Wykaz publikacji wybranego autora

Adrian Borcz, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6254-9654 orcid iD

ResearcherID: V-9604-2018

Scopus: 57192083374

PBN: 5e709273878c28a047395d1b

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
3
 • Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnymAnalysis of operation of a single-bucket excavator and the wheel loaders in rock materials mining / Michał PATYK, Adrian BORCZ, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, koparki jednonaczyniowe, ładowarki łyżkowe

  keywords: surface mining, rock materials, wheel loaders, single bucket excavators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza pracy koparek jednonaczyniowych i ładowarek łyżkowych w aspekcie ich automatyzacjiAnalysis of the operation of single-bucket excavators and wheel loaders in terms of automation / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 95–99. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: automatyzacja, górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, koparki jednonaczyniowe, ładowarki łyżkowe

  keywords: automation, rock materials, open cast mining, wheel loaders, single bucket excavators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza struktury wielkości powierzchni złóż surowców skalnych[Structure analysis of the size of area for deposits rock raw materials] / Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57. — W. Kozioł - dod. afiliacja: IMBiGS Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, surowce skalne, kruszywa naturalne, wielkość złóż

  keywords: surface mining, natural aggregates, rock raw materials, area of deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 1Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 1 / Adrian BORCZ, Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 82–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, zagrożenia, wypadkowość

  keywords: surface mining, safety at work, threats, accident rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce, Cz. 2Safety at work and mine rescue system in surface mines in Poland, Pt. 2 / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 nr 12, s. 90–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.. — W. Kozioł, A. Ciepliński - dod. afiliacja: IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, bezpieczeństwo pracy, akcje ratownicze, modele kopalń odkrywkowych

  keywords: surface mining, safety at work, models of surface mines, rescue operations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989–2012 wraz z prognozą do 2020 rokuDynamics of changes in the production of natural aggregates in Poland in years 1989–2012 with a forecast up to 2020 / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, górnictwo skalne, prognozy produkcji

  keywords: natural aggregates, rock mining, production forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Economic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions / Wiesław KOZIOŁ, Caludia Lieske, Adrian BORCZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 3, s. 85–89. — Bibliogr. s. 89. — W. Kozioł - dod. afiliacja: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 • keywords: surface mining, gravel aggregates, sand aggregates, dredgers, extraction technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ekonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowychEconomic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions / Wiesław KOZIOŁ, Claudia Lieske, Adrian BORCZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 3, s. 12–16 tekst pol., s. 85–89 tekst ang.. — Bibliogr. s. 16, Summ.. — Tekst pol.-ang.. — W. Kozioł - dod. afiliacja: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

  orcid iD
 • keywords: gravel aggregates, sand aggregates, dredgers, extraction technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Eksploatacja kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody. Cz. 2, Analiza ekonomiczna doboru technologii wydobyciaExploitation of sand and gravel aggregates from under the water, Pt. 2, Economic analysis for mining technology selection / Claudia Lieske, Wiesław Kozioł, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 5, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b7c53875-0005-46b0-b222-9486158e37e8/c/eksploatacja_kruszyw.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, eksploatacja odkrywkowa, eksploatacja spod wody, rentowność producji kruszyw

  keywords: surface mining, natural aggregates, exploitation from under the water, profitability of aggregates production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Energochłonność procesów wydobywczych w kopalniach kruszyw żwirowo-piaskowych : [streszczenie][Energy consumption of extraction processes in gravel and sand aggregates mine] / Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Górnictwo kruszyw w Polsce - szanse i zagrożeniaMining of aggregates in Poland - opportunities and threats / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ, Ireneusz Baic // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 175–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, eksploatacja odkrywkowa, baza surowcowa, analiza rynkowa

  keywords: market analysis, natural aggregates, surface exploitation, material resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Innowacyjne satelitarne systemy monitorowania maszyn technologicznych w odkrywkowym górnictwie surowców skalnychInnovative satellite monitoring systems of technological machines in surface mining of rocky raw materials / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2014 R. 55 nr 1, s. 5–14. — Bibliogr. s. 14

 • słowa kluczowe: monitoring, górnictwo odkrywkowe, maszyny górnicze

  keywords: monitoring, surface mining, mining machinery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kruszywa naturalne i alternatywne – podział, produkcja, zastosowanie[Natural and alternative aggregates – classification, production, application] / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI, Adrian BORCZ // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 4, s. 22–28. — W. Kozioł – dod. afiliacja: IMBiGS, Katowice

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
21
22
 • O możliwościach urabiania skał zrywarkami[About possibilities of rock excavation with rippers] / Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2012 nr 3, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena pracy wybranych maszyn wydobywczych w górnictwie odkrywkowym w aspekcie możliwości ich automatyzacji[Evaluation of work of selected machines in surface mining in aspect of possibilities of their automation] / Wiesław KOZIOŁ, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 1, s. 44–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Produkcja i zużycie kruszyw naturalnych w Polsce – aktualny stan i prognozyProduction and consumption of natural aggregates in Poland – current status and forecasts / Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK, Andrzej CIEPLIŃSKI, Adrian BORCZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 4, s. 41–50. — Bibliogr. s. 50. — W. Kozioł – dod. afiliacja: IMBiGS Katowice

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, kruszywa naturalne, wydobycie w Polsce i w UE

  keywords: surface mining, natural aggregates, extraction in Poland and EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola i zastosowanie nowoczesnych systemów dyspozytorskich w odkrywkowych kopalniach surowców skalnychThe role and use of modern dispatching systems in open-pit mines of rock resources / Łukasz MACHNIAK, Adrian BORCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, maszyny górnicze, zdalne sterowanie, autonomiczne maszyny

  keywords: remote control, mining machinery, autonomous machinery, open pit mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: