Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Kasprzak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1766-4367 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych w obrębie złoża soli kamiennej „Mogilno I”Hydrogeochemical characteristic of groundwater in the rock salt deposit ”Mogilno I” / Agata KASPRZAK, Agnieszka Plucińska // W: Quo vadis sal : varia sal – wszytko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016 = Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — S. 63. — Tekst pol.-ang.. — A. Kasprzak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka mineralna, geochemiczna i izotopowa solanek syngenetycznych na przykładzie samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym Mogilno IMineralogical, geochemical and isotopic characteristics of syngenetic brine from the outflow from borehole M-32, Mogilno salt dome / Agata KASPRZAK, Jacek Wachowiak // W: Quo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowych = Quo vadis sal : current salt mining issues : international salt symposium : Wągrowiec, 8–11 October 2014 : oral presentation abstracts and scientific statements / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata Kasprzak, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 60–63. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka mineralogiczna, geochemiczna i izotopowa solanki z samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym MogilnoMineralogical, geochemical and isotopic, characteristics of brine from the outflow from borehole M-32, Mogilno Salt Dome / Jacek Wachowiak, Agata KASPRZAK // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2014 t. 10, s. 39-48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górny perm, ewaporaty cechsztyńskie, wysad solny Mogilno, solanki syngenetyczne, hydrogeologia złóż solnych

  keywords: Zechstein evaporites, Mogilno Salt Diapir, syngenetic brines, hydrogeology of salt deposits, Upper Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka stanu chemicznego wód rzeki SztołyCharacteristic of the chemical status in the Sztoła River / Justyna DURAK, Monika Widelska, Kamil JUŚKO, Agata KASPRZAK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 2, s. 249–262. — Bibliogr. s. 260–261, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stan chemiczny, rzeka Sztoła, Kanał Baba, rejon olkuski

  keywords: chemical status, Olkusz region, Sztoła river, Baba Canal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie w świetle nowych danych[Chemistry of groundwater in the vicinity of the Main Market Square in Krakow in the light of new data] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Mariusz CZOP, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0475). — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7464-535-5. — S. 311–330. — Bibliogr. s. 329–330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Chemizm wód podziemnych w rejonie Starego Krakowa w świetle nowych danych : [streszczenie]Groundwater chemistry in Old Cracow – new data : [abstract] / Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ, Agata KASPRZAK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Potrzeba wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania i dozowania wód kopalnianych do rzeki WisłyThe need of implementation of the integrated system of monitoring and batching mine water into the Vistula river / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Jacek MOTYKA, Jerzy MIKOŁAJCZAK, Agata KASPRZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 142–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ramowa dyrektywa wodna, hydrotechniczna ochrona wód powierzchniowych, metody utylizacji słonych wód

  keywords: Water Framework Directive, hydrotechnical surface water protection, methods of saline water utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Quo vadis sal : współczesne problemy górnictwa solnego : XIX międzynarodowe sympozjum solne : Wągrowiec, 8–11 października 2014 : streszczenia referatów i komunikatów naukowychQuo vadis sal : current salt mining issues : international salt symposium : Wągrowiec, 8–11 October 2014 : oral presentation abstracts and scientific statements / red. tomu konf. Joanna Jaworska, Agata KASPRZAK, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2014]. — 109 s.. — Bibliogr. przy ref.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata KASPRZAK, Krzysztof BUKOWSKI. — [Polska : s. n.], [2015]. — 119 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Quo vadis sal : varia sal – wszystko o soli : XXI międzynarodowe sympozjum solne : Zawoja, 5–8 X 2016Quo vadis sal : varia sal – all about salt : XXI international salt symposium / red. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK. — [Zawoja : s. n.], [2016]. — 73 s.. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Quo vadis sal : aqua et sal – woda i sól –water and salt: XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka 4–7 X 2017XXII international salt symposium / red. Katarzyna CYRAN, Agata KASPRZAK, Justyna NOWIŃSKA. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — 111 s.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sezonowa zmienność ładunku azotu w wodach opadowych na terenie KrakowaSeasonal changes of nitrogen load in precipitation in the Kraków area / Anna ŻUREK, Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 693–699. — Bibliogr. s. 699, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kraków, związki azotu, opady

  keywords: precipitation, nitrogen compounds, Kraków

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Skład chemiczny wód ujęcia Żelatowa po likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu na obszarze synkliny chrzanowskiej[Chemical composition of groundwater in the Żelatowa intake after shutdown of zinc and lead mines in the area of Chrzanów Syncline] / Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marek Szuwarzyński // W: Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją : monografia / red. nauk. Grzegorz MALINA ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-904408-1-1. — S. 103–111. — Bibliogr. s. 110–111. — A. Kasprzak - dod. afiliacja: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Sources of groundwater inflows into the ”Czatkowice” limestone quarry in southern Poland / MOTYKA Jacek, Kajetan d'OBYRN, Agata KASPRZAK, Andrzej Szymkiewicz // W: IMWA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th International Mine Water Association congress – mine water & circular economy : June 25–30, 2017, Lappeenranta, Finland : proceedings, Vol. 3 / eds. Christian Wolkersdorfer, [et al.] ; Lappeenranta University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Finland : s. n.], cop. 2017. — 1 Dysk Flash. — (LUT Scientific and Expertise Publications : Tutkimusraportit - Research Reports ; ISSN 2243-3376 ; 63). — ISBN: 978-952-335-065-6 ; e-ISBN: 978-952-335-066-3. — S. 1362–1368. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1368, Abstr.

 • keywords: monitoring, ground water, limestone quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Water chemical composition characteristic in the upper part of the Sztoła River / Kamil JUŚKO, Agata KASPRZAK, Damian Pietrzak // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 81–82. — Bibliogr. s. 81–82. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/SSOCmR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.81

18
19
20
 • Zmiany właściwości podłoża w aspekcie zagrożenia budowli klasztornych w rejonie ul. Poselskiej w KrakowieChanges of the substratum properties in connection with the endangered nummery buildings in the area of Poselska st. 21 in Krakow / Marta WARDAS-LASOŃ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Jerzy MOŚCICKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Anna Bojęść-Białasik, Dariusz Niemiec, Agata Kucia, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Ewelina MAZUREK, Michał ĆWIKLIK, Mariola MARSZAŁEK, Agata KASPRZAK, Jerzy ZIĘTEK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 361–385. — Bibliogr. s. 381–384, Summ.. — Temat realizowany jest przez Centrum Badań Nawarstwień Historycznych

 • słowa kluczowe: żużle, nawarstwienia historyczne, namuły, geochemia, stratygrafia, artefakty

  keywords: slag, geochemistry, stratigraphy, artifacts, historical layers, silts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.66

21
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem SkawyChanges of chloride and sulfates concentration in the Vistula river from Goczałkowice reservoir to Skawa river / Agata KASPRZAK, Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA // W: XVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ.. — Referat opublikowany w części: Warsztaty 2016 z cyklu: górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój

 • słowa kluczowe: slone wody kopalniane, zasolenie Wisły, jon chlorkowy, jon siarczanowy

  keywords: saline mine water discharge, salinity of Vistula river, chloride and sulfates concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem SkawyChanges of chloride and sulfates concentration in the Vistula river from the Goczałkowice reservoir to the Skawa river / Agata KASPRZAK, Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 94, s. 197–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zasolenie Wisły, jon chlorkowy, słone wody kopalniane, jon siarczanowy (VI)

  keywords: saline mine water discharge, salinity of Vistula river, chloride and sulfates concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Znaczenie badań archeologicznych dla prawidłowej interpretacji składu chemicznego wód podziemnych na przykładzie starego Krakowa[The importance of archaeological research for the correct interpretation on the example of old Krakow groundwater chemistry] / Agata KASPRZAK, Jacek MOTYKA, Marta WARDAS-LASOŃ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 633–643. — Bibliogr. s. 643

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: