Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bielecka, mgr inż.

poprzednio: Pietrzyk

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Application of the circular economy in the power sector of Małopolska Region – benefits and challengesZastosowanie gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze energetycznym regionu małopolskiego – korzyści i wyzwania / Agnieszka BIELECKA, Anna AVDIUSHCHENKO, Joanna Kulczycka, Marzena Smol // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2018 vol. 18 no. 1, s. 75–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr., Streszcz.. — J. Kulczycka – afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_18/ees_18_1_fulltext_05.pdf

 • słowa kluczowe: województwo małopolskie, sektor energetyki opartej na węglu, gospodarka obiegu zamkniętego

  keywords: circular economy, coal power sector, Małopolska Province

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25167/ees.2018.45.5

2
 • Cyrkularne modele biznesowe w energetyceCircular business models in energy sector / Agnieszka BIELECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2017 t. 18 z. 2, s. 99–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energetyka, gospodarka o obiegu zamkniętym, cyrkularne modele biznesowe

  keywords: power industry, circular business models, closed loop economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.2932

3
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i zrównoważonego rozwoju regionów[Circular economy to the eco-innovative and sustainable development policy] / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna ADVIUSHCHENKO, Agnieszka BIELECKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja Circular Economy a odzysk metali występujących w ubocznych produktach spalania pochodzących z energetykiThe concept of Circular Economy and the recovery of metals occurring in the by-products of combustion from energy sector / Agnieszka BIELECKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 11, s. 495–499. — Bibliogr. s. 499

 • słowa kluczowe: odzysk metali, gospodarka o obiegu zamkniętym, popioły z energetyki

  keywords: metals recovery, circular economy, ashes from energy sector, CE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.11.5

5
 • Kreowanie wartości w modelach biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym[Creating value in circular economy business models] / Agnieszka BIELECKA // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Potencjał niskoemisyjnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym opartym na spalaniu węgla kamiennego : streszczeniePotential of low-carbon investments in the power sector based on coal burning : abstract / Agnieszka BIELECKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: inwestycje niskoemisyjne, energetyka węglowa, strategie zarządzania

  keywords: low carbon investments, coal energetics, management strategies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Potencjał niskoemisyjnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym opartym na spalaniu węgla kamiennegoPotential of low-carbon investments in the power sector based on coal burning / Agnieszka BIELECKA // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: inwestycje niskoemisyjne, energetyka węglowa, strategie zarządzania

  keywords: low carbon investments, coal energetics, management strategies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Realizacja założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach surowcowych i energetycznych w PolsceImplementation of the circular economy assumptions in raw materials and energy enterprises in Poland / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka BIELECKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 66–67. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: surowce mineralne, gospodarka o obiegu zamkniętym, wytwarzanie energii

  keywords: raw materials, power generation, circular economy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rola modelu biznesowego we wdrażaniu GOZ w przedsiębiorstwach produkcyjnych[The role of business model in the implementation of CE in manufacturing enterprises] / Agnieszka BIELECKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 13. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym na strategie przedsiębiorstw z branży energetycznej[The impact of circular economy to the strategies of companies from energy sector] / Agnieszka BIELECKA // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 5, T. 1–2 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-57-9. — S. 590–594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 594, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w T. 2

 • słowa kluczowe: recykling, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady z energetyki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ gospodarki w obiegu zamkniętym na strategie przedsiębiorstw z branży energetycznej[The impact of a circular economy to the strategies of enterprises from energy sector] / Agnieszka BIELECKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 27. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: