Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Różycka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0438-1168 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55576322400

PBN: 5e7092b1878c28a04739ae12

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • AAC concrete in Poland - today and tomorrow / Jan MAŁOLEPSZY, Agnieszka RÓŻYCKA // Autoclaved Aerated Concrete Worldwide ; ISSN 2569-7064. — 2018 [no.] 1, s. 14–19. — Bibliogr. s. 18–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Autoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi zbrojone włóknami wollastonitowymiLightweight autoclaved cement based composites reinforced with wollastonite fibres / Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 344–348. — Bibliogr. s. 348. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2008_4_61.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości mechaniczne, wollastonit, mikrosfera, włókno, kompozyty cementowo-włókniste

  keywords: mechanical properties, wollastonite, fibers, cenospheres, fiber-reinforced cement composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie i klasyfikacja mikrowłókien azbestu – aspekt obliczeniowy[Studies and classification of the asbests microfibres – numerical aspect] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Jerzy DYCZEK, Agnieszka RÓŻYCKA, Dorota Wallis, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 432. — Bibliogr. s. 432

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Beton komórkowy gęstości $350 kg/m^{3}$ wyprodukowany w technologii popiołowej materiałem dla budownictwa energooszczędnegoFly ash based autoclaved aerated concrete in density $350 kg/m^{3}$ as a material for energy – efficient construction / Paweł Walczak, Paweł Szymański, Agnieszka RÓŻYCKA // W: Dni betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła 13–15 października 2014 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-19-3. — S. 1117–1126. — Bibliogr. s. 1126, Streszcz., Abstr.. — A. Różycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania[Cement with the sulfate regulator of setting time] / Mo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna. — Int.Cl.: C04B 103/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422988 A1 ; Opubl. 2019-04-08. — Zgłosz. nr P.422988 z dn. 2017-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 8, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422988A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
14
15
 • Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method / Cezary CZOSNEK, Paulina Baran, Przemysław GRZYWACZ, Paweł BARAN, Agnieszka RÓŻYCKA, Jerzy F. JANIK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Granulacja odpadu perlitowegoGranulation of perlite waste / Agnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Incorporation of Al in C-A-S-H gels with various Ca/Si and Al/Si ratio: microstructural and structural characteristics with DTA/TG, XRD, FTIR and TEM analysis / Ewa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Agnieszka RÓŻYCKA, Łukasz GOŁEK // Construction and Building Materials ; ISSN 0950-0618. — 2017 vol. 155, s. 643–653. — Bibliogr. s. 652–653, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/xbFRBC

  orcid iD
 • keywords: microstructure, TEM, FTIR spectroscopy, C-S-H, calcium silicate hydrate, supplementary cementitous materials, alkali activated cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.conbuildmat.2017.08.091

19
20
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, FRĄC Maksymilian. — Int.Cl.: C04B 38/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406981 A1 ; Opubl. 2015-08-03. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 16, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406981A1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, autoklawizowany beton komórkowy, pył perlitowy

  keywords: expanded perlite, autoclaved aerated concrete, perlite dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Mo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna. — Int.Cl.: C04B 38/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423561 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423561 z dn. 2017-11-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 12, s. 24-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423561A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mieszanka do wytwarzania betonu komórkowego[Mix for producing cellular concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC. — Int.Cl.: C04B 14/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233107 B1 ; Udziel. 2019-05-13 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233107B1.pdf

 • słowa kluczowe: perlit ekspandowany, autoklawizowany beton komórkowy, pył perlitowy

  keywords: expanded perlite, autoclaved aerated concrete, perlite dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkichAssessment of the possibility of production lightweight aggregate from fly ash / Marek PETRI, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 1099–1107. — Bibliogr. s. 1107, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowegoAssessment of the possibility of using calcareous fly ash to production autoclaved aerated concrete / Agnieszka RÓŻYCKA, Marek PETRI, Katarzyna Łaskawiec // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2013 nr 2, s. 42–43. — Bibliogr. s. 43. — Agnieszka Różycka, Marek Petri - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: