Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Chrząszcz, mgr

pracownik administracyjny

Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki
CEL, Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • E-learning w społeczeństwie wiedzy : materiały konferencyjne : 14 marca 2005 roku, [Kraków][E-learning in knowledge society] / pod red. Agnieszki CHRZĄSZCZ i Jana KUSIAKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — 62 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7405-117-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • E-portfolio jako narzędzie budowania tożsamości cyfrowej : [streszczenie][ePortfolio for digital identity construction] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan MARKOVI\'{C} // W: VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny [Dokument elektroniczny] : model, narzędzie, praktyka : Warszawa 18–20 czerwca 2008 r. : materiały konferencyjne / Politechnika Warszawska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : PW], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-927469-0-4. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD-ROM-ie zamieszczona także prezentacja dostępna w formacie .mov (QuickTime). — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Grab your future with an e-portfolio! : study on new qualifications and skills needed by teachers and career counsellors to empower young students with the e-portfolio concept and tools : summary report / Graham Attwell, Agnieszka CHRZĄSZCZ, John Pallister, Veronika Hornung-Prähauser. — [Salzburg] : [s. n.], [2007]. — 87 s.. — Bibliogr. s. 72–78. — ISBN10: 3-902448-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jak w czterech krokach zbudować kurs na Uczelnianej Platformie e-Learningowej[A short course on “How to build an e-learning course on Moodle”] / Jan KUSIAK, Dariusz Górka, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Karolina GRODECKA // W: Wprowadzenie do e-learningu / Centrum e-Learningu AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 16–20. — Bibliogr. [dla całej książki] s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Learners – teachers on-line mutual support / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: New challenges and partnerships in an enlarged European Union : open, distance and e-learning in support of modernisation, capacity building and regional development : proceedings of the EDEN 2004 annual conference : Budapest, 16–19 June, 2004 / eds. András Szücs, Ingeborg B\o. — Budapest : European Distance and E-Learning Network, 2004. — S. 522–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Localization of digital content in open distance learning / Anna DĘBSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // W: The quality dialogue : integrating quality cultures in flexible, distance and elearning : proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference : Rhodes, Greece 15–18 June, 2003 / eds. András Szücs, Erwin Wagner, Costas Tsolakidis ; EDEN. — Budapest : European Distance Education Network, 2003. — S. 607–610

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • „Notatki w Internecie” na konferencji Akademia on-line[“Notes in Internet” in Academia on-line conference] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2004 nr 130/131, s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Od nauczania stacjonarnego do e-learning : doświadczenia w kształceniu nauczycieli[From stationary teaching to e-learning : experiences in teachers' training] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Jan KUSIAK // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Internet w procesie kształcenia / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. — Kraków : RABID, 2004. — S. 113–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Platforma e-learningowa MOODLE w AGH[MOODLE platform at AGH University of Sicence and Technology] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Michał OCZKO // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 138, s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Success factors in vocational training for teachers in Poland / Joanna KISIELEWSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // W: EDEN 2005 Annual Conference : lifelong e-learning : bringing e-learning close to lifelong learning and working life: a new period of uptake : proceedings : Helsinki, Finland, 20–23 June, 2005 / eds. András Sz\H{u}cs, Ingeborg B\o. — Helsinki : European Distance and E-Learning Network, 2005. — S. 610–616. — Bibliogr. s. 615–616, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The case study of “e-Teacher” methodology implementation for e-learning resources development / Joanna KISIELEWSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ // Journal of Medical Informatics & Technologies / Uniwersytet Śląski. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Katowice ; ISSN 1642-6037. — Tytuł poprz.: Medical Informatics & Technologies. — 2005 vol. 9, s. 285–292. — Bibliogr. s. 292. — tekst: http://jmit.us.edu.pl/cms/jmitjrn/9/MIT_2005-34.pdf

 • słowa kluczowe: etapy rozwoju treści, nauczyciele e-szkoleń

  keywords: content development steps, teachers e-training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Uczelniana Platforma e-Learningowa[E-learning platform at AGH University of Science and Technology] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 147, s. 8–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Virtual education: crossing cultural and technological boundaries: iCamp case / Maria NAWOJCZYK, Agnieszka CHRZĄSZCZ // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2009 no. 5, s. 122–135. — Bibliogr. s. 134–135, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wirtualne nauczanie : przekraczanie kulturowych i technologicznych barier : przypadek iCampVirtual education: crossing cultural and technological boundaries: icamp case / Maria NAWOJCZYK, Agnieszka CHRZĄSZCZ // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2008 nr 1, s. 140–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet[Learner's - Teacher's cooperation during Internet supported learning process] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademia on-line [Dokument elektroniczny] : I międzynarodowa konferencja : 13–15 maja 2004 r., Bronisławowo nad Zalewem Sulejowskim / Polski Uniwersytet Wirtualny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : PUW], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez InternetA student and a tutor cooperation in distance learning by the Internet / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — ISBN10: 8374051701. — S. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: