Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Majer-Durman, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Atrakcje geoturystyczne i turystyczne krakowskich Krzemionek Podgórskich[Geotourist and tourist attraction of the Krzemionki Hills in Cracow] / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CreativeTime, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-25-8. — s. 16–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geoturystyka jako sposób upowszechniania wiedzy na temat obiektów przyrody nieożywionej[Geotourism as a way of promoting the objects of inanimate nature] / MAJER-DURMAN Agnieszka // W: Geoparki – georóżnorodność – geoturystyka : ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej : Lublin, 6–8 czerwca 2011 : streszczenia wystąpień / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. — Lublin : [UMCS], 2011. — S. 62–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geoturystyka w aglomeracji miejskiej na przykładzie Krakowa[Geotourism in the example of the urban agglomeration of Cracow] / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Krajobraz kulturowy a turystyka : Biała Podlaska, 23–24 września 2011 rok : streszczenia referatów / Państwowa Szkoła Wyższa w Bielsku-Białej. — [Bielsko-Biała : PSW], [2011]. — S. [12–13]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Krzemionki Podgórskie – miejsce gdzie przeszłość łączy się z przyszłością[Krzemionki Podgorskie in Cracow – a place where past connects to the future] / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: II Polski Kongres Geologiczny : geologia jedna?! : Warszawa, 17–19 września 2012 : abstrakty / red. nauk. Włodzimierz Mizerski, Barbara Żbikowska. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy, 2012. — ISBN: 978-83-7863-087-6. — S. 53. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Petrographic analysis of conglomerates – examination methods / A. MAJER-DURMAN // W: Herlandia [Dokument elektroniczny] : XIII. international conference of young geologists : Herl'any 26.–28.04.2012 : proceedings : abstract book / eds. Barbara Zahradníková, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Geological Club, 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970924-0-5. — S. 9–11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Petrographic composition and origin of the Dębowiecki conglomerate, Carpathian Foredeep (Poland) - preliminary results / Agnieszka MAJER-DURMAN // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2014 vol. 40 no. 1, s. 102. — Bibliogr. s. 102. — XV\textsuperscript{th} international conference of young geologists Herl'any 2014 : Międzybrodzie Żywieckie, Poland, May 8\textsuperscript{th}–10\textsuperscript{th} 2014 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.1/geol.2014.40.1.75.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Porównanie metod analizy ilościowej składu petrograficznego skał grubookruchowych dla materiału rdzeniowego : metodyka badań[Comparison of methods for quantitative analysis of petrographic composition of coarse detrital rocks for the core material – research methodology] / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Metodologia badań wykorzystywana przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny] : monografia 2014 / pod red. Beaty Bochentyn, Moniki Walkowicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-43-2 ; e-ISBN: 978-83-63058-41-8. — S. 14–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 20–21. — Toż w wersji drukowanej

 • słowa kluczowe: piaskowce, analiza planimetryczna skał, metoda punktowa, metoda liniowa, zlepieńce

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Porphyry as a tourist attraction in the urban agglomeration of Krakow / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Towards tourism 2013 : international conference of PhD. students : Košice 26.02.2013 : abstracts. — [Košice : s. n.], [2013]. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Results of origin and petrographic composition of the Dębowiecki conglomerates from the Cieszyn IG 1 and Dębowiec IG 1 boreholes (Carpathian Foredeep, Poland) / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: VII GeoSymposium of young researchers ”Silesia 2014” : 17–19\textsuperscript{th} September, Żywiec : conference proceedings / eds. Dmitry Zastrozhnov [et al.]. — [Poland : s. n.], [2014]. — Opis wg okł.. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rock row materials in the architecture of Cracow as a geotourist attraction / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: GEOTOUR'13 & IRSE'13 : international twin conference : strategies of bundling geotourist and geoheritage attractions : IRSE: mining heritage of Central Europe and its protection : 25–27 September 2013, Wrocław, Złoty Stok : book of abstracts / ed. Malwina Kobylańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Selected geological objects in area of the Dębnik anticline (Southern Poland) in terms of their geoturism provision / Dominika MAKOWSKA, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposoby zagospodarowania rejonów umocnień militarnych dla celów turystycznych na przykładzie Helu i Krakowa[Manners of development of the military fortifications for tourist destinations on the example of Hel and Cracow] / Agnieszka MAJER-DURMAN, Agnieszka POLAŃSKA-KŁAPUT // W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CreativeTime, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-25-8. — s. 9–15. — Bibliogr. s. 15,

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Szlakiem krzyży i kapliczek w Tatrach : turystyka religijna na trasie Kuźnice-Kalatówki i Kuźnice-WiktorówkiOn the trail of crosses and chapels in the Tatra mountains : religious tourism on the route from Kuźnice to Kalatówki and from Kuźnice to Wiktorówki / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Sacrum w krajobrazie : materiały XV interdyscyplinarnego seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG : Lublin–Roztocze, 25–27 September 2012 = Sacrum in the landscape : working papers of the 15\textsuperscript{th} interdisciplinary seminar of the Cultural Landscape Commission of the PTG / eds. Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Zakład Ochrony Środowiska, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. — Lublin : Zakład Ochrony Środowiska WNoZiGP UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012. — ISBN: 978-83-7847-011-3. — S. 53–55. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kraków, Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The Diplopora dolomites in the architecture of the Krakow area / Dominika MAKOWSKA, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • keywords: dolomites, Diplopora dolomites, Triassic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The Diplopora dolomites in the architecture of the Krakow area / Dominika MAKOWSKA, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 35–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.

 • keywords: monuments, Diplopora dolomites, Triassic rock, revalorization, Żelatowa quarry, Libiąż quarry, rock material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1606

16
 • The occurrence of Upper Jurassic limestones in Cracow area and example of their usage in the city architectureWystępowanie wapieni górnej jury na terenie Krakowa i przykłady ich wykorzystania w architekturze miasta / Agnieszka MAJER-DURMAN // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2012 nr 1–2, s. 13–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr., Streszcz

 • słowa kluczowe: Kraków, architektura, wapienie górnej jury

  keywords: architecture, Cracow, Upper Jurassic limestones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Walory przyrodnicze i ich ochrona w rejonie przełomu BiałkiNatural values and their protection in the region of Białka ravine / Agnieszka POLAŃSKA-KŁAPUT, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, 3 / pod red. Teodory M. Traczewskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7493-750-4. — S. 529–539. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 538–539. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Walory przyrodnicze i ich ochrona w rejonie przełomu Białki : streszczenie[Natural values and their protection in the region of Białka ravine : abstract] / Agnieszka POLAŃSKA-KŁAPUT, Agnieszka MAJER-DURMAN // W: EKO-DOK 2013 : V ogólnopolska konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : Szklarska Poręba, 14–17 kwietnia 2013 / Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], 2013. — s. 45–46. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: Obłazowa Skała, rezerwat przełom Białki, ochrona przyrody, turystyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ turystyki wypoczynkowej na środowisko przyrodnicze[The impact of leisure tourism on the natural environment] / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale : Biała Podlaska 13–15 września 2012 : streszczenia referatów i posterów. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ turystyki wypoczynkowej na środowisko przyrodnicze widziane oczami turystyInfluence of leisure tourism on the environment seen through the eyes of a tourist / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale = Recreation in high potential landscapes / red. t. Andrzej Richling, Łukasz Zbucki ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. — Warszawa ; Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II ; Papieska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2012. — (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology ; ISSN 1899-3850 ; t. 34). — ISBN: 978-83-61044-90-1. — S. 169–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wstępne wyniki badań składu petrograficznego i pochodzenia materiału okruchowego tzw. zlepieńców dębowieckich[Petrology and origin of the Dębowiecki conglomerates – preliminary results] / Agnieszka MAJER-DURMAN // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436 ; nr 2. — 2014 [nr] 1, s. 302–303. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 303, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V edycja

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, zlepieńce dębowieckie, analiza petrograficzna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wstępne wyniki badań składu petrograficznego materiału okruchowego zlepieńców dębowieckich z otworu wiertniczego Cieszyn IG 1Preliminary results on petrographic composition of the coarse-grained sediments called Dębowiecki conglomerates from the Cieszyn IG 1 borehole / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 95–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.. — Abstrakt dostępny w Internecie: http://kdimu.pwr.wroc.pl/download/14abstrakty.pdf [2014-09-23]. – S. [17]

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, osady mioceńskie, zlepieńce dębowieckie

  keywords: Carpathian Foredeep, the Miocene sediments, Debowiecki conglomerates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wybór optymalnej metody dla oznaczenia składu petrograficznego osadów grubookruchowych[The choice of the appropriate petrographic method for the coarse-grained sediments] / Agnieszka MAJER-DURMAN // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-38-8. — S. 33–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w cz. 5: Nauki inżynieryjne (inżynieria środowiska)

 • słowa kluczowe: analiza planimetryczna skał, metoda punktowa, metoda liniowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu: