Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Tąta, mgr

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8808-1858

ResearcherID: brak

Scopus: 56641099500

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja bombenzyny na powierzchni nanocząstek tlenku miedzi II[The adsorption of bombesin on the nanoparticles oxide copper (II) surface] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Aleksandra SZKUDLAREK, Maria STAROWICZ // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 43

 • słowa kluczowe: bombezyna, powierzchniowo wzmocniony efekt Ramana (SERS), nanocząstki tlenku miedzi (II)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Aktywność enzymów celulolitycznych immobilizowanych na nośnikach polimerowych opartych na N-winyloformamidzie[Activity cellulolytic enzymes immobilizes on carriers of polymer based on N-vinylformamid] / Agnieszka TĄTA, Ewa Witek, Edyta PRONIEWICZ, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Gawełek // W: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) [Dokument elektroniczny] : 25–27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka k. Żnina : książka abstraktów / Wydział Chemii UMK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Toruń : s. n.], [2014]. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ksd.chem.umk.pl/ksiazka_abstraktow_ksd.pdf [2014-07-18]. — Bibliogr. s. 37

 • słowa kluczowe: immobilizacja, N-winyloformamid, celulazy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application titaniun surface as biosensor of bombesin / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XI Copernican International Young Scientists Conference : 28-30 June 2017, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [Nicolaus Copernicus University], 2017. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA%20ABSTRAKTOW%20CIYSCON.pdf [2017-07-26]. — Bibliogr. s. 68

 • keywords: bombesin, BN, titanium, Ti, surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania mikrostruktury i morfologii kopolimerów N-winyloformamidu przy wykorzystaniu spektroskopii FT-IR i FT-Raman[FT-IR and FT-Raman spectroscopy used to study the microstructure morphology and copolymers of N-vinylformamide] / Ewa Witek, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA, Katarzyna Sokołowska, Edyta PRONIEWICZ // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 193. — A. Tąta, E. Proniewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie procesu adsorpcji bombezyny na powierzchni złota z wykorzystaniem techniki SERS : streszczenie[The study bombesin adsorption on a gold surface using SERS technique] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ, Leonard M. Proniewicz // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Tata.pdf [2014-09-23]. — Bibliogr. s. [1]

 • słowa kluczowe: złoto, bombezyna, SERS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Colloidal metal surfaces as biosensors of biological samples / Agnieszka TĄTA, Barbara Gralec, Edyta PRONIEWICZ // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 1, s. 7–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-17. — tekst: https://goo.gl/ZfMSz3

 • keywords: colloidal gold nanoparticles, AuNPs, colloidal silver nanoparticles, AgNPs, colloidal platinum nanoparticles, PtNPs, surface-enhanced Raman Scattering, SERS, bombesin, BN

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.1.7

10
 • Comparison of adsorption of bombesin and its Six \emph{C}-terminal fragments of Fe and $\gamma-Fe_{2}O_{3}$ : SERS studies / A. TĄTA, A. SZKUDLAREK, J. Pacek, M. Molenda, M. STAROWICZ, Y. Ozaki, E. PRONIEWICZ // W: XV\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : 15–19.9.2019, Wrocław–Wojanów : programme, abstracts, list of authors / eds. Marek Drozd, Małgorzata Kucharska, Anna Łukowiak. — Wrocław : Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, cop. 2019. — ISBN: 978-83-939559-0-9. — S. 41, IV6. — Bibliogr. s. 41. — Dostęp również online: {https://www.intibs.pl/icms2019/ksiazka_electronic_b5.pdf} [2019-09-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Copolymers of N-vinylformamide as support for immobilization of cellulolytic enzymes / J. Świder, A. TĄTA, K. Sokołowska, A. Konieczna-Molenda, E. Witek, E. PRONIEWICZ // W: CCT-2016 [Dokument elektroniczny] : Chemistry & Chemical Technology : international conference of Lithuanian society of chemistry : Vilnius, Lithuania, April 28–29, 2016 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : s. n.], [2016]. — e-ISBN: 978-609-95511-3-5. — S. 243. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/G5jxSu [2016-10-06]. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Copper(II) oxide nanoparticles as biosen sor of bombesin and its [fragments] / Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XI Copernican International Young Scientists Conference : 28-30 June 2017, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [Nicolaus Copernicus University], 2017. — S. 30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA%20ABSTRAKTOW%20CIYSCON.pdf [2017-07-26]. — Bibliogr. s. 30

 • keywords: CuO, surface-enhanced Raman spectroscopy, SERS, bombesin, BN, copper(II) oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of cellulolytic enzyme immobilization cellulose hydrolysis process / A. TĄTA, J. Świder, E. Witek, E. PRONIEWICZ, A. Konieczna-Molenda, N. Piergies, K. Gawełek // W: XXIV ICORS [Dokument elektroniczny] : XXIV International Conference on Raman Spectroscopy at the Friedrich Schiller University Jena, Germany : August 10–15, 2014 : conference proceedings / eds. Jürgen Popp, Volker Deckert. — Wersja do Winsows. — Dane tekstowe. — [Leibniz] : Leibniz-Institute Photonic Technology (IPHT), cop. 2014. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Abstract W: XXIV. ICORS : XXIV. International Conference on Raman Spectroscopy : Jena, Germany, August 10–15, 2014. — [Germany : s. n., 2014]. — S. 155–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Enzymy celulolityczne immobilizowane na kopolimerach N-winyloformamidu w procesach hydrolizy surowców celulozowych[Cellulolytic enzymes immobilized on copolymers of N-vinylformamide in hydrolysis processes cellulosic feedstocks] / Ewa Witek, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Sokołowska, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 196. — A. Tąta – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Functional polymeric supports for biocatalysts for the enzymatic hydrolysis of cellulose / Katarzyna Sokołowska, Ewa Witek, Agnieszka TĄTA, Anna Konieczny-Molenda, Edyta PRONIEWICZ, Natalia Piergies, Joanna Świder // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 280–281 ID B015. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 281. — Toż na Dysku Flash. — W publikacji błędnie podano nazwisko autorki: Natalia Pierges

 • keywords: FT-IR, FT-Raman, enzymatic hydrolysis, vinylformamide (NVF), carriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Funkcjonalne kopolimery N-winyloformamidu z immobilizowanymi enzymami celulolitycznymi do hydrolizy odpadów celulozowych : [abstrakt][Functional copolymers of N-vinylformamide with immobilized enzymes cellulolytic for the hydrolysis of cellulosic waste : abstract] / Ewa Witek, Anna Konieczna-Molenda, Katarzyna Sokołowska, Joanna Świder, Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: TECHEM 8 [Dokument elektroniczny] : 8. Kongres Technologii Chemicznej : "Surowce - energia - materiały" : 30 sierpnia–4 września 2015, Rzeszów : materiały kongresowe / Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 217. — A. Tąta, E. Proniewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: N-winyloformamid, hydroliza enzymatyczna, immobilizacja enzymów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Funkcjonalne nośniki polimerowe dla biokatalizatorów do enzymatycznej hydrolizy celulozy[Functional polymer carriers of biocatalyst for the enzymatic hydrolysis of celluose] / K. Sokołowska, A. TĄTA, J. Świder, E. Mosoń, A. Konieczna-Molenda, E. PRONIEWICZ, E. Witek // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 211. — Bibliogr. s. 211. — A. Tąta, E. Proniewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Green-chemistry methods for the synthesis of metal nanoparticles : [abstract] / Jagoda RYBA, Agnieszka TĄTA, Edyta PRONIEWICZ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 135

 • keywords: metal nanoparticles, plant, biosynthesis, green-chemistry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Interaction of bombesin and its fragments with gold nanoparticles analyzed using surface-enhanced Raman spectroscopy / Agnieszka TĄTA, Aleksandra SZKUDLAREK, Younkyoo Kim, Edyta PRONIEWICZ // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2017 vol. 173, s. 251–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-20. — tekst: https://goo.gl/25Ne7o

 • keywords: bombesin (BN), surface-enhanced Raman scattering (SERS), carboxyl terminal fragments of bombesin, gold coated silicon wafer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2016.09.024

22
23
 • Ions-free electrochemically synthetized in aqueous media flake-like CuO nanostructures as SERS reproducible substrates for the detection of neurotransmitters / TĄTA Agnieszka, SZKUDLAREK A., Pacek Joanna, Molenda Marcin, STAROWICZ Maria, PRONIEWICZ E. // W: ICAVS-10 [Dokument elektroniczny] : 7–12 July 2019 Auckland, New Zealand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: SERS, neurotransmitters, adsorption at solid/liquid interface, surface-enhanced Raman scattering, copper oxide(II) nanostructures, CuONSs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25