Wykaz publikacji wybranego autora

Adolf Boda, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Modelowanie napędów zasuw wysokociśnieniowych z układem zabezpieczającym w aspekcie ich niezawodności[Modeling of drive systems of the high-pressure valves with safety device from aspect of their reliability] / Adolf BODA, Piotr TRZASKOŚ // W: Nadmiarowość w inżynierii niezawodności : XXXII Zimowa Szkoła Niezawodności : Szczyrk 2004 / red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. — Szczyrk ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. — ISBN10:  8372043620. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modelowe badania niezawodności uszczelnień czołowychModel investigation of mechanical face seals reliability / Adolf BODA, Ewa CZACHÓRSKA // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Stare Jabłonki, 6–9 września 2005 r. : [materiały konferencyjne] / [oprac. wydawnicze: J[o]anna Fundowicz, Iwona Nitek, Jacek Pacholec]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN10: 8372044554. — S. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oddziaływanie na niezawodność i bezpieczeństwo pracy podziemnych gazociągów ze szczególnym uwzględnieniem niektórych ich elementówInfluence on reliability and work safety of underground gas pipelines with special regard on its some elements / Adolf BODA, Jerzy TARNOWSKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 1, s. 99–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Procesy uszkadzania oraz stany graniczne w parach kinematycznych wybranych układów mechanicznychFailure processes and boundary states in kinematic pairs of some mechanical systems / Adolf BODA, Józef SALWIŃSKI, Marian WARSZYŃSKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2003 vol. 38 z. 1, s. 33–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: para kinetyczna, uszkadzanie, stan graniczny i kryterialny, przestrzeń stanów fizycznych, skojarzenie tribologiczne

  keywords: kinematic pair, failure process, boundary state and criterion state, physical states space, tribological pairs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Przeciek w problematyce badawczej niezawodności uszczelnień czołowych, Cz. 1Leakage in sphere of research on reliability of the mechanical face seals, Pt. 1 / Adolf BODA, Łukasz Boda // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2005 vol. 40 z. 3, s. 73–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe, niezawodność parametryczna, przeciek, równanie Naviera-Stokesa, teoria filtracji

  keywords: leakage, mechanical face seals, parametrical reliability, Navier-Stokes equation, theory of filtration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przeciek w problematyce badawczej niezawodności uszczelnień czołowych, Cz. 2Leakage in sphere of research on reliability of the mechanical face seals. Pt. 2 / Adolf BODA, Łukasz Boda // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2006 vol. 41 z. 1, s. 107–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: