Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Biedrawa, mgr inż.

doktorant

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • AHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // W: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : monografia / pod red. Andrzeja Gawdzika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : [s. n.], 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7342-266-7. — S. 3–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzjiAHP – computers methods for complex decision support / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 284–291. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwojuEducation – ecology – eco-development, i. e. how to implement the sustainable development rules / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2010 R. nauk. nr 1/2010 cz. 1, s. 265–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz., Abstr. — ISBN 978-83-7586-042-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w opinii mieszkańców woj. małopolskiego[Municipal waste management in the opinion of residents of Małopolska region] / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // Ekonatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny ; ISSN 1731-6944. — 2011 nr 2, s. 25–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych Kanady i Stanów ZjednoczonychMunicipal waste management in national parks of Canada and the United States of America / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 88–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.archive.ecoeet.com/pdf/23/9.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych wybranych krajów świataMunicipal waste management in national parks of selected countries of the world / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 150–160. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.. — Błąd w nazwisku p. Agnieszki Biedrawy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Idea zrównoważonego rozwoju i jego wskaźnikiIdea of sustainable development and its factors / Agnieszka BIEDRAWA, Wiktoria SOBCZYK // W: DIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli : [monografia] / pod red. Veroniki Stoffove\^{j}, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi ; Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Techniki, Kraków, PL, Univerzita J. Selyeho. Pedagogická Fakulta, Komárno, Sk. — Kraków : cop. IT UP, 2011. — ISBN: 978-83-7271-678-1. — S. 470–478. — Bibliogr. s. 476–477, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Management of municipal waste in national parks of EuropeZarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie parków narodowych Europy / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA, Anna KOWALSKA // Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego = Teka Commission of Protection and Formation of Natural Environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie = Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin ; ISSN 1733-4233. — 2011 t. 8, s. 159–168. — Bibliogr. s. 167, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/92913/mainfile.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, park narodowy, zarządzanie odpadami komunalnymi

  keywords: environmental protection, municipal waste management, national park

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modele zarządzania gospodarką odpadami na terenach przyrodniczo cennych – założenia[Models of the waste management of valuable natural areas – assumptions] / Agnieszka BIEDRAWA // W: Edukacja – Technika – Informatyka : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej i zawodowej, t. 11 = Education – Technology – Computer Science : theoretical and practical problems of technology education / pod red. Waldemara Furmanka, Wojciecha Walata. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. — ISBN: 978-83-7586-025-2. — S. 330–338. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modele zarządzania odpadami komunalnymiModels of municipal waste management / Agnieszka BIEDRAWA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 275–281. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie gospodarki odpadami na terenach przyrodniczo cennych – wstępna charakterystykaModeling of utilities economy on the nature precious areas – the insight characteristics / BIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria // W: Trendy ve vzdělávání 2009 [Dokument elektroniczny] : informační technologie a technické vzdělávání : Olomouc, 25. června 2009 : monografie z mezinárodní konference TVV 2009 / eds. Miroslav Chráska, [et al.] ; Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra technické a informačni výchovy, Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Ústav informatiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : UP, 2009. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: Mezinárodní vědecko-odborná konference ; ISO 9660 with Joliet and Rock Ridge extensions. — ISBN: 978-80-7220-316-1. — S. 31–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 36–37, Res., Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji Monografie díl. 1)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości rozwoju agroturystyki w Małopolsce[Possibilities of agro-tourism development in Małopolska region] / Wiktoria SOBCZYK, Oksana N. Nagornûk, Agnieszka BIEDRAWA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Opolski. Nauki Techniczne ; ISSN 1427-6623. — 2008 z. 25: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska, s. 105–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polityka ekologiczna gminy w zakresie gospodarki odpadamiDistrict environmental policy on waste management / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // W: DIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli : [monografia] / pod red. Veroniki Stoffove\^{j}, Kazimierza Jaracza, Henryka Nogi ; Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Techniki, Kraków, PL, Univerzita J. Selyeho. Pedagogická Fakulta, Komárno, Sk. — Kraków : cop. IT UP, 2011. — ISBN: 978-83-7271-678-1. — S. 421–430. — Bibliogr. s. 429–430, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rekultywacja terenów o wysokich walorach środowiskowych – wstępna charakterystykaThe restoration of terrains of high environmental values – the preliminary profile / Agnieszka BIEDRAWA, Anna NOWAKOWSKA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 273–279. — Bibliogr. s. 279, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Systemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiemInformation systems in the modeling process of environmental management / Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka BIEDRAWA // Edukacja – Technika – Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej = Education – Technology – Computer Science : main problems of technology and professional education ; ISSN 2080-9069. — 2011 nr 2 cz. 1, s. 325–336. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — tekst: http://eti.ur.edu.pl/static/img/k01/kwartalnik/2011/ETI_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zarządzanie środowiskiem

  keywords: environmental management, protection of environment, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Świadomość ekologiczna młodzieży szkół średnich[The ecological consciousness of youth from high school] / BIEDRAWA Agnieszka // W: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference : [30.1.–31.1.2008, Hradec Králové], [T.] 2 / ed. René Drtina ; Univerzita Hradec Králové. Pedagogická Fakulta. — Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. — (Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů ; ISSN 1214-0554). — ISBN: 978-80-7041-154-4. — S. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of tradition on degradation of environmental ethics values / SOBCZYK Wiktoria, BIEDRAWA Agnieszka, Filipiak Agnieszka // W: TVV 2008 [Dokument elektroniczny] : monografie z konference Trendy Ve Vzdělávání 2008 : informační technologie a technickě vzdělávání : 4. – 5. června, 2008 Olomouc / ed. Miroslav Chráska ; Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : VOTOBIA, 2008. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-80-7220-311-6. — S. 598–600. — Bibliogr. s. 600, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wielokryterialna metoda rozwiązywania zadań decyzyjnych[AHP (Analytic Hierarchy Process) – multicriteria method of solving decision tasks] / BIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria // W: „Inżynieria procesowa w ochronie środowiska” : XXVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Opole–Piechowice, 07–09 czerwiec 2009 / Katedra Inżynierii Procesowej. Uniwersytet Opolski. — Opole : [s. n.], 2010. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zagrożenia terenów przyrodniczo cennych na przykładzie Zakopanego (Polska)The threat of valuable terrains of nature on example of Zakopane (Poland) / BIEDRAWA Agnieszka, SOBCZYK Wiktoria // W: TVV 2008 [Dokument elektroniczny] : monografie z konference Trendy Ve Vzdělávání 2008 : informační technologie a technickě vzdělávání : 4. – 5. června, 2008 Olomouc / ed. Miroslav Chráska ; Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra technické a informační výchovy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Olomouc : VOTOBIA, 2008. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-80-7220-311-6. — S. 524–528. — Bibliogr. s. 528, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zagrożenia terenów przyrodniczo cennych wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadamiThe threat of valuable terrains of nature resulting of inappropriate economy with waste / Agnieszka BIEDRAWA // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: