Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Gorzkowska-Sobaś, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Cienkie warstwy $TiO_{2}$ pokrywane $Au$ jako anody do fotoelektrolizy wody$TiO_{2}$ thin films covered with $Au$ for water photolysis / Agnieszka GORZKOWSKA-SOBAŚ // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 579–584. — Bibliogr. s. 584, Streszcz., Abstr.. — Toż w: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cienkowarstwowe materiały z układu $TiO_{2}-VO_{2}$ do fotolizy wody[$TiO_{2}-VO_{2}$ thin films for photoelectrolysis of water] / A. GORZKOWSKA, M. RADECKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 713

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cienkowarstwowe materiały z układu $TiO_{2}-VO_{2}$ do fotolizy wody[$TiO_{2}-VO_{2}$ thin films for photoelectrolysis of water] / Agnieszka GORZKOWSKA, Marta RADECKA // W: Przewodniki szybkich jonów : VIII krajowe sympozjum : Gdańsk – Jelitkowo 16–18 maja 2002 : program i streszczenia / Politechnika Gdańska. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. — Gdańsk : [PG], 2002. — S. P5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Microstructure and optical properties of photoactive ${TiO_{2}:N}$ thin films / Andrzej BRUDNIK, Mirosław BUĆKO, Marta RADECKA, Agnieszka GORZKOWSKA-SOBAŚ, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Katarzyna ZAKRZEWSKA // W: ELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — ISBN10: 83-88309-46-3. — S. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nanocermet $TiO_{2}:Au$ thin film electrodes for wet electrochemical solar cells / M. RADECKA, A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, K. ZAKRZEWSKA, P. SOBAŚ // Opto-Electronics Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa ; ISSN 1230-3402. — 2004 vol. 12 no. 1, s. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Abstr.

 • keywords: titanium dioxide, water photolysis, nanocermets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nanocermet $TiO_{2}/Au$ thin film electrodes for wet photoelectrochemical cells / Agnieszka GORZKOWSKA, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Paweł SOBAŚ // W: XVII [Seventeenth] School of Optoelectronics : photovoltaics solar cells and detectors : Kazimierz Dolny 13–16 October 2003 : abstracts / Faculty of Physics of Warsaw University of Technology [et al.]. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Photoelectrochemical properties of $TiO_{2}$-noble metal nanocermets / Agnieszka GORZKOWSKA, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA // W: Reactivity of solids : proceedings of the 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Kraków 2005 = Reaktywność ciał stałych : materiały XIV seminarium francusko-polskiego / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 92). — ISBN10:  8389541599. — S. 169–176. — Bibliogr. s. 176, Abstr.. — Abstract także W: 14th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : conference : July 4–6, 2005, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : AGH, 2005. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Photoelectrochemical spliting of water / M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA, A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, A. TRENCZEK-ZAJĄC, M. RĘKAS // W: Fuel cells and hydrogen technologies : first Polish forum : Zakopane 5–7 September 2007 : programme : book of abstracts / Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, AGH University of Technology, Polish Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform. — [Poland : s. n.], [2007]. — S. O-26. — Bibliogr. s. O-26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Structural, optical and photoelectrochemical properties of $TiO_{2}-VO_{2}$ thin film photoanodes / A. GORZKOWSKA, M. RADECKA // Molecular Physics Reports ; ISSN 1505-1250. — 2002 vol. 35, s. 126–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.. — VIII National symposium on Fast ionic conductors : May 16–18, 2002 Gdańsk–Jelitkowo, Poland / eds. Henryk Sodolski, Leon Murawski, Maria Połomska ; University of Technology, Gdańsk. Faculty of Applied Physics and Mathematics. — Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Study of $TiO_{2}-Cr_{2}O_{3}$ system for photoelectrolytic decomposition of water / M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA, M. WIERZBICKA, A. GORZKOWSKA, S. KOMORNICKI // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 725

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Study of $TiO_{2}-Cr_{2}O_{3}$ system for photoelectrolytic decomposition of water / M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA, A. GORZKOWSKA, S. KOMORNICKI // W: Systems with fast ionic transport : 6\textsuperscript{th} [sixth] international symposium : Cracow 9–12 May 2001 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2001]. — S. VI-P10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Thin films $TiO_{2}$ photoanodes by dc magnetron sputtering / A. BRUDNIK, A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, E. PAMUŁA, M. RADECKA, K. ZAKRZEWSKA // W: Przewodniki szybkich jonów : X krajowe sympozjum = Fast ions conductors : X\textsuperscript{th} symposium : September 13–17, 2006, Augustów – Poland : extended abstracts. — [Polska : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • $TiO_{2}$ thin film nanocermets for photoelectrochemical applications / Katarzyna ZAKRZEWSKA, Marta RADECKA, A. GORZKOWSKA-SOBAŚ, Paweł SOBAŚ // W: ELTE 2004 : VIII Electron Technology Conference : Stare Jabłonki 19–22. 04. 2004 : book of extended abstracts / eds. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Andrzej Pfitzner, Piotr Szwemin ; Warsaw University of Technoloy. Institute of Microelectronics and Optoelectronics. — Łódź : CMYK Studio Poligrafii i Reklamy, [2004]. — S. 462–463. — Bibliogr. s. 463

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Visible photocurrent response of $TiO_{2}$ anode / Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Agnieszka GORZKOWSKA-SOBAŚ // W: ECOSS 23 : European Conference on Surface Science : Berlin, September 4–9, 2005 : program/abstracts / Freie Universität Berlin. — [Germany : s. n.], [2005]. — S. 204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Właściwości mikrostrukturalne i optyczne fotoaktywnych cienkich warstw ${TiO_{2}:N}$Microstructure and optical properties of photoactive ${TiO_{2}:N}$ thin films / Andrzej BRUDNIK, Mirosław M. BUĆKO, Agnieszka GORZKOWSKA-SOBAŚ, Marta RADECKA, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Katarzyna ZAKRZEWSKA // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: