Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Uniwersał, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56613512700

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
2
 • Asymmetric rolling of copper, role of the rolling parametersAsymetryczne walcowanie miedzi, rola parametrów procesu / A. UNIWERSAŁ, S. WROŃSKI, M. WRÓBEL, K. WIERZBANOWSKI // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: miedź, walcowanie niesymetryczne, krzywizna pasma

  keywords: copper, asymmetric rolling, strip curvature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Charakterystyka mikrostruktury i własności mechanicznych miedzi poddanej procesowi walcowania asymetrycznegoMicrostructure characteristics and mechanical properties of copper after the asymmetric rolling process / A. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, I. KALEMBA-REC, K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI // W: XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — Na okł. dod.: Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-66-7. — S. 332–335. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: miedź, X-ray, EBSD, walcowanie asymetryczne

  keywords: copper, EBSD, X-ray, asymmetrical rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Effect of asymmetric cold rolling on the microstructure and texture of a commercially pure copper rolled with a different size of the working rolls / A. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, I. KALEMBA-REC, S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI // W: XXIII CAC 2015 : Conference on Applied Crystallography : 20–24 September 2015, Krynica-Zdrój, Poland : programme & abstracts. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2015]. — S. 228–229. — Bibliogr. s. 229

 • keywords: copper, asymmetric rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91Comparison of selected methods of the porosity testing in pressure die-castings of the AZ91 alloy / Agnieszka UNIWERSAŁ, Mirosław WRÓBEL, Sebastian WROŃSKI, Jan Bonarski, Adam Tchórz, Bogusz Kania // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 R. 80 nr 4, s. 235–241. — Bibliogr. s. 241

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • SEM study of the development of local texture and microstructure during asymmetric rolling of copper / Agnieszka UNIWERSAŁ, Tomasz TOKARSKI, Sebastian WROŃSKI, Mirosław WRÓBEL, Krzysztof WIERZBANOWSKI // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 293–294. — Bibliogr. s. 294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
18
 • Walcowanie asymetryczne - wybrane problemy. Cz. A, Walcowanie asymetryczne i inne technologie umożliwiające rozdrobnienie ziarnaAsymmetric rolling - selected topics. Part A: Asymmetric rolling and other technologies allowing to the grain size reduce / Agnieszka UNIWERSAŁ, Mirosław WRÓBEL // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2017 R. 62 nr 11, s. 14–19. — Bibliogr. s. 17–19. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: walcowanie asymetryczne, metody dużego odkształcenia plastycznego, nanometale

  keywords: asymmetric rolling, severe plastic deformation, nano metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2017.11.4

19
 • Walcowanie asymetryczne - wybrane problemy. Cz. B, Modelowanie procesu walcowania asymetrycznegoAsymmetric rolling - selected topics. Pt. B, Asymmetric rolling process-models / Agnieszka UNIWERSAŁ, Mirosław WRÓBEL // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 5, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • słowa kluczowe: MES, walcowanie asymetryczne, modele teoretyczne

  keywords: FEM, asymmetric rolling, theoretical models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.5.5

20
 • Walcowanie asymetryczne - wybrane problemy. Cz. C, Wpływ asymetrii walcowania asymetrycznego na teksturę i mikrostrukturę metaliAsymmetric rolling – selected topics. Pt. C, Rolling asymmetry effect on metals texture and microstructure / Agnieszka UNIWERSAŁ, Mirosław WRÓBEL // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 12, s. 14–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • słowa kluczowe: walcowanie asymetryczne, tekstura krystalograficzna, rozdrobnienie ziarna

  keywords: asymmetric rolling, crystallographic texture, grain size

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.12.3

21
 • Wpływ walcowania asymetrycznego z różną wielkością walców roboczych na teksturę krystalograficzną miedziEffect of asymmetric rolling with a different size of working rolls on the crystallographic texture of copper / A. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, K. WIERZBANOWSKI // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 495–498. — Bibliogr. s. 497–498, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: miedź, tekstura krystalograficzna, funkcja rozkładu orientacji, FRO, walcowanie asymeteryczne

  keywords: copper, asymmetric rolling, crystallographic texture, ODF, Orientation Distribution Function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: