Wykaz publikacji wybranego autora

Adriana Szulecka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57194722278

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • A comparative analysis of air pollutant concentrations and inflow trajectories: a case study of selected cities in South-Eastern Poland / Robert OLENIACZ, Tomasz GORZELNIK, Adriana SZULECKA // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 79

 • keywords: air pollution, statistical analyses, backward trajectories, HYSPLIT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Application of the statistical error and quantitative performance measures in the evaluation process of short-term air quality forecasts for Krakow (Poland)Zastosowanie statystycznych miar błędów i wskaźników wydajności modelu w procesie oceny krótkoterminowych prognoz jakości powietrza dla Krakowa (Polska) / Adriana SZULECKA, Marian MAZUR // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 87–99. — Bibliogr. s. 97–98, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2016.10.3/geom.2016.10.3.87.pdf

 • słowa kluczowe: jakość powietrza, modelowanie prognostyczne, stężenia zanieczyszczeń, GEM-AQ, ocena statystyczna

  keywords: air quality, pollutant concentrations, forecasting model, GEM-AQ, statistical evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.3.83

4
5
 • Assessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014–2015Ocena wpływu prędkości wiatru i wysokości warstwy mieszania na jakość powietrza w Krakowie (Polska) w latach 2014–2015 / Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63, s. 315–341. — Bibliogr. s. 338–341, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, CALMET, przewietrzanie miasta, parametry meteorologiczne, stężenia zanieczyszczeń, analiza korelacji

  keywords: air pollution, correlation analysis, CALMET, city ventilation, meteorological parameters, pollutant concentrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.168

6
 • Assessment of the aermod dispersion model in a complex terrain with different types of digital elevation data / Mateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA // W: SEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-3-7. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/materialykonferencyjne/2019/seed2019-book-of-abstracts.pdf [2019-11-19]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Assessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment / Mateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Assessment of the AERMOD dispersion model over complex terrain with different types of meteorological data: Tracy Power Plant experiment / Mateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 22 art. no. 00149, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-07. — ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : Wrocław, Poland, July 2-5, 2017. — tekst: https://goo.gl/sZcVu3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20172200149

10
 • Charakterystyka lasów w województwie małopolskim z wykorzystaniem analiz przestrzennychCharacteristics of forests in the Malopolskie Voivodeship using spatial analysis / Adriana SZULECKA // W: GIS w inżynierii środowiska [Dokument elektroniczny] : 17 maja 2017, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.giswis.agh.edu.pl/abstrakt_Adriana_Szulecka.pdf [2017-05-29]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Estimates of the biogenic volatile organic compounds emission in Poland during July 2015Szacowana wartość emisji biogenicznych lotnych związków organicznych w Polsce w lipcu 2015 roku / Adriana SZULECKA, Marek BOGACKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2017 vol. 11 iss. 2, s. 433–441. — Bibliogr. s. 439–440, Abstr., Streszcz.. — ECOpole’17 : 26th annual Central European conference : 4–7.10.2017, Polanica Zdrój, Poland. — tekst: https://drive.google.com/drive/folders/1AqCxjhzhZNIiOhnTrQD_MjMEafkcJExA

 • słowa kluczowe: lotne związki organiczne, WRF, MEGAN, emisja biogeniczna, izopren, monoterpeny

  keywords: biogenic emission, volatile organic compounds, MEGAN, WRF, isoprene, monoterpenes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2017.11(2)045

12
13
 • Evaluation of opportunities for improvement of OSPM model performance by considering secondary dust emissions from roads / RZESZUTEK Mateusz, BOGACKI Marek, BŹDZIUCH Paulina, SZULECKA Adrianna // W: Innowacje w inżynierii środowiska, energetyce i biotechnologii środowiskowej ; międzynarodowa konferencja ASSM2017 [Dokument elektroniczny] : [jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : 19–21.06.2017 r., Częstochowa-Hucisko] : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Częstochowa : Wydział Infrastruktury i Środowiska. Politechnika Częstochowska], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. 53–54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Functionality of openair package in air pollution assessment and modeling — a case study of KrakowFunkcjonalność pakietu openair w ocenie i modelowaniu stanu zanieczyszczenia powietrza na przykładzie Krakowa / Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2017 vol. 28 no. 2, s. 22–27. — Bibliogr. s. 27–27, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-27. — tekst: https://sciendo.com/pdf/10.1515/oszn-2017-0009

 • słowa kluczowe: jakość powietrza, OSPM, trajektorie wsteczne, openair, projekt R

  keywords: air quality, OSPM, back trajectories, openair, R project

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/OSZN-2017-0009

15
 • Funkcjonalność pakietu Openair w analizie stanu jakości powietrza[Functionality of Openair package in the air quality state analysis] / Adriana SZULECKA, Robert OLENIACZ, Mateusz RZESZUTEK // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/LMrU4K [2017-04-04]. — Streszcz.. — Tekst streszcz.: https://goo.gl/CT48R6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Ocena dokładności prognoz stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Krakowie pod kątem ochrony zdrowia ludziAccuracy assessment of the forecasted PM10 concentrations in Cracow in terms of human health protection / Adriana SZULECKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2016 nr 33, s. 221–229. — Bibliogr. s. 228–229, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 53. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena dostępnych baz danych meteorologicznych dla celów poprawy wyników krótkoterminowych symulacji w modelu WRF-ARW na przykładzie obszaru południowo-zachodniej PolskiEvaluation of available meteorological databases for the improvement of the short-term simulations using the WRF-ARW modelling system over the south-western part of Poland / A. SZULECKA, M. BOGACKI // W: ECOpole'16 [Dokument elektroniczny] : [Central European conference : 5th–8th October 2016, Opole]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [7–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Tekst pol. w pliku Streszczenia ; tekst ang. w pliku Abstract na s. [7–8]

 • słowa kluczowe: ocena statystyczna, system modelowania WRF-ARW, meteorologiczna reanaliza, meteorologiczne stacje naziemne

  keywords: statistical evaluation, surface weather stations, meteorological reanalysis, WRF-ARW modelling system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena ekspozycji budynku wielorodzinnego na wpływ emisji benzenu ze stacji paliw oraz transportu drogowego w okresie letnimAssessment of the exposure of a multifamily building to benzene emissions from fuel station and road transport in the summer / Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Adriana SZULECKA // W: Powietrze atmosferyczne : jakość – zagrożenia – ochrona : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Gaja, Józefa Kuropki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-942-3. — S. 50–61. — Bibliogr. s. 60–61

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pomiary stężeń, benzen, metoda pasywna, stacja paliwowa, ekspozycja budynku

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena jakości powietrza w pobliżu tras komunikacyjnych dla wybranych aglomeracji miejskich PolskiNear-road air quality assessment for selected urban agglomerations in Poland / Mateusz RZESZUTEK, Adriana SZULECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka ; ISSN 0208-4821. — 2016 nr 59: Wyzwania rozwoju transportu : polityka, przedsiębiorstwo, technika, s. 339–351. — Bibliogr. s. 349–350, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena kierunków napływu zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem modelu HYSPLITAssessment of the air pollution inflow directions using the HYSPLIT model / SZULECKA Adriana, OLENIACZ Robert // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : ochrona środowiska / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — (Monografie ; 2017 (1)). — ISBN (całość) 978-83-65362-48-3. — ISBN: 978-83-65677-64-8 ; e-ISBN: 978-83-65677-63-1. — S. 132–139. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz.

 • słowa kluczowe: modelowanie, jakość powietrza, trajektorie wsteczne, WRF, openair

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena wpływu bariery akustycznej przy drodze na dyspersję tlenku węglaImpact assessment of single noise barrier by the road on carbon monoxide dispersion / Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka ; ISSN 0208-4821. — 2016 nr 59: Wyzwania rozwoju transportu : polityka, przedsiębiorstwo, technika, s. 271–282. — Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Prognozowanie jakości powietrza w KrakowieAir quality forecasting in Kraków / Adriana SZULECKA // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2016 nr 1, s. 7–9. — Bibliogr. s. 9

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, jakość powietrza, prognozowanie stężeń zanieczyszczeń, modelowanie prognostyczne

  keywords: air pollution, air quality, forecasting pollution concentrations, forecasting modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/2.2016.1.1

25
 • Przykład zastosowania bazy danych przestrzennych w procesie oceny i zarządzania jakością powietrzaAn example of spatial database for air quality assessment and management / Adriana SZULECKA // W: GIS w inżynierii środowiska [Dokument elektroniczny] : 18 maja 2016, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2016]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/JyBkXT [2016-06-01]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: