Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Godula, mgr inż.

poprzednio: Śledzińska

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Kontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowychNumerical simulations of deep drawing for control of product quality / Andrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2005 nr 3, s. 49–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Numerical simulations of deep drawing for control of product quality / Andrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger // W: Net-shape sheet metal forming : international conference : concluding the international project INETFORSMEP financed by the European Union : 13\textsuperscript{th} May, 2005, Poznań–Wąsowo : conference proceedings / eds.: Jerzy Lisowski [et al.] ; Instytut Obróbki Plastycznej. — [Poznań : IOP], [2005]. — The intelligent system for net shape forming of sheet metal products. — S. 55–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Próba SICO – metodyka badań i symulacja numerycznaSICO test – a test methods system and digital simulation process / Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Lechosław TRĘBACZ, Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2006 R. 79 nr 8–9, s. 670–673. — Bibliogr. s. 673

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przewidywanie pęknięć w próbie SICO za pomocą probabilistycznych sieci neuronowychPrediction of the material crack during the SICO test using probabilistic neural networks / Jerzy KUSIAK, Agnieszka GODULA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 8, s. 610–612. — Bibliogr. s. 612. — Forming 2009 : the 16th international scientific conference on the Plasticity of materials : Poland, Zakopane 2009 / Silesian University of Technology. Faculty of Materials Science and Metallurgy, Katowice, Slovak University of Technology. Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. — Warszawa : SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie metod probabilistycznych do przewidywania pęknięć w próbie SICOApplication of the probabilistic methods in prediction of material fracture during the deformation process / A. ŚLEDZIŃSKA, J. KUSIAK // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2007 z. 216, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18. — FIMM 2007 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 17–19. 05. 2007 r. / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelowaniu procesu wytopu miedziApplication of the artificial intelligence method in modelling of the copper flash smelting process / Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Jolanta TALAR, Jan KUSIAK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2005 t. 5 nr 1–2, s. 26–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.. — Referat prezentowany podczas 9. Seminarium NeuroMet2005

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, system ekspertowy, metody sztucznej inteligencji, wytop miedzi, poziom gotowania, sieci Bayesowskie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy próby hartownościApplication of finite difference method for analysis of hardenability test / H. ADRIAN, A. ŚLEDZIŃSKA, A. ADRIAN // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 123–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy zmian temperatury podczas obróbki cieplnej staliApplication of finite difference method for analysis a change temperature during heat treatment processes of steel / Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Henryk ADRIAN // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 5, s. 77–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Summ.. — Laureaci V edycji konkursu „Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji do przewidywania pęknięć w próbie SICOApplication of the artificial intelligence methods in prediction of material fracture during the deformation process / A. GODULA, J. KUSIAK // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2009 z. 226, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — FiMM 2009 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 14–16. 05. 2009 r. / Politechnika Warszawska. — Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie sieci probabilistycznych do wykrywania pęknięć w procesie przeróbki plastycznejApplication of probabilistic neural networks to detection of cracks in metal forming processes / Agnieszka GODULA, Jan KUSIAK, Magdalena ROZMUS, Roman Kuziak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 1, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie sieci probablistycznych do wykrywania peknięć w procesie przeróbki plastycznejApplication of probablistic neural networks to detection of cracks in metal forming processes / Agnieszka GODULA, Jan KUSIAK, Magdalena ROZMUS, Roman Kuziak // W: KomPlasTech 2010 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : XVII konferencja : Białka Tatrzańska, 10–13 stycznia 2010 / Politechnika Śląska, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-53-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: