Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Peszko, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8628-0036 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392089

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnychSmall and medium enterprises activity in European Union structural funds usage / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnychSmall and medium enterprises activity in European Union Structural Funds usage / Agnieszka PESZKO // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 77–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktywność mikroprzedsiębiorców w korzystaniu z funduszy strukturalnychMicro-enterprises professional activity of UE structural funds usage / Agnieszka PESZKO // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the enterprise's management process in the face of globalization : theory and praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Oranizacji Przesiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE, 2008. — ISBN: 978-83-927790-0-1. — S. 461–468. — Bibliogr. s. 467, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Applying the ARCS model of motivation design to e-learning / Agnieszka PESZKO // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 5846-5852. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 5852, Abstr.

 • keywords: e-learning, student’s motivation, ARCS Model of Motivation Design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bariery utrudniające korzystanie z funduszy unijnych przez sektor MSPBarriers obstructive utilization of European Union grants by small and medium enterprises sector / Agnieszka PESZKO // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and competitiveness under globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : AE, 2006. — ISBN10: 83-924656-0-1. — S. 335–342. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Changes in the European Union countries’ levels of innovation performance at time of pandemic / Krzysztof BRANIA, Agnieszka PESZKO // W: Contemporary challenges in management and economy in the area of COVID-19 [Dokument elektroniczny] / ed. by Marcin Suder, Maciej Woźniak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — e-ISBN: 978-83-67427-63-0. — S. 141–149. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 149, Summ.. — tekst: https://repo.agh.edu.pl/bitstreams/8d37b41d-39a2-4b80-9b7e-791819edd388/download

 • keywords: clusters, innovation, European Union, Global Innovation Index, pandemic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Collaboration of Polish enterprises in feld of innovative activities / PESZKO Agnieszka // W: Business, economics and science [Dokument elektroniczny] : common challenges : monograph / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bologna : Filodiritto Editore, cop. 2020. — Dod. na okł.: Project: "Economic development through active cooperation between universities and enterprises in the Polish-German border region". — e-ISBN: 978-88-85813-98-4. — S. 130-135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/publikacje/E-BOOK_CY29_Monograph.pdf [2020-07-14]. — Bibliogr. s. 134-135

 • keywords: innovations, Polish enterprises, collaboration of enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cooperation between enterprises seen as opportunity for increased innovativeness / Agnieszka PESZKO, Alexandra Horobet // W: Science, business, and universities : cooperation, knowledge transfer, and entrepreneurship / eds. Joanna Duda, Tomasz Bernat. — New York : Routledge, cop. 2022. — (Routledge Studies in International Business and the World Economy). — Dod. ISBN: 978-1-032-19236-9. — ISBN: 978-1-032-19234-5 ; e-ISBN: 978-1-003-25827-8. — S. 46–60. — Bibliogr. s. 58–60. — tekst: https://tiny.pl/9b5j8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003258278-5

9
 • Direction of changes in project management methodologiests - consequences for the teamKierunki zmian w metodykach zarządzania projektami - konsekwencje dla zespołu / Agnieszka PESZKO // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2023 t. 24 nr 4, s. 161-173. — Bibliogr. s. 171-173, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2023-12-31. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=618607

 • słowa kluczowe: zespół projektowy, metodyki zarządzania projektami, kompetencje członków zespołu projektowego

  keywords: project team, project management methodologies, project team members competence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0054.2979

10
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle krajuMałopolska small and medium enterprises sector investment activity against a background of the entire country / Joanna DUDA, Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–24]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [23], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle krajuMałopolska small and medium enterprises sector investment activity against a background of the entire country / Joanna DUDA, Agnieszka PESZKO // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 69–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Elementy reengineeringu w procesie zmian strukturalnych przedsiębiorstwa na przykładzie hutniczego przedsiębiorstwa remontowego w KrakowieElements of reengineering in process of structural changes of enterprise on example of metallurgical repair enterprise in Cracow / Agnieszka PESZKO // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4: Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 441–447. — Bibliogr. s. 447

 • słowa kluczowe: reengineering, zmiany strukturalne, Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Krakowie

  keywords: reengineering, structural changes, Metallurgical Repair Enterprise in Cracow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Employees' autonomy and company's innovativeness in small and medium-sized enterprises / Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO // W: Knowledge – economy – society : challenges for contemporary economies – global, regional, network and organizational perspective / eds. Jacek Kopeć, Bogusz Mikuła. — Toruń : TNOiK „Dom Organizatora”, 2019. — Materiały z konferencji XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo” : CFM 2019. — ISBN: 978-83-7285-891-7 ; e-ISBN: 978-83-7285-897-9. — S. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289. — tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Finansowanie inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych województwach PolskiFinancing investments by small and medium enterprises from selected regions of Poland / Agnieszka PESZKO // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring potential under globalization and new economy conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — ISBN: 978-83-924656-3-8. — S. 733–741. — Bibliogr. s. 740, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Innovativeness level vs cooperation between companies in Poland / Agnieszka PESZKO // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 5944-5953. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 5952-5953, Abstr.

 • keywords: innovativeness, cooperation, Polish enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w PolsceBusiness environment institutions supporting Polish SME development / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji : uwarunkowania – innowacje – strategie / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. — ISBN: 978-83-62511-18-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Istota i znaczenie zespołu projektowego w zarządzaniu projektami[The essence and importance of the project team in project management] / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim [Dokument elektroniczny] : wybrane zagadnienia w teorii i praktyce / pod red. Iwony Gawron, Teresy Myjak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2019. — e-ISBN: 978-83-65575-56-2. — S. 123–136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 135–136. — A. Peszko - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://wydawnictwo.pwsz-ns.edu.pl/images/pdf/2019/Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_2019.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Małopolskie MSP korzystające z funduszy strukturalnychSmall and medium enterprises of Malopolska region benefiting from structural funds / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-79-9. — S. 53–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Micro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds / Agnieszka PESZKO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Summ.

 • keywords: Poland, SME, structural funds, financing development sources, medium enterprises, small enterprises, microenterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2014.15.1.97

21
 • Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysuSmall and medium enterprises investment plans in the time of crisis / Agnieszka PESZKO // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring challenges in the face of the global economic crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — ISBN: 978-83-927790-6-3. — S. 263–269. — Bibliogr. s. 268–269, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pomoc publiczna dla sektora energetyki odnawialnejPublic aid for renewable energy sector / Agnieszka PESZKO, Bartosz SOLIŃSKI // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 367–380. — Biobliogr. s. 380. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-17.pdf

 • słowa kluczowe: źródła finansowania, energetyka odnawialna, Fundusze Ochrony Środowiska, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności

  keywords: renewable energy sources, structural funds, way of financing, Environment Protection Funds, Cohesion Fund

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Poziom absorbcji środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce na tle innych państw Unii EuropejskiejEuropean Union Structural Fund and Cohesion Fund utilization level in Poland against the other European Union member countries / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 106–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Programy PHARE 2000, PHARE 2001, PHARE 2002 w Małopolsce oraz środki z funduszy strukturalnych jako pomoc w rozwoju sektora MSPPHARE 2000, 2001 and 2002 programs in Malopolska and financial means from structural grants as a service in development of small and medium enterprises sector / Agnieszka PESZKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 167–177. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: