Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Gruszecka-Kosowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4988-173X

ResearcherID: A-9405-2017

Scopus: 57188988893

PBN: 900398

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
2
 • An analysis of the chemistry, mineralogy and texture of waste dolomite powder used to identify its potential application in industry / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Magdalena Wdowin, Tomasz Kosowski, Agnieszka KLIMEK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 343–352. — Bibliogr. s. 350–352, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1796/1431

 • keywords: heavy metals, environmental protection, mineralogical-chemical research, waste utilization, dolomite powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.4.343

3
 • Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Cracow and Warsaw to benzo(a)pyrene / Łukasz Pachurka, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Dominik Kobus, Izabela Sówka // W: 2\textsuperscript{nd} symposium "Air quality and health" [Dokument elektroniczny] : Wrocław 12–14.06.2017 : book of abstracts / eds. Anetta Drzeniecka-Osiadacz [et al.]. — Wrocław : University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development, 2017. — e-ISBN: 978-83-62673-57-5. — S. 76–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/9hZg9a [2017-06-22]. — Bibliogr. s. 76–77

 • keywords: benzo(a)pyrene, air pollution, health risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Krakow and Warszawa to benzo[a]pyreneOcena narażenia inhalacyjnego mieszkańców Wrocławia, Krakowa oraz Warszawy na benzo(a)piren / Łukasz Pachurka, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Dominik Kobus, Izabela Sówka // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2018 vol. 25 no. 1, s. 39–49. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr.. — tekst: https://ecesociety.com/ecological-chemistry-and-engineering-a-ece-a/

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, benzo[a]piren, ocena ryzyka zdrowotnego

  keywords: air pollution, health risk assessment, benzo[a]pyrene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2428/ecea.2018.25(1)4

5
 • Assessment of the Kraków inhabitants’ health risk caused by the exposure to inhalation of outdoor air contaminants / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Stochastic Environmental Research and Risk Assessment ; ISSN 1436-3240. — 2018 vol. 32 iss. 2, s. 485–499. — Bibliogr. s. 497–499, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-09. — tekst: https://goo.gl/xreH8m

 • keywords: risk assessment, Kraków, air pollution, human health, air monitoring, inhalation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00477-016-1366-8

6
 • Badane metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych oraz glebach w otoczeniu składowisk odpadów górniczych i hutniczych w Bukownie (Polska) i Mansfeld (Niemcy)[Investigated heavy metals in water, sediments and soils in the vicinity of mining and metallurgical waste sites in Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany)] / Agnieszka GRUSZECKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 041) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 98–[110]. — ISBN: 978-83-7464-373-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i teksturalna odpadów poflotacyjnych z przemysłu Zn-Pb pod kątem dalszych rozważań wykorzystania ich jako sorbentówMineralogical-chemical and texstural characteristics of Zn-Pb industry flotation wastes with further potential for application as sorbents / Magdalena Wdowin, Agnieszka GRUSZECKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 55–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1322351752/fulltextPDF/142F03639B975D605D5/4?accountid=48679

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, rudy Zn-Pb, badania mineralogiczno-chemiczne, analizy teksturalne

  keywords: flotation wastes, Zn-Pb ores, mineralogical-chemical research, textural analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10269-012-0021-3

9
 • Chemistry and microbiology of urban roof runoff in Kraków, Poland with ecological and health risk implications / Magdalena STRZEBOŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna KOSTKA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2020 vol. 10 iss. 23 art. no. 8554, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/23/8554/pdf

 • keywords: heavy metals, health risk assessment, rainwater, microbial risk assessment, contamination degree, toxicity potential, acid digestion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10238554

10
 • Chromium as an indicator of the Rożnowskie lake pollution / M. KUŹNIAKOWSKA, A. GRUSZECKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod. Geovestník, s. 12. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Competitive sorption of Cd(II), Cr(III), Cu(II) and Pb(II) by copper flotation waste from KGHM Polska Miedź / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Concentration and health risk assessment of nitrates in vegetables from conventional and organic farming / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 no. 4, s. 727–740. — Bibliogr. s. 738–240, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-17. — tekst: https://goo.gl/sjWTmk

 • keywords: nitrates, vegetables, health risk assessment, conventional farming, organic farming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10807039.2016.1277414

14
 • Concentrations and health risk assessment of selected metals in Yerba Mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. Hillaire)Zawartości wybranych metali w Yerba Mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. Hillaire) i ocena ryzyka zdrowotnego / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran, Paweł Piwowar // W: ToxSe 2017 : VIII international scientific conference Toxic Substances in the Environment : Krakow, Poland, 14–15 September 2017 : book of abstracts / ed. by Tomáš Lošák [et al.]. — [Kraków] : Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agricultural, cop. 2017. — ISBN: 978-83-948965-0-8. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 57

 • keywords: risk assessment, tea leaves, Yerba Mate, Ilex paraguariensis, infusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Content and health risk assessment of selected elements in the Yerba mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. hillaire) / Agnieszka Baran, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna Kołton, Czesława Jasiewicz, Paweł Piwowar // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2018 vol. 24 iss. 4, s. 1092–1114. — Bibliogr. s. 1112–1114, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — tekst: https://goo.gl/95j37k

 • keywords: heavy metals, risk assessment, antioxidant activity, macronutrients, Yerba mate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10807039.2017.1406304

17
18
 • Deposited particulate matter enrichment in heavy metals and related health risk: a case study of Krakow, Poland / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Proceedings (MDPI) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2504-3900. — 2020 vol. 44 iss. 1 art. no. 1, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-11-1. — IECEHS-2 2019 : 2nd International Electronic Conference on Environmental Health Sciences : 4–29 November 2019. — tekst: https://www.mdpi.com/2504-3900/44/1/1/pdf

 • keywords: heavy metals, particulate matter, air quality, health risk, contamination factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/IECEHS-2-06373

19
 • Distribution of ${Zn}$ and ${Pb}$ in soils in the vicinity of non ferrous industrial waste sites at the examples of Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) / A. GRUSZECKA, E. HELIOS-RYBICKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 164–170. — Bibliogr. s. 169–170, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ecological and health risk caused by heavy metals in the vicinity of the metallurgical waste disposals at the example Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) : [poster abstracts] / Agnieszka GRUSZECKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Risk assessment in European River Basins – state of the art and future challenges : 12–14 November 2007, Leipzig, Germany / Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ. — [Germany] : Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, [2007]. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Environmental impact assessment of the selected heavy metals in the vicinity of the industrial waste sites at the example of Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) / Agnieszka GRUSZECKA // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Environmental implications of vanadium extraction from spent desulfurization catalyst / MIKODA B., Potysz A., GRUSZECKA-KOSOWSKA A., KMIECIK E. // W: ICCE 2019 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} International Conference on Chemistry and the Environment : 16–20 June 2019, Thessaloniki : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], 2019. — 1 dysk Flash. — S. 896–898. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 898, Abstr.

 • keywords: environmental risk, metal recovery, spent catalyst, resource reuse, vanadium extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Environmental risk assessment from historical and recent mining and smelting contamination the Odra River System with selected metals / Ewa ADAMIEC, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Magdalena STRZEBOŃSKA // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geochemical fractions of the agricultural soils of southern Poland and the assessment of the potentially harmful element mobility / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran, Katarzyna Mazur-Kajta, Tomasz Czech // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2019 vol. 9 iss. 11 art. no. 674, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-31. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/9/11/674/pdf

 • keywords: mobility, ecological risk, GCF factor, ICF factor, mRAC index, MF factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min9110674

25
 • Heavy metals contamination of the neighbourhood of the industrial waste sites at the example of Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) / Agnieszka GRUSZECKA // W: ISEB ESEB JSEB 2006 : International Symposium on Environmental Biotechnology : 9–14 July 2006 Leipzig, Germany : book of abstracts / [UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle in the Helmholtz Association]. — [Leipzig : F&U confirm], 2006. — S. 143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: