Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Kabalska, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9646-3469 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70938d878c28a0473ac914

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Atrakcyjność sektora producentów wód butelkowanych[Attractiveness of bottled waters producers sector] / Agnieszka KABALSKA // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata : monografia / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. — Słupsk : NETWORK SOLUTIONS, 2015. — Na okładce tyt.: Nauka kluczem do poznania świata : monografia 2015. — Na s. red. i na okładce błędny ISBN. — ISBN: 978-83-63216-01-6. — S. 105–111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Business models of sustainable fashion – the exploration from micro-institutional perspective / Alina KOZARKIEWICZ, Monika Łada, Agnieszka KABALSKA // W: 7\textsuperscript{th} international conference on New Business Models [Dokument elektroniczny] : Sustainable Business Model Challenges: Economic Recovery and Digital Transformation : Rome, June 23-24 2022: conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome : LUMSA University], [2022]. — e-ISBN: 979-12-210-1188-3. — S. 1052–1055. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static1.squarespace.com/static/5e8f3c880e1d607ebd5469b6/t/62b5c1369679562299f0caaf/1656078758283/NBM2022_BOP.pdf [2022-07-01]. — Bibliogr. s. 1054–1055

 • keywords: institutional work, institutional portfolio, embedded agency, responsible fashion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Clusters in Polish health resorts sectorKlastry w polskim sektorze uzdrowiskowym / Agnieszka KABALSKA // W: Od tradycji do współczesności : współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego / red. nauk. Anna Kosieradzka, Danuta Rojek. — Warszawa : Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018. — Konferencja pod takim samym tytułem odbyła się 16-17.03.2017 w siedzibie WSB w Dąbrowie Górniczej. — ISBN: 978-83-63370-08-4. — S. 60–74. — Bibliogr. s. 71–74, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: klastry, zarządzanie strategiczne, współpraca, ośrodki uzdrowiskowe

  keywords: clusters, cooperation, health resorts, strategic management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • In quest for the ultimately sustainable business modelW poszukiwaniu kompleksowo zrównoważonego modelu biznesu / Agnieszka KABALSKA // Zeszyty Naukowe = Research Reviews / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie = Management ; ISSN 2083-1560. — 2021 nr 43, s. 32-42. — Bibliogr. s. 41-42, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://zim.pcz.pl/znwz/files/z43/3_43.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modele biznesu, zrównoważone modele biznesu, zrównoważona wartość

  keywords: business models, sustainable value, sustainable business model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2021.3.03

6
 • Innowacje w kreowaniu i modyfikowaniu modeli biznesowychInnovations in forming and modifying of business models / Agnieszka KABALSKA // W: Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach / pod red. Małgorzaty Smolarek. — Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2016. — ISBN: 978-83-64788-61-1. — S. 11–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, modele biznesu, kreowanie wartości

  keywords: value creation, innovation, strategic management, business models, competitive advantage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Innowacyjny model biznesu przedsiębiorstwa jako źródło jego przewagi konkurencyjnejInnovative business model of an enterprise – a source of the competitive advantage / Agnieszka KABALSKA // W: Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku / pod red. Alicji K. Krzepickiej i Jolanty Tarapaty. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2018. — ISBN: 978-83-7938-129-6. — S. 81–94. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacyjność, przewaga konkurencyjna, modele biznesu

  keywords: innovation, business models, competitive advantage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kolektywne i indywidualne kompetencje analityczne jako współczesne fundamenty rozwoju organizacjiColective and individual analytical competences as a contemporary foundations of organization's development / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2018 z. 118, s. 305-316. — Bibliogr. s. 314–316, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z118/Kozarkiewicz,%20Kabalska.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kompetencje organizacyjne, kompetencje analityczne, analityka biznesowa

  keywords: organizational competences, business analytics, analytical competences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kompetencje organizacyjne w otwartej gospodarce cyfrowej[Organizational competences in an open digital economy] / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA. — Warszawa : CeDeWu, 2021. — 289 s.. — Bibliogr. s. 255–284. — ISBN: 978-83-8102-458-7

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koncepcja modelu biznesu a realizacja działań z zakresu CSR na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydobywczej w PolsceBusiness model concept and corporate social responsibility in mining enterprises in Poland / Katarzyna HAŁASIK, Agnieszka KABALSKA // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne ; ISSN 1689-8966. Zarządzanie. — 2016 R. 43 nr 2, s. 81–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, model biznesu

  keywords: corporate social responsibility, business models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12775/AUNC_ZARZ.2016.019

11
 • Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polsce[Customer value configuration in spa sector in Poland] / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w PolsceValue configuration in SPA services sector in Poland / Agnieszka KABALSKA, Alina KOZARKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 137–147. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/12.pdf

 • słowa kluczowe: łańcuch wartości, wartość klienta, konfigurowanie wartości, sieć wartości, sektor usług uzdrowiskowych

  keywords: value chain, customer value, value configuration, value network, SPA services sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Korzyści i bariery współpracy międzyorganizacyjnej – studia przypadku polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych[Advantages and bariers of interorganizational cooperation – cas studies of Polish health resat enterprises] / Agnieszka KABALSKA // W: Globalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 10. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, kreowanie wartości, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Korzyści i bariery współpracy międzyorganizacyjnej – studium przypadku polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowychBenefits and barriers of the inter-organizational cooperation – case study of polish health resort enterprises / Agnieszka KABALSKA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 127–143. — Bibliogr. s. 140–143, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/10.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, kreowanie wartości, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

  keywords: value creation, health resorts, interorganizational cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kuracjusz i klient: ewolucja propozycji wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych w PolscePatient and client: evolution of value proposition in business models of health resort enterprises in Poland / KOZARKIEWICZ Alina, KABALSKA Agnieszka // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 R. 24 nr 10 dod.: CD, s. 296–309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 308–309, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: model biznesu, propozycja wartości, klient, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

  keywords: business model, value proposition, health resort enterprises, client

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Management of creative projects – challenges and paradoxes / KOZARKIEWICZ Alina, KABALSKA Agnieszka // W: Project management development – practice and perspectives [Dokument elektroniczny] : sixth international scientific conference on Project management in the Baltic countries : Riga, Latvia, April 27–28 2017 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Riga : University of Latvia, cop. 2017. — ISSN 2256-0513. — S. 140–152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ijAKDP [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr.

 • keywords: creativity, project management, paradoxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Management of creative projects: challenges and paradoxes / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // PM World Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2330-4480. — 2017 vol. 6 iss. 7, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/u3GkoT [2017-07-14]. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: creativity, project management, paradoxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modele biznesu polskich uzdrowisk[Business models of Polish health resorts] / Agnieszka KABALSKA // W: Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki : monografia 2016 : [III ogólnopolska konferencja naukowa : 25.05.2016, Wrocław] / red. nauk. Magdalena Drewniak, Monika Woźniak, Daria Becker-Pestka. — Waleńczów : INTELLECT Magdalena Drewniak, 2016. — ISBN: 978-83-943426-2-3. — S. 102–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Odbiorca usług uzdrowiskowych jako e-recenzent propozycji wartości dla klientaThe recipient of medical spa services as an e-reviewer of the value proposition / Agnieszka KABALSKA // W: E-management. T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych / red. nauk. Sebastian Kopera. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński Instytut Przedsiębiorczości, 2021. — ISBN: 978-83-958454-5-1. — S. 57–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Summ.. — Dostęp również online: {https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/documents/137560027/138668814/E-management+t.I.pdf/15b23d66-102a-442a-9c6b-90c6b9aa2d92} [2021-10-19]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: propozycja wartości, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe, klient przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, atrybuty wartości dla klienta, usługa uzdrowiskowa

  keywords: value proposition, spa treatment, health-resort enterprise, value proposition attributes, customer of the health-resort enterprise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oferta kształcenia uczelni, a dostępność specjalistów w Polsce na przykładzie geologów[Offer of education and the availability of specialists in Poland on the example of geologists] / Katarzyna HAŁASIK, Agnieszka KABALSKA // W: Polish scientific networks : konferencja : Warszawa 18–20.06.2015. — [Warszawa : s. n.], [2015]. — S. [1]. — K. Hałasik - afiliacja: BH Steel-Energia

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Otwarte innowacje w sektorach tradycyjnych - studium przypadku polskiego sektora uzdrowiskowego[Open innovations in traditional sectors - case study of Polish health resorts' sector] / Agnieszka KABALSKA // W: Czwarta rewolucja przemysłowa : mity, paradygmaty i zastosowania. T. 2, Wybrane obszary zastosowań idei Przemysłu 4.0 / red. nauk. Zdzisław Wojciechowski, Piotr Zaskórski. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2020. — ISBN 978-83-7938-318-4 (całość). — ISBN: 978-83-7938-320-7. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 76–78

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Project strategy and strategic project management: the understanding and the perception of relevance among Polish project management practitioners / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // W: Project management development – practice and perspectives : fifth international scientific conference on Project management in Baltic countries : April 14–15, 2016, Riga : conference proceedings. — [Latvia : s. n.], cop. 2016. — (Project Management Development – Practice and Perspectives ; ISSN 2256-0513). — ISBN: 978-9934-14-849-1. — S. 187–196. — Bibliogr. s. 195–196, Abstr.. — Dostęp również online: {http://balticpmconference.eu/sites/default/files/conference-files/2016_001-006_Conf_proceeding_2016_ar_vaku_final_22.04.2016%20%281%29.pdf} [2016-04-19]

 • keywords: project management, strategic orientation, project strategy, strategic project

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozwój kompetencji współdziałania polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowychThe development of cooperation competencies of Polish health resort enterprises / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego ; ISSN 1897-7480. — Od 2017 r. czasopismo ukazuje się pod tyt. "Przegląd Nauk Ekonomicznych" ISSN: 2544-221X. — 2017 nr 24, s. 333–345. — Bibliogr. s. 344-345, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/SERL24.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: klastry, kompetencje przedsiębiorstwa, kompetencje współdziałania, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

  keywords: clusters, company's competencies, cooperation competencies, health resort enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Similar or heterogeneous? : the influence of localization on health resort's business modelPodobne czy różnorodne? : wpływ lokalizacji na modele biznesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne ; ISSN 1689-8966. Zarządzanie. — 2018 R. 45 nr 1, s. 117–128. — Bibliogr. s. 127–128, Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: model biznesu, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, klasyfikacja modeli biznesu

  keywords: business model, health resorts, business model's classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12775/AUNC_ZARZ.2018.010

25
 • Simplification, explanation or impact: the role of taxonomies in business models research / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2019 t. 20 z. 6 cz. 1: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, s. 25–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 36–38, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-1.pdf

  orcid iD
 • keywords: health resorts, business models, typologies, taxonomies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: