Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Wojteczko, dr inż.

poprzednio: Dudek

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0079-6849 połącz konto z ORCID

ResearcherID: Q-6757-2016

Scopus: 57038974800

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Alumina toughened zirconia composites with time-dependent strength improvement / Zbigniew PĘDZICH, Agnieszka WOJTECZKO, Marek Grabowy // W: ICACC2023 [Dokument elektroniczny] : 47\textsuperscript{th} International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites : January 22-27, 2023, Daytona Beach, Florida, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Daytona Beach : The American Ceramic Society], 2023. — S. [1], ICACC-S1-045-2023. — Tryb dostępu: https://eppro01.ativ.me/web/page.php?page=IntHtml&project=ICACC23&id=3415729 [2023-02-03]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Analiza stereologiczna gęstych spieków kompozytowych w układzie ATZStereological analysis of dense sintered ATZ composites / Marek Grabowy, Wiktoria Dzidek, Agnieszka WILK, Kamil WOJTECZKO, Agnieszka WOJTECZKO, Maciej Łuszcz, Yurii DELIKHOVSKYI, Zbigniew PĘDZICH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2021 t. 73 nr 2, s. 82–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/article/view/212/157

 • słowa kluczowe: kompozyty, mikrostruktura, tlenek glinu, tlenek cyrkonu, dwutlenek cyrkonu wzmocniony tlenkiem glinu

  keywords: microstructure, composites, aluminium oxide, zirconium oxide, alumina toughened zirconia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Consolidation of SHS derived SiC based composites / Z. PĘDZICH, K. WOJTECZKO, A. WOJTECZKO, A. GUBERNAT, M. M. BUĆKO // W: SHS 2019 [Dokument elektroniczny] : XV international symposium on Self-propagating High Temperature Synthesis : September 16–20, 2019, Moscow, Russia : [book of papers]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Russia : IPCP RAS, cop. 2019. — e-ISBN: 978-5-6040595-4-8. — S. 327–328. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24411/9999-0014A-2019-10119

8
 • Constant Stress Rate test as a tool to predict the lifetime of $\alpha$-alumina sintered bodiesTest stałego przyrostu naprężeń jako narzędzie do przewidywania czasu przeżycia spieków z $\alpha-Al_{2}O_{3}$ / WOJTECZKO A., Topa A., LACH R., WOJTECZKO K., PĘDZICH Z. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Description of subcritical crack growth phenomenon in alumina-zirconia particulate composites using parameters determined by the constant stress rate test / Agnieszka DUDEK, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH // W: Brittle Matrix Composites 11 : [proceedings of the 11\textsuperscript{th} international symposium on Brittle Matrix Composites (BMC-11) : Warsaw, September 28–30, 2015] / eds. Andrzej M. Brandt [et al.] ; Institute of Fundamental Technological Research. Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IFTR, 2015. — ISBN: 978-83-89687-96-8. — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • keywords: subcritical crack growth, strength tests, zirconia toughened alumina

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Description of subcritical crack growth phenomenon in selected zirconia/alumina composite by constant stress rate test conducted at different environmental conditions / A. DUDEK, R. LACH, Ł. Naróg, K. WOJTECZKO, Z. PĘDZICH // W: The ninth international conference on High-performance ceramics : November 4–7, 2015, Guilin : programme and abstracts. — [China : s. n.], [2015]. — S. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Determination of subcritical crack growth parameters in dense ceramic polycrystals by means of the constant stress rate test / A. DUDEK, R. LACH, K. WOJTECZKO, Z. PĘDZICH // W: Composites and ceramic materials – technology, application and testing : 14\textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża, 1–3 June 2015 : book of abstracts. — [Białowieża : s. n.], [2015]. — S. 35

 • keywords: silicon carbide, tetragonal zirconia, subcritical crack growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Determination of subcritical crack growth parameters in dense ceramic polycrystals by means of the constant stress rate test / Agnieszka DUDEK, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 206-207. — Abstracts of 14\textsuperscript{th} conference on Composites and ceramic materials – technology, application and testing : Białowieża, June 1\textsuperscript{st} - 3\textsuperscript{rd} 2015. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1167

 • keywords: silicon carbide, tetragonal zirconia, subcritical crack growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determination of the subcritical crack growth of oxide ceramics by means of the Constant Stress Rate Test / DUDEK Agnieszka, LACH Radosław, PĘDZICH Zbigniew // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 01827. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Determination of the subcritical crack growth parameters in $ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ composite under different environmental conditionsOkreślenie parametrów pękania podkrytycznego kompozytu z układu $ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ w różnych warunkach środowiskowych / Agnieszka WOJTECZKO, Łukasz Naróg, Zbigniew PĘDZICH // W: IMT 2016 : Innovative Manufacturing Technology : seminar: field assistant sintering technology and advanced materials; workshop: programming and selection of process sintering parameters for multiphase, high-melting point and non-equilibrium ceramics : [Krynica-Zdrój, 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} April 2016] : abstracts = Innowacje technologiczne wytwarzania / red. Maria Zybura-Skrabalak. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2016. — ISBN: 978-83-940827-2-7. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Determination of the subcritical crack growth parameters in $ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ composite under different environmental conditionsOkreślenie parametrów pękania podkrytycznego kompozytu z układu $ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ w różnych warunkach środowiskowych / Agnieszka WOJTECZKO, Łukasz Naróg, Zbigniew PĘDZICH // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2016 R. 89 nr 5–6, s. 496–497. — Bibliogr. s. 497. — Międzynarodowa konferencja IMT 2016

 • słowa kluczowe: pękanie podkrytyczne, test stałego przyrostu naprężeń, korund, tetragonalny tlenek cyrkonu

  keywords: tetragonal zirconia, subcritical crack growth, constant stress rate test, corundum

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2016.5-6.54

17
18
 • Environmental impact on the subcritical crack growth phenomenon of tetragonal zirconia / Agnieszka WOJTECZKO, Ewa Lipińska, Radosław LACH, Zbigniew PĘDZICH // W: Polish-Slovak-Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 13\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63633-97-1. — S. 114–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Estimation of lifetime of zirconia and zirconia-alumina composites using constant stress rate dataWyznaczanie czasu życia spieków z tlenku cyrkonu oraz kompozytów tlenek cyrkonu-tlenek glinu na podstawie wyników testu stałego przyrostu naprężeń / Agnieszka WOJTECZKO, Radosław LACH, Kamil WOJTECZKO, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2017 vol. 17 nr 1, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/3_2017_t1_Wojteczko.pdf

 • słowa kluczowe: tetragonalny dwutlenek cyrkonu, test stałego przyrostu naprężeń, wyznaczanie czasu przeżycia, kompozyty dwutlenek cyrkonu-tlenek glinu

  keywords: tetragonal zirconia, subcritical crack growth, constant stress rate test, lifetime determination, zirconia-alumina composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Fly ash from lignite combustion as a filler for rubber mixes. Pt. 2, Chemical valorisation of fly ash / Wojciech Orczykowski, Dariusz M. Bieliński, Rafał Anyszka, Tomasz Gozdek, Katarzyna Klajn, Grzegorz Celichowski, Zbigniew PĘDZICH, Agnieszka WOJTECZKO // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 17 art. no. 5979, s. 1-24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22-24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/17/5979/pdf?version=1661851284

 • keywords: mechanical properties, characterization, silanization, rubber vulcanizates, fractionated fly ash

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15175979

21
 • Friction and wear of alumina/graphene composite / WOJTECZKO A., WIĄZANIA G., Michalska K., KOT M., PĘDZICH Z. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Friction and wear of composites in alumina/zirconia systemZużycie oraz tarcie w kompozytach z układu tlenek glinu/dwutlenek cyrkonu / Agnieszka WOJTECZKO, Grzegorz WIĄZANIA, Marcin KOT, Zbigniew PĘDZICH // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2018 vol. 18 no. 1, s. 51–56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 56. — tekst: http://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/9_2018_t1_Wojteczko.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty, tlenek glinu, dwutlenek cyrkonu, tarcie ślizgowe, kula-tarcza

  keywords: composites, alumina, zirconia, ball-on-disc, sliding friction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Friction and wear of tetragonal zirconia based materials / WOJTECZKO A., WIĄZANIA G., KOT M., PĘDZICH Z. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Generation of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres / Witold Fortuniak, Piotr Pośpiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanisław Słomkowski, Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Agnieszka WOJTECZKO, Ewa WISŁA-WALSH, Magdalena HASIK // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2018 vol. 44 iss. 1, s. 374–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-23. — tekst: https://goo.gl/7zsFe3

 • keywords: electron microscopy, macroporosity, SiCO microspheres, mesoporosity, powders: microporosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2017.09.184

25
 • Influence of sintering method on phase composition and mechanical properties of zirconia/alumina/tungsten carbide composites / Z. PĘDZICH, K. WOJTECZKO, A. WOJTECZKO, M. M. BUĆKO, K. Jach, M. Rosiński // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 304. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: microstructure, composites, sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: