Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Adamczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3274-8657 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • An attempt to define the concept of start-up company based on inductive research / Michał ADAMCZYK // W: QUAERE 2016 [Dokument elektroniczny] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23. – 27. května 2016 Hradec Králové, Česká republika, Roč. 6 = QUAERE 2016 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants : May 23 – 27, 2016 Hradec Králové, The Czech Republic, Vol. 6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Hradec Králové : Magnanimitas, cop. 2016. — ISBN: 978-80-87952-15-3. — S. 67–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2016.pdf [2016-07-05]. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr.

 • keywords: business model, innovation management, start-up, customer value, market experiments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania jakościowe w naukach o zarządzaniu, na przykładzie metody teorii ugruntowanej[Qualitative research in management studies based on grounded theory method] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-49-4. — S. 181. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 181. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka ekosystemu start-upowego w KrakowieCharacteristics of the start-up ecosystem in Krakow / Michał ADAMCZYK // W: Kierunki badań innowacyjności / red. Aneta Lipińska, Patrycja Klimas. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. — (Biznes i Zarządzanie). — ISBN: 978-83-233-4467-4. — S. 203–213. — Bibliogr. s. 213, Summ.

 • keywords: networks, ecosystem, start-up, open innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa typu startup w świetle badań jakościowych[Characteristics of the start-up company in view of qualitative research] / Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of software engineers’ competences in context of formal education / Michał ADAMCZYK // World Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2392-2192. — 2017 vol. 81 iss. 2, s. 69–80. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/pYULqi [2017-07-24]. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • keywords: competences, soft skills, technical skills, software developers, programmers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorientowanej projektowo[Selection of optimal organizational structure in project-oriented organization] / Michał ADAMCZYK // W: WTwZ [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowa „Współczesne Trendy w Zarządzaniu” : [15 marca 2016, Kraków] : księga abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [2016]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjawtwz.pl/wp-content/uploads/2014/12/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w1.pdf [2016-04-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dobór optymalnej struktury w organizacji zorinetowanej projektowo[Choosing optimal structure in project-oriented organization] / Michał ADAMCZYK // W: Współczesne trendy w zarządzaniu projektami / pod red. Mariusza Sołtysika, Małgorzaty Wesołowskiej. — Kraków : Milfes.pl, 2016. — ISBN: 978-83-941408-3-0. — S. 157–165. — Bibliogr. s. 164–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elementy polityki proinnowacyjnej w opinii przedstawicieli krakowskich organizacji typu startupElements of pro-innovation policy in the opinion of representatives of start-up companies from Cracow / Michał ADAMCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2018 nr 527 Polityka ekonomiczna, s. 25–35. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/98410/edition/58513/content?ref=desc

 • słowa kluczowe: start-up, polityka ekonomiczna, ekosystem innowacji

  keywords: start-up, public policy, ecosystem of innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.16511/pn.2018.527.02

9
 • Kluczowe kompetencje programistów – perspektywa teoretyków i praktyków[Key competencies of programmers – perspective of theorists and practitioners] / Michał ADAMCZYK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : Gdańsk, 10. 09. 2017 : materiały konferencyjne młodych naukowców : streszczenia wystąpień / oprac. Tadeusz Miruszewski, Marcin Kuczera. — Kraków : CreativeTime, 2017. — ISBN: 978-83-63058-74-6. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komercjalizacja badań naukowych, w opinii doktorantów AGH[Commercialization of academic research results according to postgraduate students at AGH UST] / Paulina ROŻENEK, Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcje zarządzania innowacjami na przykładzie krakowskich start-upów technologicznychThe concepts of innovation management on the example of Krakow technology start-ups / Michał ADAMCZYK // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2016 nr 7, s. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • słowa kluczowe: model biznesu, zarządzanie innowacjami, komercjalizacja, start-up, teoria inkrementalna

  keywords: business model, innovation management, commercialization, start-up, incremental theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konkurencja, współpraca czy koopetycja – relacje między pracodawcami branży IT w Krakowie[Competition, cooperation or coopetition – the relationship between employers of the IT industry in Kraków] / Michał ADAMCZYK, Natalia GŁOWACKA-RYT // W: Wyzwania – kompetencje – innowacje [Dokument elektroniczny] : I ogólnopolska konferencja naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM : Poznań, 21 maja 2015 : zeszyt abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : UAM], [2015]. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://jg16902-konf3.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/12/Zeszyt_abstrakt%C3%B3w.pdf [2015-08-07]. — M. Adamczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. N. Głowacka-Ryt - afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał ADAMCZYK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — 46 s.. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • KRK InnoTech Starter / Michał ADAMCZYK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Między ekonomią a zarządzaniem: koncepcja dóbr wspólnej puli[Between economics and management: the concept of common-pool resources] / Michał ADAMCZYK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 315–319. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 319, Streszcz.

 • słowa kluczowe: neoinstytucjonalizm, dobra wspólnej puli, Elinor Ostrom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Model komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce poprzez tworzenie organizacji typu start-up[Model of technology commercialization in Poland through start-up organizations] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Model transferu technologii z uczelni poprzez spółki typu start-up[The model of university technology transfer through start-up companies] / Michał ADAMCZYK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 45–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Postawy przedsiębiorcze studentów : wyniki pilotażowych badań empirycznych[Enterprising tendency among students : the results of pilot studies] / Michał ADAMCZYK // W: Dokonania naukowe doktorantów IV [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 9.04.2016 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-59-3. — S. 103. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pre-acceleration of start-up companies as a method of transferring technology from university to the business environmentPre-akceleracja przedsiębiorstw typu start-up jako metoda transferu technologii z uczelni do środowiska biznesowego / Michał ADAMCZYK // Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce Teoria i Praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy Theory and Practice ; ISSN 2084-6495. — 2017 no. 3, s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, transfer technologii, program akceleracyjny

  keywords: academic entrepreneurship, technology transfer, acceleration program

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.19253/reme.2017.03.006

21
 • Rola start-upów w procesie tworzenia innowacji[Role of start-up companies in the process of creating innovations] / Michał ADAMCZYK // W: WTwZ [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” : [24 marca 2015, Kraków] : księga abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. [4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.konferencjawtwz.pl/wp-content/uploads/2015/04/KSI%C4%98GA-ABSTRAKT%C3%93W.pdf [2015-05-21]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób komercjalizacji technologii na przykładzie projektu KRK InnoTech StarterThe method of technology commercialization on the example of the KRK InnoTech Starter Project / Michał ADAMCZYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 13–14. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: transfer technologii, komercjalizacja technologii, model biznesowy

  keywords: business model, technology transfer, technology commercialization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał ADAMCZYK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — 40 s.. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/ksiega-abstraktow [2017-01-17]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — e-ISBN: 978-83-942282-1-7. — M. Adamczyk – dod. afiliacja: Kraków Miastem Startupów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Start-up technologiczny jako organizacja ucząca się[Tech startup as a learning organization] / Michał ADAMCZYK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25