronze Age, bronzesmithing, horse bridle, metal hoards, Nordic zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pz-2023-2018

3
4
 • Aluminium jako tworzywo artystyczne : opracowanie technologii wykonania statuetki ze stopu na osnowie aluminiumAluminium as artistic material / Zofia Kwak, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Janusz KOZANA, Dominik Rachwał // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 131–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 51. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniquesWstęp do problematyki konwersji elementów konstrukcyjnych, w tym elementów odlewanych / Edward Czekaj, Stanisław Pysz, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Robert Żuczek // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 21–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/axqBXh

 • słowa kluczowe: odlewanie, stopy aluminium, inżynieria materiałowa, konwersja materiałowa, konwersja konstrukcyjna, konwersja wytwórcza

  keywords: aluminium alloys, casting, materials engineering, material conversion, design conversion, process conversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2016.42.1.21

6
 • Analiza metaloznawcza ołowianych plomb typu drohiczyńskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie[Metallographic analysis of leaden seals of Drohiczyn type from the collection of National Museum in Krakow] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Anna Bochnak // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XXII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [30 maja – 1 czerwca 2019 r.], Bobolice : książka abstraktów / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2019. — ISBN: 978-83-65955-33-3. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza metaloznawczo-technologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II), Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)A metallurgical and technological analysis of the artefacts from the hoards discovered in Falejówka (hoard II), Zarszyn (hoard II), Wola Sękowa and Sanok (Biała Góra) / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Piotr Jurecki // W: Ku czci bogów i ludzi [Dokument elektroniczny] : skarby z okolic Sanoka : studium interdyscyplinarne / red. Wojciech Blajer, Piotr Kotowicz, Marcin Maciejewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2022. — e-ISBN: 978-83-227-9600-9. — S. 95–140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.muzeum.sanok.pl/images/stories/3_skarby_PDF/95-140_skarby_garbacz_jurecki.pdf [2023-01-23]. — Bibliogr. zbiorcza s. 219–235, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza mikrostruktury i właściwości brązów cynowych ze zmiennymi dodatkami krzemu, manganu, cynku i innych pierwiastkówAnalysis of the microstructure and properties of tin bronzes with variable additions of silicon, manganese, zinc and other elements / Janusz KOZANA, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marcin PIĘKOŚ // W: Krzepnięcie i krystalizacja metali [Dokument elektroniczny] : 63. międzynarodowa konferencja naukowa : Gliwice, 20–22.09.2023 : książka abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : PAN], [2023]. — S. 51–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kikm2023.syskonf.pl/conf-data/KIKM2023/files/KiKM2023_Book_of_Abstracts.pdf [2023-09-25]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza mikrostruktury i właściwości wieloskładnikowych brązów cynowychMicrostructure and property analysis of multicomponent tin bronzes / J. KOZANA, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK, E. Czekaj, A. Gazda, M. PEREK-NOWAK // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 141–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz.

 • słowa kluczowe: stopy miedzi, brązy cynowe, DSC, mikrostruktury, SEM-EDS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza oddziaływania wprowadzanego krzemu, cyny, żelaza oraz manganu do wybranych stopów AlSi w aspekcie jakości wytwarzanych stopów i odlewów : streszczenie[Investigations into the influence of silicon, tin, iron and manganese introduced into selected AlSi alloys in terms of the quality of the produced alloys and castings : abstract] / Janusz KOZANA, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marcin PIĘKOŚ // W: Nauka i technologia [Dokument elektroniczny] : odlewnictwo metali nieżelaznych : 24. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych = Conference science and technology / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza], 2023. — S. 13–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.nit.agh.edu.pl/abstrakty/24._konferencja_nauka_i_technologia_2023_ksiazka_abstraktow.pdf [2023-07-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza procesu konserwacji sarkofagów i świeczników cynowych[Analysis of the preservation process of sarcophagi and tin candlholders] / S. RZADKOSZ, D. Sidor, A. GARBACZ-KLEMPKA, A. Dyga // W: Nauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — ISBN: 978-83-63663-21-6. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych z osady kultury łużyckiej w GrzybianachAnalysis of the Bronze Age and early Iron Age casting technology on the basis of moulds from the Lusatian culture settlement at Grzybiany / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy / pod red. Tomasza Stolarczyka, Justyny Baron. — Legnica ; Wrocław : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-88155-53-6. — S. 539–565. — Bibliogr. s. 564, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie[Analysis of technology of making copper casting based on studies of histoerical objects and modern products] / Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 319–327. — Bibliogr. s. 326–327, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie[Analysis of technology of making copper casting based on studies of historical objects and modern products] / Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC // W: Quo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — ISBN: 978-80-553-0506-6. — S. 158–165. — Bibliogr. s. 165, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza technologii warsztatu odlewniczego osady kultury mogiłowej w Szczepidle, gm. Krzymów, woj. wielkopolskie, stan. 17, na podstawie badań metaloznawczychTechnological analysis of the casting workshop from the Szczepidło settlement on the basis of metallurgical studies / Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: Szczepidło : osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą = Szczepidło : tumulus culture metallurgitsts' settlement on the Warta river / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Archeologii. Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej. — Poznań : [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza], 2016. — (Archaeologia Bimaris. Monografie ; t. 9). — ISBN: 978-83-946591-1-0. — S. 389–424. — Bibliogr. s. 423–424, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza wyrobów metalowych pod względem jakości i technologii odlewania : skarb z epoki brązu z centralnej Polski[Analysis of a castings quality and metalworking technology : Bronze Age treasure from central Poland] / A. GARBACZ-KLEMPKA, Ł. Karczmarek, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, M. PEREK-NOWAK, P. Długosz // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analizy metaloznawcze monet zachodnioeuropejskich i arabskich oraz ozdób ze skarbu z Czarnkowa na tle problematyki surowcowo-technologicznej srebra we wczesnym średniowieczuMetallurgical analyses of West European and Arabic coins and ornaments from the Czarnków hoard against the background of raw material and technological issues of silver in the early Middle Ages / Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: Skarb srebrny z X wieku z Czarnkowa pod Legnicą = A tenth-century silver hoard from Czarnków near Legnica / red. nauk. Borys Paszkiewicz, Tomasz Stolarczyk. — Legnica ; Wrocław : Muzeum Miedzi w Legnicy ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022. — (Bibliotheca Nummaria Leopoldina ; 4). — ISBN 978-83-61416-19-7 Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. — ISBN: 978-83-88155-79-6 ; e-ISBN: 978-83-88155-80-2. — S. 97–158. — Bibliogr. zbiorcza 271–290, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang. - Toż pod adresem {http://www.muzeum-miedzi.art.pl/pdf/BNL%204.pdf}

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analizy metaloznawcze wybranych przedmiotów brązowych i ołowianych z cmentarzyska w ŚwibiuMetallographic analyses of selected bronze and lead artefacts from the cemetery at Świbie / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Karol Dzięgielewski, Małgorzata PEREK-NOWAK // W: Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku [Dokument elektroniczny], T. 2 / [oprac. red.] Monika Michnik, Karol Dzięgielewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice ; [Kraków] : Muzeum w Gliwicach ; Wydawnictwo Profil-Archeo (wydawca wykonawczy), 2022. — Dod. ISBN 978-83-66579-22-4 (Profil-Archeo), ISBN 978-83-963986-6-6 (tom 1 i 2). — e-ISBN: 978-83-963986-5-9. — S. 288–337. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://muzeum.gliwice.pl/images/upload/Wydarzenia/2023/02_luty/09_monografia_arch/Swibie_tom_2_opracowanie.pdf [2023-02-22]. — Bibliogr. s. 337, Summ.. — Afiliacje s. 359

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33547/Swibie2022.2.15

19
20
21
 • Analysis of failure process of maraging steel produced by Selective Laser Melting (SLM) / J. PIEKŁO, A. GARBACZ-KLEMPKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2022 vol. 67 iss. 3, s. 1107–1116. — Bibliogr. s. 1115–1116. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol3_2022/41.pdf

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, heat treatment, computer modelling, metallography, SLM, selective laser melting, maraging steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2022.139710

22
 • Analysis of phenomenon of plasticity loss of steel core made by selective laser melting method in zone of pressure mould conformal cooling channel / Jarosław PIEKŁO, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 vol. 16 iss. 12 art. no. 4205, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/12/4205/pdf?version=1686035502

  orcid iD
 • keywords: die casting, microstructural analysis, conformal cooling, fractography analysis, failure criterion, triaxiality factor, strain analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma16124205

23
24
 • Aneks XVAppendix XV / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek Kranc // W: Żeliwo : odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945) : wystawa ze zbiorów Muzeum w Gliwicach = Cast iron : art casting in the old Gliwice (1796-1945) : an exhibition from the Gliwice Museum Collection / Anna Kwiecień. — Gliwice : Muzeum w Gliwicach, cop. 2017. — ISBN: 978-83-89856-92-0. — S. 232–238. — Bibliogr. na końcu działu s. 315–318. — Tekst pol.-ang.. — A. Garbacz-Klempka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Application of CAD and CAE engineering software to recreate a prehistoric artifact / Andrzej FIJOŁEK, Paweł ŻAK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: ICPMEE 2022 [Dokument elektroniczny] : the International Conference of Processes Modelling and Experimental Engineering : 7–9 September 2022, Rytro, Poland : book of abstracts / ed. Karolina Kaczmarska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2022]. — S. 110–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.icpmee.org/ [2022-09-19]

 • keywords: copper alloys, archaeometallurgy, casting technology, CAE software, CAD design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: