Wykaz publikacji wybranego autora

Adrian Goral, dr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5717-494X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56470526300

PBN: 5e7093ce878c28a0473b114c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Accuracy assessment of Kinect for Xbox One in point-based tracking applications / Adrian GORAL, Andrzej SKALSKI // W: ICMV 2015 : Eighth International Conference on Machine Vision : 19–21 November 2015, Barcelona, Spain / eds. Antanas Verikas, Petia Radeva, Dmitry Nikolaev. — Bellingham : SPIE, cop. 2015. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9875). — ISBN: 978-1-510-60116-1. — S. [1–6]. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: accuracy assessment, depth camera, Kinect v2, depth camera calibration, point-based tracking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2228536

2
 • An automated system for testing readout electronics of silicon strip X-ray detectors / Piotr MAJ, Adrian GORAL, Paweł GRYBOŚ // W: 2012 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference (NSS/MIC) & Workshop on Room-Temperature Semiconductor X-Ray and Gamma-Ray Detectors [Dokument elektroniczny] : October 29 – November 3, 2012, Anaheim, California. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4673-2029-0. — S. 1060–1068. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 1068, Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of navigated ultrasound for assessment of the anterior pelvic plane in patients with degenerative hip diseases / Andrzej Kochman, Adrian GORAL, Tobias Martin, Wojciech Marek, Josef Kozak, Monika Morawska-Kochman, Marek Synder // Journal of Ultrasound in Medicine ; ISSN 0278-4297. — 2017 vol. 36 iss. 7, s. 1373–1380. — Bibliogr. s. 1380. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-08. — T. Martin - afiliacja: Aesculap AG, Tuttlingen, Germany

 • keywords: hip osteoarthritis, musculoskeletal ultrasound, ultrasound imaging, computer assisted surgery, total hip replacement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7863/ultra.16.07016

4
5
 • Assessment of a markerless optical tracking technique for computer-assisted hip surgery / Adrian GORAL // W: IST 2018 [Dokument elektroniczny] : IEEE international conference on Imaging Systems and Techniques : Kraków, Polska, October 16–18, 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — (IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques ; ISSN 2471-6162). — e-ISBN: 978-1-5386-6628-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-17. — W WoS zarejestrowane na s. 296–301. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047hh0120.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8577079

 • keywords: accuracy, computer assisted surgery, time of flight camera, optical tracking, surgical navigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IST.2018.8577079

6
 • Badanie dokładności pozycjonowania narzędzi w systemach komputerowego wspomagania chirurgiiAssessment of tool positioning accuracy in computer-assisted surgery systems / Adrian GORAL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 3, s. 227–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie dokładności pozycjonowania narzędzi w systemach komputerowego wspomagania chirurgiiAssessment of tool positioning accuracy in computer-assisted surgery systems / Adrian GORAL // W: Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013 : materiały XII sympozjum : Krynica Zdrój, 19–23 maja 2013 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2013. — ISBN: 978-83-61528-36-4. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dokładność optycznego pomiaru orientacji obiektów o symetrii osiowej : [streszczenie][Accuracy of measuring the orientation of axially symmetric objects with marker-based optical methods] / Adrian GORAL, Andrzej SKALSKI // W: VIII Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : 09.06–13.06.2019, Augustów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Białystok : Politechnika Białostocka], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — A. Goral, A. Skalski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: dokładność pomiaru, lokalizator optyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Joint depth and color camera for positioning of the acetabular component in total hip replacement / Adrian GORAL, Tobias MARTIN, Andreas ALK // Biomedical Engineering–Biomedizinische Technik ; ISSN 0013-5585. — 2016 vol. 61 iss. S1, s. S258. — T. Martin, A. Alk – dod. afiliacja: Aesculap AG, Tuttlingen, Germany. — BMT 2016 : "Dreiländertagung" Swiss, Austrian and German Societies for Biomedical Engineering : 4–6 October 2016, Basel, Switzerland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Pomiary przestrzenne w polu obserwacyjnym stereoendoskopuSpatial measurements in the field of view of a stereoendoscope / Adrian GORAL // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : XIV symposium : Krynica Zdrój 2015, May 17–21 : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61528-44-9. — S. 33–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stereoendoskopia, metryczna rekonstrukcja trójwymiarowa, dopasowanie obszarami

  keywords: stereoendoscopy, 3-dimensional metric reconstruction, block matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pomiary przestrzenne w polu obserwacyjnym stereoendoskopuSpatial measurements in the field of view of a stereoendoscope / Adrian GORAL // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/4.pdf

 • słowa kluczowe: stereoendoskopia, metryczna rekonstrukcja trójwymiarowa, dopasowanie obszarami, algorytm MLS

  keywords: stereoendoscopy, 3-dimensional metric reconstruction, block matching, moving least squares

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.04

13
 • Porównanie wybranych metod śledzenia markerów przeznaczonych dla lokalizatorów wizyjnychA comparison of tracking methods for optical localizers / Adrian GORAL // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 5, s. 98–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/5/22.pdf

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, lokalizatory wizyjne, CAMSHIFT

  keywords: computer vision, optical tracking systems, CAMSHIFT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.05.22

14
 • Porównanie wybranych metod śledzenia markerów przeznaczonych dla lokalizatorów wizyjnychA comparison of the tracking methods for optical localizers / Adrian GORAL // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61528-40-1. — S. 79–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, lokalizatory wizyjne, CAMSHIFT

  keywords: computer vision, optical tracking systems, CAMSHIFT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Preoperative ultrasonographic assessment of the anterior pelvic plane for personalized total hip replacement / Andrzej Kochman, Adrian GORAL, Josef Kozak, Wojciech Marek, Monika Morawska-Kochman, Marek Synder // Journal of Ultrasound in Medicine ; ISSN 0278-4297. — 2018 vol. 37 iss. 4, s. 949–958. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-13

 • keywords: smartphone, ultrasonography, personalized medicine, extremities, femoroacetabular impingement, hip dislocation, joint range of motion, musculoskeletal, pelvic floor, total hip replacement, computer assisted surgery, sports medicine, orthopedics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/jum.14431

16
 • Sonographic measurement for patient-specific hip rotation using smart devices / Tobias MARTIN, Andreas ALK, Adrian GORAL // Biomedical Engineering–Biomedizinische Technik ; ISSN 0013-5585. — 2016 vol. 61 iss. S1, s. S257. — T. Martin, A. Alk – dod. afiliacja: Aesculap AG, Tuttlingen, Germany. — BMT 2016 : "Dreiländertagung" Swiss, Austrian and German Societies for Biomedical Engineering : 4–6 October 2016, Basel, Switzerland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sparse 3D reconstruction on a mobile phone with stereo camera for close-range optical tracking / Adrian GORAL // W: $I^{2}MTC$ [Dokument elektroniczny] : 2015 IEEE international Instrumentation and Measurement Technology Conference : May 11–14, 2015, Pisa, Italy : proceedings / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-6113-9. — S. 2032–2037. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2037, Abstr.. — Tekst dostępny również online: {http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp==7151595}

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The effect of marker detection efficiency on performance of the optical tracking systems in computer assisted surgery / Adrian GORAL // W: Information technologies in biomedicine, Vol. 4 / eds. Ewa Piętka, Jacek Kawa, Wojciech Więcławek. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 284). — ISBN: 978-3-319-06595-3 ; e-ISBN: 978-3-319-06596-0. — S. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • keywords: optical tracking systems, computer assisted surgery, marker detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-06596-0_4

19