Wykaz publikacji wybranego autora

Adolf Boda, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, *Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Badania procesu zacierania modelowego węzła tribologicznego w warunkach drgań wymuszonychInvestigation of the seizure process of tribological model pair in forced vibration condition / Jerzy TARNOWSKI, Adolf BODA, Lucjan KOCJAN // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2001 R. 32 nr 4, s. 851–861. — Bibliogr. s. 860–861, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie oporów ruchu przekładni ślimakowej–badania statyczne : ćwiczenie laboratoryjne 16[Laboratory exercise : examination of motion resistance of the worm gear–statistical test] / Adolf BODA // W: Laboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1630). — S. 100–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda pomiaru usytuowania osi otworów gniazd w skrzynkach przekładni zębatychThe method of measurement of a location of the seats hole axis of a gear box / Adolf BODA // W: XIX Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Zielona Góra–Świnoujście 13–17 września 1999, T. 1 = XIX Symposium on Fundamentals of Machine Design / oprac. red. Julian Jakubowski ; Politechnika Zielonogórska. Wydział Mechaniczny. — Zielona Góra : Wydawnictwo PZ, 1999. — S. 269–274. — Bibliogr. s. 274, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie napędów zasuw wysokociśnieniowych z układem zabezpieczającym w aspekcie ich niezawodności[Modeling of drive systems of the high-pressure valves with safety device from aspect of their reliability] / Adolf BODA, Piotr TRZASKOŚ // W: Nadmiarowość w inżynierii niezawodności : XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2004 / red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Szczyrk ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. — ISBN10:  8372043620. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowe badania niezawodności uszczelnień czołowychModel investigation of mechanical face seals reliability / Adolf BODA, Ewa CZACHÓRSKA // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Stare Jabłonki, 6–9 września 2005 r. : [materiały konferencyjne] / [oprac. wydawnicze: J[o]anna Fundowicz, Iwona Nitek, Jacek Pacholec]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN10: 8372044554. — S. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oddziaływanie na niezawodność i bezpieczeństwo pracy podziemnych gazociągów ze szczególnym uwzględnieniem niektórych ich elementówInfluence on reliability and work safety of underground gas pipelines with special regard on its some elements / Adolf BODA, Jerzy TARNOWSKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 1, s. 99–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Opracowanie statystyczne wyników ćwiczeń laboratoryjnych PKM : instrukcja 2[Instruction 2 : statistical processing of results of the Mechanical Design Fundamentals Laboratory exercises] / Adolf BODA // W: Laboratorium z podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Marii Porębskiej i Mariana Warszyńskiego. — Wyd. 4 popr. i poszerz.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1630). — S. 139–159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Procesy uszkadzania oraz stany graniczne w parach kinematycznych wybranych układów mechanicznychFailure processes and boundary states in kinematic pairs of some mechanical systems / Adolf BODA, Józef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2003 vol. 38 z. 1, s. 33–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: para kinetyczna, uszkadzanie, stan graniczny i kryterialny, przestrzeń stanów fizycznych, skojarzenie tribologiczne

  keywords: kinematic pair, failure process, boundary state and criterion state, physical states space, tribological pairs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prognozowanie niezawodności i trwałości przekładni zębatej ze względu na zmęczenie powierzchniowe zębów[Prognosis of reliability and durability of gear due to surface tooth fatigue] / Adolf BODA // W: Komputerowo wspomagana analiza niezawodności systemów : XXIX [dwudziesta dziewiąta] Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2001 / Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2001. — ISBN10: 837204189X. — S. 34–41. — Bibliogr. s. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przebieg uszkodzeń obiektu technicznego ulegającego procesom starzeniowymThe course of failures of an ageing technological object / Adolf BODA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 1999 vol. 34 z. 2, s. 235–247. — Bibliogr. s. 247, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przeciek w problematyce badawczej niezawodności uszczelnień czołowych, Cz. 1Leakage in sphere of research on reliability of the mechanical face seals, Pt. 1 / Adolf BODA, Łukasz Boda // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2005 vol. 40 z. 3, s. 73–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe, niezawodność parametryczna, przeciek, równanie Naviera-Stokesa, teoria filtracji

  keywords: leakage, mechanical face seals, parametrical reliability, Navier-Stokes equation, theory of filtration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przeciek w problematyce badawczej niezawodności uszczelnień czołowych, Cz. 2Leakage in sphere of research on reliability of the mechanical face seals. Pt. 2 / Adolf BODA, Łukasz Boda // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2006 vol. 41 z. 1, s. 107–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wyznaczanie niezawodności i trwałości zazębienia ze względu na zmęczenie powierzchniowe[Determination of reliability and durability of tooth mesh due to surface fatigue] / Adolf BODA, Michał MAZIARZ // W: Przekładnie zębate : XVII [siedemnasta] ogólnopolska konferencja : Węgierska Górka 09.10.–11.10.2000 r. / Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu. — Katowice : Politechnika Śląska, 2000. — (Referaty / Instytut Transportu ; z. 1/2000). — S. 7–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: