Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Mazur, mgr inż.

poprzednio: Nowak

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7924-0944 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57193095612

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • A comparison of screenings management systems based on selected examples of wastewater treatment plants / A. NOWAK, R. MAZUR, K. Chmielowski, D. Bedla // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: screenings, municipal wastewater treatment plant, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Blue-green infrastructure as a tool in managing urban water resources / Dawid Bedla, Agata MAZUR // W: Climate, environment, economy, society [Dokument elektroniczny] : XXXIX international conference of Agrometeorologists and Climatologists : 28-29 September, 2020 Krakowa : abstracts of papers and posters = Klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo : XXXIX międzynarodowa konferencja Agrometeorologów i Klimatologów : 28-29 września 2020r., Kraków : streszczenia referatów i posterów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja], [2020]. — Dysk Flash. — S. 43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: climate changes, flood risk, blue-green infrastructure, ecosystem services

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ecological classification of artificial reservoirs in Polish lowlands according to Water Framework Directive requirements / Robert MAZUR, Krzysztof Szoszkiewicz, Agata NOWAK, Karol Pietruczuk, Joanna Chmist // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 1, s. 205–210. — Bibliogr. s. 209–210, Abstr.

 • keywords: dam reservoir, Water Framework Directive, ecological potential, water monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/64306

5
6
 • Innovative aeration and treatment technologies supporting the process of revitalization of degraded water reservoirsInnowacyjne systemy aeracji i technologie oczyszczania wspomagające procesy rewitalizacji zdegradowanych zbiorników wodnych / Agata MAZUR, Krzysztof Chmielowski // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2020 vol. 19 no. 3, s. 15–28. — Bibliogr. s. 24–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-131023-61299?filename=INNOVATIVE%20AERATION%20AND.pdf

 • słowa kluczowe: oczyszczanie wody, zanieczyszczenia wód, MBBR, rekultywacja zbiorników wodnych

  keywords: water treatment, water pollution, MBBR, water reservoirs reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Krakowska zieleń w obliczu zmian klimatu[Krakow's green in the face of climate change] / Aleksandra WAGNER, Agata MAZUR, Robert MAZUR // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2021 nr 1, s. 46–49. — Bibliogr. s. 49. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Krystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnymCrystallization of struvite and hydroxyapatite during removal of biogenic compounds on the filter bed / Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Robert MAZUR // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1739–1743. — Bibliogr. s. 1743

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.27

9
 • Model studies on the effectiveness of MBBR reactors for the restoration of small water reservoirs / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Joanna Chmist // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 30 art. no. 02004, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/05/e3sconf_iwa2018_02004.pdf [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 8–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-06. — The first conference of the International Water Association IWA for young scientist in Poland “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” : Cracow, Poland, September 12–13, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183002004

10
 • Model studies on the effectiveness of MBSBR reactors for the restoration of small water reservoirs / K. Chmielowski, A. NOWAK, R. MAZUR, E. PANEK, J. Chmist // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 133–134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Supporting the water reservoir restoration processes by using selected type of biological bedsWspomaganie procesu rewitalizacji zbiorników wodnych przez zastosowanie wybranych typów złóż biologicznych / Agata MAZUR, Krzysztof Chmielowski // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2020 vol. 19 no. 3, s. 83–98. — Bibliogr. s. 93–98, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-132348-61486?filename=SAPORTING%20OF%20WATER.pdf

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie wód, oczyszczanie wody, MBBR, złoża mineralne, złoża biologiczne, nośniki biomasy, filtry włókninowe

  keywords: water treatment, water pollution, MBBR, non woven filters, mineral filters, biomass carriers, biological beds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Tereny zieleni wokół zbiorników wodnych w obliczu zmian klimatu, na wybranych przykładach z KrakowaThe areas of greenery around the water bodies and climate changes, focus on selected examples from Krakow, Poland / Aleksandra WAGNER, Agata MAZUR, Robert MAZUR // W: Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych / red. nauk. Marek Kosmala. — Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020. — Publikacja zawiera materiały z: [XVI konferencji naukowo-technicznej "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta : architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych" : Toruń, 8 października 2020 r. : konferencja on-line]. — ISBN: 978-83-65127-71-6. — s. 161–172. — Bibliogr. s. 170–172, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The application of MBBR reactors in water reservoir reclamation : [abstract] / Agata NOWAK, Robert MAZUR // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 41

 • keywords: water quality control, biological treatment methods, MBBR reactors, lake reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The concept of polluted water reservoirs restoration technology with application of MBBR reactors / Robert MAZUR, Agata NOWAK, Krzysztof Chmielowski, Dawid Bedla // W: EcoHCC'2017 : 4th international conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change : Figueira da Foz, Portugal, 21st – 23rd September, 2017 : abstracts book / Polytechnic Institute of Tomar. — Tomar : Polytechnic Institute of Tomar, Natural Hazards Research Center NHRC, [2017]. — ISBN: 978-989-8840-09-7. — S. 71

 • keywords: water pollution, MBBR, lake restoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The efficiency of nutrients removal from household wastewater in nonwovens bioreactors / R. MAZUR, D. Bedla, K. Chmielowski, A. NOWAK, J. Mazurkiewicz // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 141–142. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 142. — R. Mazur, A. Nowak - afiliacja: University of Science and Technology in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The process of microbiological remediation of the polluted Słoneczko Reservoir in Poland: for reduction of water pollution and nutrients management / Jakub Mazurkiewicz, Agata MAZUR, Robert MAZUR, Krzysztof Chmielowski, Wojciech Czekała, Damian Janczak // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2020 vol. 12 iss. 11 art. no. 3002, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/11/3002/pdf

 • keywords: water pollution, water bioremediation, nutrients managements, effective microorganisms, biopreparations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w12113002

18
 • The study of biogas production efficiency from cosubstrates of Miscanthus giganteus with organic wastes / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Dawid Belda // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} international conference for young researchers : 16–17 April 2018, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: biogas production efficiency, container biogas plants, Miscanthus giganteus cosubstrates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The study on the efficiency of wastewater treatment from fish processing in different types of biological reactors / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Ewa Wasik // W: EcoHCC'2017 : 4th international conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change : Figueira da Foz, Portugal, 21st – 23rd September, 2017 : abstracts book / Polytechnic Institute of Tomar. — Tomar : Polytechnic Institute of Tomar, Natural Hazards Research Center NHRC, [2017]. — ISBN: 978-989-8840-09-7. — S. 72

 • keywords: reactors MBBR, fish processing wastes, bioreactors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The use of microbiological biopreparations in limiting organic pollution in waters, focus on the dam reservoir in Głuchów near Grójec, Poland / Agata MAZUR, Aleksandra WAGNER // W: Climate, environment, economy, society [Dokument elektroniczny] : XXXIX international conference of Agrometeorologists and Climatologists : 28-29 September, 2020 Krakowa : abstracts of papers and posters = Klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo : XXXIX międzynarodowa konferencja Agrometeorologów i Klimatologów : 28-29 września 2020r., Kraków : streszczenia referatów i posterów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja], [2020]. — Dysk Flash. — S. 27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: water pollution, environmental biotechnology, microbiological revitalization, lake cleaning, water quality monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Treatment efficiency of fish processing wastewater in different types of biological reactors / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Ewa Dacewicz, Krzysztof Chmielowski // Physics and Chemistry of the Earth ; ISSN 1474-7065. — 2019 vol. 109 spec. iss., s. 40–48. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-05. — EcoHCC'2017 : 4th international conference on Ecohydrology, Soil and Climate Change : Figueira da Foz, Portugal, September 21–23, 2017

 • keywords: wastewater treatment, water pollution, MBBR, fish processing wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pce.2018.09.007

22
 • Wpływ warunków tlenowych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w technologii zatapialnych filtrów włókninowych[The effect of oxygen condition on effectiveness of sewage treatment in submersible technology of nonwoven filters] / Robert MAZUR, Dawid Bedla, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Jakub Mazurkiewicz // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 17. — R. Mazur, A. Nowak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: