Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Cebo-Rudnicka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3614-4287

ResearcherID: brak

Scopus: 48361128700

PBN: 901282

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • 3D FEM model for the inverse determination of the heat flux distribution on the hot plate surface cooled by water / Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, B. HADAŁA, Z. CEBO-RUDNICKA // W: NHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — ECCOMAS special interest conference. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-15-7. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34. — Pełny tekst W: NHT 2012 [Dokument elektroniczny] : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Gliwice–Wrocław, Poland, September 4–6, 2012 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; RECENT, Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, ITC. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 82–91. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 91, Abstr. — ECCOMAS special interest conference. — ISBN 978-83-61506-14-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pola odkształceń i naprężeń cieplnych powstających podczas obróbki cieplnej wału wiatrakaAnalysis of thermal stresses and strains developed during heat treating of windmill shaft / Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 173–174. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pola temperatury, pola naprężeń i odkształceń w czasie obróbki cieplnej walców hutniczychThe analysis of the temperature field and the stress and strain field while heat treatment of the rolling mils rolls / Zbigniew MALINOWSKI, Agnieszka CEBO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2009 z. 226, s. 111–116. — Bibliogr. s. 116. — FiMM 2009 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 14–16. 05. 2009 r. / Politechnika Warszawska. — Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu błędu danych wejściowych na wynik identyfikacji współczynnika wymiany ciepła[The analysis of the input data error on the results of identification of the heat transfer coefficient] / Elżbieta Jasiewicz, Kamil Jasiewicz, Marcin Sosik, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Beata HADAŁA // W: Materiały i technologie XXI wieku : XXI międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 16 maja 2019 r. / red. Marcin Godzierz, [et al.] ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH” przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, [2019]. — ISBN: 978-83-7880-640-0. — S. 17. — Pełny tekst na dołączonym CD. — S. [1—6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: błędy zabudowy czujnika, błędy przypadkowe, identyfikacja współczynnika wymiany ciepła, zagadnienie odwrotne dla równania przewodzenia ciepła

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu błędu danych wejściowych na wynik identyfikacji współczynnika wymiany ciepłaThe analysis of the input data error on the results of identification of the heat transfer coefficient / Elżbieta Jasiewicz, Kamil Jasiewicz, Marcin Sosik, Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Beata HADAŁA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2019 R. 78 z. 6, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: błędy zabudowy czujnika, błędy przypadkowe, identyfikacja współczynnika wymiany ciepła, zagadnienie odwrotne dla równania przewodzenia ciepła

  keywords: sensor application, random errors, identification of the heat transfer coefficient, inverse problem to the heat conduction equation, sensor installation errors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/148.2019.6.5

6
 • Analysis of thermal stresses and strains developing during the heat treatment of windmill shaft / A. CEBO-RUDNICKA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2A, s. 459–471. — Bibliogr. s. 471. — tekst: https://goo.gl/RppYwV

 • keywords: finite element method, stresses, fracture criterion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0069

7
 • Comparison of the temperature field prediction by 2D and 3D finite element models in the continues : [abstract] / MALINOWSKI Zbigniew, HADAŁA Beata, CEBO-RUDNICKA Agnieszka, GOŁDASZ Andrzej // W: METAL 2010 : 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 19\textsuperscript{th} International Metallurgical and Materials Conference : sborník konference = conference proceedings : 18.–20. května 2010 = May 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2010 Czech Republic / TANGER, spol. s r.o. [ect.]. — Ostrava : TANGER, spol. s r.o., cop. 2010. — ISBN: 978-80-87294-15-4. — S. 25. — Pełny tekst W: METAL 2010 [Dokument elektroniczny] : 19. mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 19th International Metallurgical and Materials Conference : sborník konference = conference proceedings : 18.–20.5.2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : TANGER, spol. s r.o., cop. 2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — Pełny tekst pt.: Comparison of the temperature field prediction by 2D and 3D finite element models in the continuous casting process także W: METAL 2010 : 19th International Metallurgical and Materials Conference : May 18th–20th 2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd. [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2010. — ISBN 978-80-87294-17-8. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • keywords: continuous casting process, heat transfer, steel, mold

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Determination of thermal characteristics of monometallic double side finned heat exchanger by Wilson method / STRAKA Robert, BUCZEK Andrzej, KOŃSKI Leszek, CEBO-RUDNICKA Agnieszka // W: METAL 2011 : 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18.–20. května 2011 : Brno, Czech Republic : sborník konference = METAL 2011 : 20\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2011 : May 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2011 / TANGER, spol. s r. o., [etc.]. — Ostrava : TANGER spol. s r. o., 2011. — e-ISBN: 978-80-87294-22-2. — S. 124. — Pełny tekst W: METAL 2011 [Dokument elektroniczny] : 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 20th anniversary international conference on Metallurgy and Materials : 18.-20.5.2011 : sborník konference METAL 2011 = conference METAL 2011 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : TANGER, spol. s r. o., cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-80-87294-24-6. — S. 1106–1111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of coolant temperature and agitation on heat transfer coefficient during immersion steel quenching / A. BUCZEK, A. CEBO-RUDNICKA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO // W: NHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — ECCOMAS special interest conference. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-15-7. — S. 21–22. — Bibliogr. s. 22. — Pełny tekst W: NHT 2012 [Dokument elektroniczny] : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Gliwice–Wrocław, Poland, September 4–6, 2012 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; RECENT, Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, ITC. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 50–57. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr. — ECCOMAS special interest conference. — ISBN 978-83-61506-14-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Energia-Ekologia-Etyka : III konferencja : Kraków, 17–19 maja 2006 : materiały konferencyjne[Energy-Ecology-Ethics] / eds. mater. konf.: Agnieszka CEBO, Andrzej GOŁDASZ ; Studenckie Towarzystwo Naukowe Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2006. — 236 s.. — (Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925 ; nr 8). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Heat transfer coefficient distribution over the Inconel plate cooled from high temperature by array of water jets / Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, A. CEBO-RUDNICKA, A. SZAJDING, M. RYWOTYCKI // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 77

 • keywords: inverse solution, heat transfer coefficient, water jets cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
 • Identification of heat transfer coefficient for water spray cooling of high thermal conductivity materials / CEBO-RUDNICKA A., MALINOWSKI Z. // W: ICCHMT 2018 : XI\textsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 127. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • keywords: heat transfer coefficient, three dimensional inverse method, dedicated finite element models, spray cooling, high thermal conductivity materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Implementation of the axially symmetrical and three dimensional finite element models to the determination of the heat transfer coefficient distribution on the hot plate surface cooled by the water spray nozzle / Zbigniew MALINOWSKI, Tadeusz TELEJKO, Beata HADAŁA, Agnieszka CEBO-RUDNICKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2012 vols. 504–506, s. 1055–1060. — Bibliogr. s. 1060, Abstr.. — ESAFORM 2012 Material Forming : selected, peer reviewed papers of 15th conference of the European Scientific Association on Material Forming, (ESAFORM 2012) : March 14–16 2012, Erlangen, Germany, Pt. 2 / eds. M. Merklein, H. Hagenah. — Switzerland : Trans Tech Publications Ltd., cop. 2012. — ISBN-13 978-3-03785-366-5. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.504-506.1055

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.504-506.1055

21
 • Implementation of the finite element model with linear and Hermitian shape function to determination of the heat transfer coefficient distribution on the hot plate cooled by the water spray / A. CEBO-RUDNICKA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, B. HADAŁA // W: NHT 2012 : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Wrocław, Poland, 4–6 September, 2012 : book of abstracts / ed. by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — ECCOMAS special interest conference. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-15-7. — S. 23–24. — Bibliogr. s. 24. — Pełny tekst W: NHT 2012 [Dokument elektroniczny] : Numerical Heat Transfer 2012 international conference : Gliwice–Wrocław, Poland, September 4–6, 2012 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki ; RECENT, Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, ITC. — Gliwice : ITT SUT, [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 58–67. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 67, Abstr. — ECCOMAS special interest conference. — ISBN 978-83-61506-14-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Influence of cooling parameters and casting speed on the temperature field of the continuous casting of strand / HADAŁA Beata, MALINOWSKI Zbigniew, CEBO-RUDNICKA Agnieszka, GOŁDASZ Andrzej, TELEJKO Tadeusz // W: METAL 2011 : 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18.–20. května 2011 : Brno, Czech Republic : sborník konference = METAL 2011 : 20\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2011 : May 18\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 2011 / TANGER, spol. s r. o., [etc.]. — Ostrava : TANGER spol. s r. o., 2011. — e-ISBN: 978-80-87294-22-2. — S. 37. — Pełny tekst W: METAL 2011 [Dokument elektroniczny] : 20. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů = 20th anniversary international conference on Metallurgy and Materials : 18.-20.5.2011 : sborník konference METAL 2011 = conference METAL 2011 proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : TANGER, spol. s r. o., cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of the arc of strand corner on the stress and strain development in the continous casting ingotWpływ promienia naroża pasma na rozwój naprężeń i odkształceń we wlewkach odlewanych w linii COS / Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI, Beata HADAŁA // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 343-349. — Bibliogr. s. 349, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of the finite element model on the inverse determination of the heat transfer coefficient distribution over the hot plate cooled by the laminar water jetsWpływ modelu metody elementów skończonych na współczynnik wymiany ciepła wyznaczany z rozwiązania odwrotnego procesu laminarnego chłodzenia płyty metalowej / B. HADAŁA, Z. MALINOWSKI, T. TELEJKO, A. CEBO-RUDNICKA, A. SZAJDING // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 105–112. — Bibliogr. s. 112

 • keywords: head transfer coefficient, finite element model, inverse solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0159-4

25
 • Influence of the sample geometry on the inverse determination of the heat transfer coefficient distribution on the axially symmetrical sample cooled by the water sprayWpływ geometrii próbki osiowosymetrycznej na wyznaczanie rozkładu współczynnika wymiany ciepła podczas chłodzenia natryskiem wodnym / Agnieszka CEBO-RUDNICKA, Zbigniew MALINOWSKI, Beata HADAŁA, Tadeusz TELEJKO // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2013 vol. 13 no. 2, s. 269–275. — Bibliogr. s. 274, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: