Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Zielińska, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk prawnych / prawo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4266-5177 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a0473920ae

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Aspekty środowiskowe realizacji inwestycji - nowość techniczna w konfrontacji z prawem[The environmental aspects of investments - the technological novelty confronted with law] / Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 18. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-14]

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, inwestycje, własność intelektualna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty środowiskowe realizacji inwestycji - nowość techniczna w konfrontacji z prawemThe environmental aspects of the investments - the technological novelty in confrontation with the law / Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-26-7 ; e-ISBN: 978-83-66727-25-0. — S. 133–146. — Bibliogr. s. 144–146, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20IV%20-%20Decyzje_menedzerskie_KZP2020.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, inwestycje, własność intelektualna

  keywords: environmental protection, investments, intellectual property

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Computer programs as subject of intellectual property / Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Organizational development [Dokument elektroniczny] : contemporary challenges / eds. Rafał Kusa, Iwona Skalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — e-ISBN: 978-83-66727-18-2. — S. 141–151. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 150–151, Summ.. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0589/organizational_141.pdf

 • keywords: computer programs, copyright, intellectual property, EU law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Freedom of establishment and freedom of services in view of the judgement of the European Court of Justice of 19 November 2009, case C-314/08 Krzysztof Filipiak v. director of the tax chamber in Poznań / Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 773–[789]. — Bibliogr. s. [789], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Glosa, częściowo krytyczna, do Uchwały Sądu najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r., II UZP 6/08Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 4 December, 2008 (II UZP 6/08) / Agnieszka Maria ZIELIŃSKA // Radca Prawny ; ISSN 1230-1426. — 2010 R. 23 nr 1, s. 63–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Korzystanie z treści chronionych a sztuczna inteligencja – jak daleko sięga odpowiedzialność dostawcy usług udostępniania treści online w świetle art. 17 Dyrektywy 2019/790?The use of protected content and the artificial intelligence – how far does the liability of the online content service provider extend under Article 17 of Directive 2019/790? / Agnieszka ZIELIŃSKA // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; 350. Studia de Cultura ; ISSN 2083-7275. — 2022 t. 14 nr 2, s. 132–144. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/9472/8695

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, prawo autorskie, program komputerowy, własność intelektualna, odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online

  keywords: artificial intelligence, computer programme, copyright, intellectual property, liability of online service providers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24917/20837275.14.2.9

7
 • Nowoczesne technologie z punktu widzenia twórcy i odbiorcy dzieła – współczesne problemy prawa autorskiegoThe new technologies from the author's and the user's perspective – contemporary problems of copyright law / Agnieszka Maria ZIELIŃSKA // W: Współczesne wyzwania cyfryzacji – przegląd i badania / red. Aleksandra Surma, Ewelina Chodźko. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2019. — ISBN: 978-83-65932-85-3. — S. 48–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Dostęp również online: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/357/Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20wyzwania%20cyfryzacji%20-%20przegl%C4%85d%20i%20badania.pdf [2020-03-09]

 • słowa kluczowe: Internet, utwór, prawo autorskie, program komputerowy, gra komputerowa

  keywords: computer program, Internet, copyright law, computer game

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ochrona środowiska pracy przed zjawiskami patologicznymi – aspekty prawne[Work environment protection against pathological phenomena – the legal aspects] / Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prawo do publicznego udostępniania utworów a ryzyko prawne w obszarze prawa autorskiegoRight of communication to the public and legal risk in the area of copyright / Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20II%20-%20RYZYKO.pdf} [2020-01-30]. — ISBN: 978-83-955544-6-9 ; e-ISBN: 978-83-955544-9-0. — S. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nowoczesne technologie, ryzyko prawne, prawo autorskie, publiczne udostępnianie utworów, własność intelektualna

  keywords: new technologies, legal risk, copyright law, right of communication to the public, intellectual property

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Publiczne udostępnianie utworów : uwagi na tle wyroku TS z 26.04.2017 r. (Stichting Brein v. J. F. Wullems)Communication to the public of works : remarks against the background of CJ judgment of 26 April 2017 (Stichting Brein v. J. F. Wullems) / Agnieszka ZIELIŃSKA // Państwo i Prawo ; ISSN 0031-0980. — 2020 R. 75 z. 12, s. 123–136. — Bibliogr. s. 135–136

 • słowa kluczowe: prawo autorskie, publiczne udostępnianie utworu, streaming, tymczasowe zwielokrotnianie, prawo UE

  keywords: streaming, copyright, EU law, communication to the public of a work, temporary acts of reproduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami[Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wartość ekonomiczna obligacji wyemitowanych przed wybuchem II wojny światowej[The economical volue of bonds issued before the Second World War] / Agnieszka ZIELIŃSKA // Monitor Prawniczy ; ISSN 1230-6509. — 2011 R. 19 nr 8, s. 448–452

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej[Preventing pathology in organisation : the role of personal policy] / red. nauk. Dagmara LEWICKA ; aut. monografii: Dagmara LEWICKA, Justyna MICHNIAK, Dominika Mentel, Marzena STASZKIEWICZ, Agnieszka ZIELIŃSKA. — [Dodruk]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. — 269 s.. — Bibliogr. s. 255–269. — ISBN: 978-83-01-17472-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: