Wykaz publikacji wybranego autora

Adrian Kluczny, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Alternatywny środek smarny dla przemysłu spożywczegoAlternative lubrication medium for food industry / Wojciech HORAK, Adrian KLUCZNY, Józef SALWIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie, gliceryna, przemysł spożywczy, maszyna czterokulowa, smar

  keywords: wear, glycerin, four-ball apparatus, grease, food industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania doświadczalne i modelowe stanowiska dydaktycznego do analizy rozkładu ciśnienia w hydrodynamicznym filmie olejowym[Experiments and modeling of educational rig for analysis of hydrodynamic pressure in journal bearing] / HORAK Wojciech, SALWIŃSKI Józef, KLUCZNY Adrian, KOWALIK Gabriel // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 53. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: stanowisko dydaktyczne, łożysko poprzeczne, smarowanie hydrodynamiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Stanowisko dydaktyczne do analizy rozkładu ciśnienia w hydrodynamicznym filmie olejowymResearch rig for examination of pressure in hydrodynamic oil film / Wojciech HORAK, Adrian KLUCZNY, Józef SALWIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1904. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 83, s. 109–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: łożysko ślizgowe, hydrodynamiczne smarowanie, stanowisko dydaktyczne, ciśnienie, film olejowy

  keywords: slide bearing, hydrodynamic lubrication, didactic research rig, pressure, oil film

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wałów obrotowych[Multi-staged sealing with magnetic fluid for rotary shafts] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef, KLUCZNY Adrian. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418958 A1 ; Opubl. 2018-04-09. — Zgłosz. nr P.418958 z dn. 2016-09-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 8, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418958A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, magnesy trwałe, uszczelnienie wielostopniowe, nabiegunniki, tulejki kołnierzowe

  keywords: magnetic fluid, permanent magnets, pole pieces, flanged sleeves, multi-edged seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wałów obrotowych[Multi-staged sealing with magnetic fluid for rotary shafts] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Adrian KLUCZNY. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234877 B1 ; Udziel. 2019-12-23 ; Opubl. 2020-04-30. — Zgłosz. nr P.418958 z dn. 2016-09-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234877B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, magnesy trwałe, uszczelnienie wielostopniowe, nabiegunniki, tulejki kołnierzowe

  keywords: magnetic fluid, permanent magnets, pole pieces, flanged sleeves, multi-edged seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: